İTİCİ OLMAK

Dili iyi bilmediği için düzgün cümleler kuramayan veya unutkanlığı nedeniyle adları, tarihleri sık sık unutan ya da heyecanlı doğası nedeniyle en ılımlı konuları bile çoğu zaman yüksek ses tonuyla, bağırarak konuşan bir insan hemen herkes tarafından anlaşılabilir, hoş görülebilir. Hiç uygunsuz bir ortamda anlamsız bir soru soran veya çok sayıda kişiyi ilgilendiren bir konuda yanlış bir karar veren insan bile hoş görülebilir, anlayışla karşılanabilir. Yanlış, yalnızca insanın doğasında ve yaşamında bulunan bir kavramdır.
Ancak kendisine doğru olan yol gösterildiği halde yanlış yolu seçen ya da insana yakışmayan yöntemlerle bir işi yapmaya çalışan bir kişi kolay kolay hoş görülemez ve anlaşılamaz. Bütün eğitim süreçlerinde amaç, insanlara doğru olanı öğretmek ve uygulatmaktır. Kendisine öğretilenleri algılayamayan ve uygulayamayan insan hem eğitim sürecinin sonunda, hem de yaşamında başarısız olmaya mahkumdur. Doğası, doğrularla tamamen zıt özelliklerle dolu bile olsa, herkesten insanca olanı bulması beklenir.
İnsanın doğasında ya da aldığı eğitim veya edindiği kültür sonunda sahip olduğu bazı özellikler vardır ki, bunlar hiç kimse tarafından anlaşılamaz ve hoş görülemez. İnsanı itici kılan özelliklerdir bunlar.
İlk kez karşılaşılan veya yeni tanışılan bir insanda Hemen dikkat çeken ve sevilmeyen ilk özellik, çok konuşma ve bilgiçlik taslamadır. Özellikle sürekli ve gereksiz yere konuşan insanların içine düştüğü bir olumsuzluk Solan bilgiçlik taslama, ne kadar üstün özellikleri olursa olsun, bu tür davranışta bulunan bir insanın itici görünmesi için yeterli bir nedendir.
Pek çok kültür, çok ve boş konuşan insanların durumunu atasözleriyle beyinlere işlemiştir. Türkler; "boş teneke çok tıngırdar", Çinliler; "boş küp çok ses çıkarır" deriler. Çok ve boş konuşarak bilgiçlik taslama yoluna giden (insanlar her an bir yanlış içine düşme tehlikesiyle de karşı kar siyadırlar.
İnsanların, kötü ya da onaylanamaz olsa da bazı [özellikleri ve davranışları hoş görülebilir, o insana yeni fırsatlar tanınabilir. Ancak bilgiçlik taslama bunların dışındadır. Çünkü karşıdaki insanı fazlasıyla rahatsız eden bilgiçlik taslama, insanın istemesi ve çabasıyla eğitilebilen, düzeltilebilen, giderilebilen bir olumsuzluktur.
Bir insanı sevimsiz gösteren, anlaşılmaz ve uzlaşılmaz bir kişi olduğu izlenimini veren ve itici kılan özelliklerden diğeri, bilgiçlik taslamadan hemen sonra gelen kendini beğenmişliktir. Çoğu zaman büyüklenmeyle özdeşleşen ve diğer insanları küçümseyici bir davranış olarak algılanan kendini beğenmişlik de genellikle psikolojik sorunları bulunan, yaşamı boyunca belirli şeylerden yoksun kalmış ve fazla bir şeyi olmamış insanların sergilediği, bazen de abarttığı bir özelliktir.
Evrenin ve bütün olanakların yalnızca kendisi için var olduğunu düşünerek olup biten her şeyi kendi çıkarları doğrultusunda anlayıp değerlendirmek de itici olmak için bir başka nedendir. Bencillik, hiç kimsenin karşısındaki kişide görmeye dayanamadığı ve katlanamadığı bir özelliktir. Çünkü insan, bencil bir kişiyle neyi paylaşacağını bilemez. Bencil insanlar hiçbir şeyi paylaşmazlar çünkü. Yine hiç kimse başka hiç kimseye bencil olma hakkını tanımak istemez.
Çevresinde gelişen her olayı, her düşünce veya kararı kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek, yönlendirmek hemen herkesin başvurduğu bir yöntemdir. Ama bunu, diğer herkesi yok sayarak yapmak hiç kimse tarafından hoş görülemeyecek ve onaylanamayacak bir davranıştır.
Tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde ya da televizyon programlarında bir kahramanı itici göstermenin başlıca yollarından biri, o kahramanı asık suratlı göstermektir. Asık surat, güler yüzün tam karşıtı olarak bütün insanlarda soğuk ve sevimsiz duygular uyandıran bir görüntüdür. Sürekli güler yüzlü olmak her zaman insanın elinde değildir, ama bunun için çalışılabilir.
İtici olmak veya olmamak biraz insanın kendi doğasıyla, ama daha çok da kendi kendini eğitmesiyle ilgilidir. Sıkı bir kişilik eğitimi sonunda insanın sevimli olması büyük ölçüde olasıdır. Evreni kuşatabilecek kadar yüksek bir teknoloji üretebilen insanın aklı ve yetenekleri için bu, hiç de olanaksız değildir.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir : İtici Olan Nedir - itici olmak - -

Yorumlar