Çocuğum İlkokula Gitmeye Hazır mı?

Çocuğum İlkokula Gitmeye Hazır mı?
Öğretmeni ilkokula gittiğinde çocuğunuzun belli akademik görevleri yerine getirmek zorunda olduğunu bilir. Bu nedenle, belli bir dönemden sonra bunlar için hazır olup olmadığını gösteren işaretleri gözlemeye başlayacaktır. Bu değerlendirmeyi onun kronolojik yaşma ve sınıf arkadaşlarının gösterdiği gelişme düzeyine göre yapacaktır. Bu sırada şu alanları hesaba katacaktır:
Fiziksel Sağlık: Görme, işitme, konuşma ya da büyük kas gelişiminde herhangi bir kusur var mı?
Sosyal Gelişim: Evi, okulu ve yaşadığı çevreyi iyi tanıyor mu? Bu ortamlar hakkında geniş bilgiye sahip mi? Çevreyi tanıyor mu? Bu çevreyle ilgili bir yaşantısı var mı?
Duygusal Gelişim: Okula uyum sağladı mı? Uyulması gereken düzeni kavradı mı? Bir seferinde beş ile 15 dakika arasında bağımsız olarak çalışabiliyor mu? Korku, başarısızlık ya da kendini yersiz olarak baskı altında hissetme gibi duygular yaşıyor mu? Başka çocuklarla ya da yetişkinlerle birarada, küçük gruplar halinde çalışabiliyor mu?
Genel İletişim: Kelime hazinesi ve bunu kullanımı yaşadıklarını planlayacak, tartışacak ve başkalarıyla paylaşacak düzeyde gelişmiş mi? Nesneleri ve olayları tarif edebiliyor ve hikâye anlatabiliyor mu? Dinlediği şeye bir seferinde birkaç dakikadan daha fazla dikkatini verebiliyor mu?
Yaratıcılığın Gelişimi: Yaratıcılığı geliştiren malzemeleri boya kalemleri, kağıt, çamur, çeşitli boyalar- iyi derecede kullanabiliyor mu? Başka bir deyişle, bunlara ilişkin olarak kafasında bir hedef belirliyor mu yoksa bunları rastgele mi kullanıyor?
Sorumluluk Gelişimi: Yönergeleri ve tavsiyeleri dinliyor, bunları anlıyor ve yerine getiriyor mu? Yaptıklarının sorumluluğunu üzerine alıyor mu? Örneğin faaliyet saatleri sonunda dağıttıklarını toplama, oyuncakları ya da malzemeleri yerlerine koyma gibi işleri zorlamaya ve yardıma gerek kalmadan yapabiliyor mu? Evden ve annebabasINdan yeterince bağımsız mı? Bu, okuldaki faaliyetlere kendini tam olarak vermesini sağlamasına yetecek düzeyde mi?
Bu soruların cevabının her çocuk için evet olması mümkün değildir. Fakat okulda, belli bir süre sonunda çocukların çoğu genel hazır olma niteliklerinden çoğunu kazanmış olacaktır. Bu da ilkokula hazır oldukları anlamına gelir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :ilkokul - çocuk - hazırlık olma -

Yorumlar