YAŞAM BİR ALIŞKANLIKTIR

Alışkanlıklar kimi kez bir kişiye ya da bir düşünceye dünya görüş ne, ideolojiye, öğretiye bağlanma biçiminde de olabilir. Samimi ve y kın arkadaşlık, duygu ve düşünce birliği içinde oluşan bir tür alışkanlı tır. Aşk duygusal yanı ağır basan alışkanlığın bir kişiye yönelmesi olı rak kabul edilebilir. Bir düşüncenin, ideolojinin savunucusu olan ki için de benzer yorumlar yapılabilir.

Gerçekte bütün yaşamın öğrenme ve alışkanlık olduğunu ileri ren görüşler de vardır.
 
Ziya Osman Saba "Alışmak" adlı dizelerinde yaşam içinde alışn nın yerini dile getiriyor.
 
Her şeye alışmışım, yaşamaktan yana, Sefaya, cefaya, ölene, doğana, Kuş cıvıltısına, insan hıçkırığına, Alışmış kimimiz yalınayak yürümeye, Kimimiz kuru ekmeğe Göğüs germeye, sabretmeye Alışmışız yaşayıp
gitmeye...
 
Özetle, insanlar bir nesneye, kişiye, düşünceye bağlanma ve alışma eğilimi gösterirler. Tutsaklık da tutku gibi nesneye, kişiye ya da bir düşünce, fikir ideoloji ve öğretiye olabilir.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hayat - alışkanlık -

Yorumlar