İNSANLAR ARASI İLİŞKİDE

Kişiliğin gelişmesi ve yapısına ilişkin bilimsel çıkarımların toplanması sonucu kişiliğin her yanıyla tanınması, insan ve insanlar arası ilişkileri tanımak ve düzenlemek bakımından önem taşır. Günlük yaşamda, eğitimde, çalışma yerinde, orduda, yönetimde, hekimlik alanında ortaya çıkan birçok sorun, buralarda bulunan insanların kendi kişiliklerini ve başkalarının kişiliğini tanıdıkları oranda olumlu çözümlere kavuşur.
Sonuç olarak, insanları anlama, onların davranışlarını dengeleme ve denetlemede, ruhbilimin büyük katkıları olmuştur. Tümüyle ruhbilim, insanın kendini ve çevresini tanımada yardımcı olur. Çeşitli kuramlar, yorumlar, yaklaşım biçimlerinin amacı, insanı tek yönlü değil, değişik açılardan, çok yönlü görüp değerlendirebilmektir. Böylece ruhbilimin bilgi ve yöntemlerinden yararlanılarak, insanların daha sağlıklı, yaratıcı, mutlu olması sağlanabilir.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :insan - ilişki -

Yorumlar