CİNSEL DAVRANIŞ KAYBI VE DEPRESYON

Cinsel gücü olmayan erkek ya da kadın cinsel etkinliğini, girişkenliğini yitirir. Olumsuz türlü duygu ve düşüncelerin etkisi altında eşine yaklaşmaz. Cinsel davranışını yitirir.

Öte yandan cinsel güçsüzlük sırasında gerekli olan laboratuvar incelemeleri, tedavi denemeleri cinsel yaşamı erkeğin ya da kadının zihninde hastalıkla özdeşleştirir. Cinsel haz için değil, tedavi için cinsel yaşam bağlantısını kurar.
 
Cinsel güçsüzlük durumunun uzaması, tedavinin sonuç vermemesi erkeğin ya da kadının umudunu yitirmesine yol açar.
 
Erkek ya da kadın bütün iyi niyetine, çalışıp çabalamasına, harcadığı paraya, zamana, kaybettiği hazlara, umutlara karşın cinsel doyumu engelleyen durumları aşamazsa cinsel yaşantı ortadan kalkar. Cinsellik endişe, kaygı, korku dolu bir deneyim olur eşler için.
 
Biyolojik, ruhsal ve toplumsal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan cinsel güçsüzlük de uzun sürerse döllenme gücünü ortadan kaldırır, kısırlığa yol açabilir.
 
Bilindiği gibi, cinsel güçsüzlüğü ve sorunu olan hastalarda, özellikle erkeklerde cinsel gücün azalması ve kaybına paralel olarak kişiliğin güven duygusunda, özgüvende de kayıplar olur. Bu kayıpların şiddetli olması ve uzun sürmesi depresyonca yol açar.  
 
Bu tür depresyonların ortaya çıkmasında hastanın yaşının özellikleri yanında ekonomik, toplumsal ve kültürel düzeyi, aile, eş ve çevre ilişkileri, çocuğun olmaması önemli rol oynar.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :cinsellik - cinsel güç - cinsel - depresyon -

Yorumlar