DEĞER -KIYMET SÖZLER

DEĞER -KIYMET SÖZLER
?  "Bir insan, parasını kaybetmişse; hiçbir şeyi kaybetmemiş değildir.
   Bir insan, sıhhatini kaybetmişse; hayatının yarısını kaybetmiş demektir."
    Bir insan ümidini kaybetmişse herşeyini kaybetmiş demektir."
? Bir ülkede akıl ve sanattan çok, maddî servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.    Büyük Frederik
? Değersizler, değer tanımazlar.
? İnsanların kıymeti, bilgisi kadardır.    Hz. Ali (r.a.),
? Süt veren ineğin memesi kesilmez.    Atasözü
? Günümüzde insanlar her şeyin fiyatım biliyorlar. Fakat hiç, bir şeyin değerini ve kıymetini bilmiyorlar.      Oscar Wilde,,
? "Adam, adamdır eğer olmazsa bir pulu
Eşek yine eşektir; atlastan olsa çulu."    Lâ edrî
?    Değersiz bir taş, bir altın kaseyi kırarsa; ne taşın kıymeti; artar, ne de altının değeri azalır.    Şeyh Sadi Şirazî
?    Hz. Lut'un ailesi, kötü kimselerle düşüp kalktığından!
mahvü perişan oldu. Ashabı Kehf in köpeği bir müddet iyilerle beraber oldu, insanî meziyetler kazandı.
?    Kıymetli taşların fiyatları artar; değerleri değil.
?  İnci deniz dibinde; çer çüp vurmuş sahile.
Muhammed İkbal
? İnsanların değeri, düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.    Hz. Ali
? En önemli olanı, öne almak gerekir.    İmam Rabbani
? Zorla elde edilen değerler, kolay kaybedilmez.Sakin Öner
? Bazı eşyalar, insandan; bazı insanlar da eşyadan kıymet alırlar.    Hekimoğlu İsmail
? Bir ülkenin değeri, o ülkenin nüfusunun çokluğuyla değil, faziletli insanlarının çokluğuyla ölçülür.
? İnsana, aradığı şeye bakarak değer biçilir.    Mevlâna
?    Gençliğin kıymetini, ihtiyarlar; huzurun kıymetini, huzursuzlar; sıhhatin kıymetini, hastalar; hayatın kıymetini,
ölüler bilir.    Hatim-i Es'am
?  Madde, ifade ettiği mânaya göre kıymet alır.
? Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.
? "Nice insanlar gördük; altlarında araba ve villalar yoktu.
Nice arabalar ve villalar gördük; içinde insan yoktu."
?    Halkın indindeki değil, Hakk'ın indindeki itibarına bak.
?  İyilikseverlik ve güleryüz, insana servetten ve iktidardan
daha fazla itibar kazandırır.    Fenelon
?    Şer olmazsa hayır bilinmez; elem olmazsa lezzet anlaşılmaz.   
?  Sokağın kıymetini insan, bazı cemiyetlerden çıkınca anlıyor.            Cenap Şehabettin
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :değer -kıymet ile ilgili sözler - değer -kıymet ile ilgili özdeyişler - değer -kıymet ile ilgili özlü sözler - değer -kıymet ile ilgili güzel sözler -

Yorumlar