AKLIN ÖNEMİ

İnsanı insan yapan, diğer mahlûkata üstün kılan en büyük özelliği aklıdır. İslâmiyet akla büyük değer verir. Akıl, ruhun bir kuvvetidir. İnsanın ölçü aletidir. Akıl, duyum organlarımızla anlayabildiğimiz, görebildiğimiz şeylerle bunlara benzeyen veya bağlılıkları bulunan şeyleri karşılaştırır, aralarındaki ilişkileri inceler, ölçer, iyilerini, kötülerini (tefrik eder) ayırır. Fakat, duyum yolları ve tecrübe dışında kalan aklın hududunu aşan varlıklar (Manevi mevzular, ahıret meseleleri) karşısında akıl şaşırır, aciz kaim Bu gibi meselelerin anlaşılmasında, açıklanmasında maddi ilimlerin yardımı, müdahalesi olamayacağı gibi, her devirde şahsi mütâlea ve düşünüşlerden ibaret kalan, zamanla zayıf tarafları ortaya çıkarılarak tenkide uğrayan felsefî görüşlerin de bir değeri yoktur
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :akıl - aklın önemi -

Yorumlar