ELEM VE ÖTESİ...

Elem ya da hoş olmayan yönde bulunan duygu ve coşkuların başlıcaları şöyle toplanabilir:
 
Acıma (Merhamet) (Pity): Başka bir canlının ya da insanın mutsuzluğu, ezikliği, felaketi karşısında duyulan kaygı ve endişedir. Bu durumun ortaya çıkışında duygu sezisinin (empathy) rolü vardır. Kişi kendisini karşısındaki insanın yerine koyup onun durumunun yarattığı kaygıyı yaşar.

Kıskançlık (Jalousy): Başkalarıyla yapılan kıyaslama sonucu, onun üstün olduğu kanısına varıldığında, ortaya çıkan kaygı, endişe ve eziklikle karışık bir duygusal yaşantıdır.
 
Korku (Fear): Gerçek, beklenen ya da zihinsel olarak yaratılan bir tehlike karşısındaki duygusal yaşantıdır.
 
 
Kaygı, Endişe (Arotfety): Nedeni bilinmeyen bir kuşku ve korku durumudur. İnsan her an belirsiz bir tehlike ya da felaketle karşılaşacağını düşünüp kendisini tedirgin, gergin, sıkıntılı bir bekleyiş içinde hisseder.
 
Bir beklenti, istek ya da güdünün amacına ulaşmayacak gibi olması ya da iç ve dış nedenlerle engellenmesi sonucu sıklıkla ortaya çıkan bir duygusal yaşantıdır. Kişilik gelişmesinde ve davranışların oluşmasında önemli yeri olan bu durumdan daha ayrıntılı olarak sözedilecektir.
 
Sıkışma ve Baskı Durumu (Angoisse): Kaygı durumunun bir organda ağırlık ve sıkışma biçiminde ortaya çıkmasıdır. Özellikle kalpte sıkışma biçiminde ortaya çıkar.
 
Manevi Elem (Douleur morale): Türlü suçluluk, günahkârlık, kendini suçlama ve yetersizlik düşünceleriyle birlikte olan kaygı, sıkışma ve baskı durumudur.
 
Öfke (Gazap) (Colere): Engelleme karşısında ortaya çıkan aşırı, ölçüsüz, gereksiz bir saldırganlıktır.
 
Köpürme (Feveran) (Fureur): Aşırı derecede öfke sonucu bilincin bulanması, davranışın bozulmasıdır.
 
Aşırı Coşku ve Tedirginlik (Hyperemotivity): Kızgınlık ve öfke biçiminde coşku artmasıdır.
 
Aşırı Sinir Duyarlığı (Erethisme): Aşırı ve ölçüsüz sinirlilik, tedirginlik durumudur.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : elem - elem nedir -

Yorumlar