SAPLANIP TAKILMAYA NELER YOL AÇAR?

Takılmaya yol açan nedenlerin çocukla ilgili olanlarının başında kalıtımla gelen ya da doğumda ve doğumdan sonra ortaya çıkan beçjensel gelişmeye ilişkin bozukluklar, gecikmeler, hastalıklar, sakatlıklar yer alır.

Annenin, babanın, çevrenin davranışı, tutumu da çocuğun dışkıl dönemde saplanmasına, takılmasına yol açar. Bu davranışları şöyle toplayabiliriz:

?  Çocuğun hareketlerinin, konuşmasının engellenmesi.


Duygularının ve zihinsel gelişmenin bağımlı varoluştan bağımsız ve özerk varoluşa geçişini sağlayacak uygun ortamın yaratılmaması.

?  Çocuğa ilkel davranış ve tutumları içeren ortak bilinçaltının öğelerinin aktarılması.

? Çocuğun eğitimiyle anne babanın eğitim biçimi arasında birbirine karşıt dürtülerin yoğunluk kazanması.

?  Çocuğun özerklik, özgürlük savaşının bastırılması.

? Annenin, babanın, çevrenin çocuğa karşı aşırı baskılı, denetleyici, engelleyici, önleyici biçimde davranması.

? Çocuğu, anneye, babaya, başkalarına bağımlı kılan davranışların, tutumların desteklenmesi, ödüllendirilmesi.

? Çocuğa, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, tam-ek-sik, olumlu-olumsuz kavramlarının dengesiz, düzensiz aktarılması. Bu kavramların aktarılmasında başkalarının çıkarları doğrultusunda taraf tutulması.

? Çocuğun cezalandırılmasında ve ödüllendirilmesinde aşırı, dengesiz, düzensiz, gereksiz, tutarsız davranış ve tutumların süreklilik kazanması.

? Çocuğun tuvalet eğitimi ve bununla ilgili, özgür tepkilerine karşı anne ve babanın hoşgörüsüz, baskılı, cezalandırıcı davranış ve tutumu.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :saplantı - takıntı -

Yorumlar