Pozitif Düşünce ve Zihin

Pozitif Düşünce ve Zihin
Mental temizlik ya da zihinsel temizlik nedir? Bu, insan zihninin enerji bakımdan yüksek titreşimler yapabilmesi meselesidir. Pozitif düşünceden söz ettiğimizde; kötünün karşılığı olan iyiden söz etmiyoruz. Pozitif düşünce demek; düşünce yaratmak, tesir yaratmak, etki yaratmak, enerji yaratmak demektir. Enerji yaratan her düşünce, her zihni faaliyet; pozitif yönde çalışır ve enerji yiyen, sürekli enerji yutan bir halde bulunmadığından dolayı temiz kalır. Mental temizlikten maksadımız budur.
İnsan zihniyet ve düşüncesinin, insan varlığının fizik bedeniyle ilişkisinde sürekli bir şekilde enerji alması ve enerji vermesi olağan bir süreçtir, bu alışveriş her zaman vardır. Enerjiyi alırız ve veririz. Enerjiyi elbette, bizden daha yüksek olan yerlerden alırız, çünkü enerjinin akışı, hiyerarşik olarak tepeden aşağı doğrudur. Yukarıdan aşağı doğru bir enerji akışı vardır; dikkat ederseniz sular aşağıdan yukarı doğru çıkmaz, daima yukarıdan dökülür. Bir çağlayandan dökülüp, bir kaynaktan çıkıp toplana toplana yüce yerlerden, dağların en yükseklerinden, doruklarından ovalara iner; büyük kaynaklar, büyük havzalar, büyük göller, nehirler meydana getirir. Daima yukarıdan gelir. Demek ki, ‘Yukarı’ kelimesinin sembolik olarak ele alınması boşuna değildir. Her şeyin yukarıdan beslenmesi sembolik olarak düşünülse de, bunun fizik tatbikatının da böyle olduğunu görüyoruz.
Yüksek titreşimli düşünce dalgaları varlığımız içerisinde sürekli bir şekilde yer tutmaya başlarsa bizler mantal temizlik içerisindeyiz, demektir. Ancak zaman zaman dış etkiler, mental planımızı ya da mantal alanımızı kendilerine benzetecek bir rezonansa sokmaya çalışırlar; yani birtakım parazit düşünceler varlığımıza girerler. Şuuraltı bu işe yarayan bir mekanizmadır, çoğunlukla parazit düşüncelerin düşünce sürecine girmesine izin veren bir giriş kapısıdır. Bu nedenle, bilinçaltı meselesine çok dikkat etmemiz gerekir. Mental temizlik, bir bakıma şuuraltı temizliği anlamına da gelir. Günümüzde toplulukların, halkların ve özellikle toplum liderlerinin en çok ihtiyaç duyduğu şey, şuuraltı temizliğidir. Toplumla ilgili olarak gerek yazı yazan, gerek konuşan, gerekse birtakım yükümlülükleri yüklenmiş, emir veren ve yönlendiren insanların şuur altlarındaki bozuk formasyonlar, zihinsel süreçlerine dolmuş olan düşük enerjiler; zaman zaman, hiç umulmadık anlarda şuura çıkarak büyük yanlışlıklara, büyük kaprislere, büyük skandallara veya zorluklara, o ana dek doğru giden süreçlerin darmadağın olmasına sebep olabilmek' tedir; bunların örneklerini her zaman her yerde görüp işitebiliyoruz.
Bu yanlışlıklar veya kaprisler sadece birtakım fikri çatışmalara bağlanamaz. Mantal temizlik; esasında kendi varlığımızda, kendi içimizde yüksek titreşimleri muhafaza edebildiğimiz bir süreç içerisinde ortaya çıkar. Bunları muhafaza edebilmek gayretini göstermek de bu temizliği yapmak anlamına gelir. Daha pozitif enerji üretmeye başladığımız anda bile peşinen bir mantal temizlik meydana gelir çünkü iki şey aynı zamanda aynı yerde bulunamazlar; şunu hiç unutmayalım, bizim yapımız da böyledir. Mesela iki ayrı şeyi, bir kere de aynı anda düşünemeyiz. Bunlar kendilerine göre ayrı ayrı zamanlarda, peşpeşe düşünülürler. Aynı bu şekilde, hem negatif enerjiyi hem pozitif enerjiyi kendi varlığımızda, kendi içimizde de bir kerede aynı anda taşıyamayız. Birinin girip diğerinin yerine gelmesi gerekir, işte bu nedenle, daima pozitif enerjileri kullanmak ve pozitif enerjileri üretmek zorundayız; tıpkı büyük Sufi Celalettin Rumi'nin dediği gibi: ‘Eğer kalbinde kin, fesatlık, nefret duyguları varsa onları boşalt onun yerine sevgiyi, şefkati ve merhameti koy.’ Çünkü bu ikisi yan yana bulunamaz. İçi doluysa, dolu bir bardağın üzerine su doldurur gibi, onun içine nasıl başka şey koyabilirsin? O kap suyu alamaz, çünkü boş yer yoktur. İnsan yüreğini bu şekilde ifade etmiş; ancak bunları attıktan sonra sevgiyi onun içerisine koyabilirsiniz, diyor. Bu, düşüncenin fonksiyonu ile hemen hemen aynıdır. Aynı zamanda iki şeyi birden düşünmemiz mümkün değildir. Arka arkaya düşünebiliriz; biri ve sonrası, biri ve sonrası tarzında. Zihinsel yapımız gereğince lineer düşünmek zorundayızdır, bizler hiçbir şeyi kolaylıkla küresel düşünemeyiz.                 
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :olumlu - olumlu düşünce - olumlu düşünmek - zihin - mental -

Yorumlar