KİŞİLERİN EĞİTİLMESİ

KİŞİLERİN EĞİTİLMESİ
 Ekibinizin her elemanının ayrı eğitime ihtiyacı vardır. Bazıları halen yaptığı işlerde zorluklar çekiyor olabilir, bazıları ise daha
fazla sorumluluk almak için yeni bilgi ve beceriye ihtiyaç duyarve bir kısmı da terfi için hazırlanıyor olabilir.
 
Eğitimi öğrencinin hızına uydurun -bu hız onların sadece zeka düzeyine değil, yaşına da bağlıdır. Öğrenme bir beceridir ve
insanlar, okul çağını izleyen ilk yıllarda, 20 yıl sonrasına kıyasla daha kolay öğrenirler.
 
Eğitici video programları veya kendi kendini yetiştirme kitapları insanların kendilerini geliştirmeleri konusunda yarar sağlarlar ve böylece de onlara ödenen bedelleri kısa zamanda çıkarırlar. Ancak tek başına çalışan kişiler motivasyonlarını kısa zamanda kaybedebilecekleri için bu tür eğitimden yararlanan elemanlarınızla yakın ilişkiyi sürdürmeniz gereklidir.
 
Diğer yöneticilerden sizin ekibinizi eğitmelerini istediğinizde, onların sizin elemanınızı, kendi çalışmalarının bir parçası olarak kullanmalarını önlemek için, nasıl bir eğitim istediğinizi tam olarak açıklamalısınız.
 
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :eğitim - şirket -

Yorumlar