Derin Yapı ve Yüzeysel Yapı

Derin Yapı ve Yüzeysel Yapı: Derin yapı, bir deneyimle ilgili bildiğimiz her şeydir ve bilinçdışıdır. Bazı yanlarım sözcüklere dökebiliriz, bazı yanlarını dökemeyiz. Deneyimlerimizi sözcüklere dökerken, derin yapıdan hareketle yüzeysel bir yapı kurarız. Deneyimin derm yapısını, 'sözcükleri', 'tonu' ve 'beden dilini' kullanarak, başkalarıyla iletişimde kullanacağımız bir yüzeysel yapıya dönüştürürüz. Bu yüzeysel yapı, silmeler, çarpıtmalar ve genellemeler dolayısıyla hiçbir zaman derin yapıdaki her şeyi kapsayamaz. (Joseph O'Connor)


DERLEYEN... (EDİTÖR)
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :bilinçaltı - akıllı bilinç -

Yorumlar