Kişisel Gelişim

Beslenme
Her insan çok özel ve farklı farklı yaratılmıştır. İnsan her gün uyandığında dünyaya yeni bir kişi olarak gelir. Öğrendikleri, yaşadıkları, yiyip içtikleri, soluduğu hava, gördüğü ortamlar hep değişim içindedir. Evimizdeki çiçekler bile mevsimine göre aldığı suya, değiştirilen toprağına ve konulan gübreye göre gelişir, büyür. Bunun yanında gerekli güneş ışını da almalıdır. İnsanlar için de durum pek farklı değildir. Yeni doğan bir bebek aldığı besinlerle her gün kilo alır ve ilk günkü hali değişmeye başlar. Beslenme tarzımız bize ya
Kararlar! Kararlar!
Sevgili arkadaşlar, insan yaşam içerisinde birbirinden farklı birçok olayla karşılaşır. İlk bakışta bunların hangisinin iyi ya da kötü olduğuna karar vermemelidir. Biraz serinkanlı hareket ederek, olayların arka planında neler olabileceğini düşünmelidir. Bazan iyi görünenlerin arkasında kötü, kötü görünenlerin arkasında iyi olabilir. Siz de hayatta karşılaştığınız olaylarda acele karar vermeyin. Üzücü bir haberde hemen isyan etmeyin, güzel bir haberde de hemen sevinç çığlıkları atmayın. Biraz sabırlı olun ve olayların arka planına i
Sınav Korkusu
SINAVDAN KORKMAK MI? SINAV KORKUSU MU? Sınavdan korkmakla sınav korkusu arasında büyük fark vardır. Sınavdan korkan bir öğrenci, yaklaşan sınava göre zamanını programlayarak çalışır. Sınav yaklaştıkça da korkusu azalır. Hiç şüphesiz bütün öğrenciler sınavdan önce bir heyecan duyar, ancak bu heyecan öğrenciyi başarıya götürecek, onu canlı ve diri tutacak ölçüde olan olumlu ve gerekli bir duygudur. Sınav korkusu ise tamamen farklıdır. Sınav korkusu duyan bir öğrenci, sınav yaklaştıkça telaşlanır ve korkusu i
Öğrenme Ve Stres
ÖĞRENMEK İÇİN STRES GEREKLİDİR Sağlığımızın korunması ve öğrenmenin gerçekleşmesi için belirli bir düzeyde strese ihtiyaç vardır. Ancak bu gerekli olan stres miktarının kişiden kişiye ciddi farklılıklar gösterdiği unutulmamalıdır. Genel olarak kaygı, kişiye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil; olayın kişi için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır. Birçok öğrenci sınavla birlikte kendi kişiliğinin değerlendirildiğini düşünür. Böyle bir düşünce, öğrencide kaygı meydana getirir. Ortaya çıkan kaygı neticesinde
ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK
Dünya üç gündür; dün, bugün, yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil. Hasan-ı Basrt (k.s) Tek bir dünya vardır; şu dakikada bizi saran ve etkileyen dünya... Tek bir dakika vardır; şu anda burada, canlı olarak yaşadığımız dakika. Yaşamanın biricik yolu, her dakikayı tekrarı mümkün olmayan bir mucize diye kabul etmektir. Her dakika bir mucizedir ve tekrarı mümkün değildir. Storm Jameson Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikâyet ederler.r
VERİMLİ ve ETKİLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
A) VERİMLİ ve ETKİLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1. Severek Çalışmak  Severek çalışan başarır. Sevgisiz olmaz. Hem de kesinlikle olmaz. Verimli ve etkili çalışmanın ilk ve en önemli koşulu sevmektir. Severek çalışan kolay öğrenir, sıkılmaz, kaygı ve strese kapılmaz, çalışmaktan bıkmaz ve başarıya her zaman yakındır. Severek çalışmayan zorlanır, kolay öğrenemez ve çalışmaktan bıkar. Severek çalışmayan, kaygılı ve streslidir. Bundan dolayı da başarısızlığa adeta davetiye çıkarır. Ancak şunu da hemen belirtelim ki, çal
VERİMLİ Ve ETKİLİ ÇALIŞMAK
Hayatta başarı; akıl, bilim, tecrübe, tedbir ve düzenli çalışmayla kazanılır. Plansız bir yaşam, boşuna kürek çekmek; işleri şansa bırakma eğilimi, başarı değil, hüsran getirir. Dale Carnegie Planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlığı olmayanların başarıları düşük ve geçici olur. Uzun ömürlü başarılar, uzun soluklu çalışmalar ister Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Yirmi dört saat bana yetmiyor, diyenler kesinlikle plansız hareket eden ve birikmiş işlerin altında ezilen kimselerdir. Çoğu insanlar kabiliyetsiz ve tembel
Egzersiz
FİZİK EGZERSİZ ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIR Düzenli fizik egzersiz uygulaması, sadece adrenalinin kullanılmasına değil, aynı zamanda serotonin denilen bir maddenin salgılanmasına da yol açar. Fizik egzersiz sonrası elde edilen huzur, sükûnet dinlenmişlik ve rahatlık duygularının yaşanmasını sağlayan, diğer başka kimyasal maddelerle birlikte, serotonindir. Bu durum da öğrenme için uygun zihinsel ortamın doğmasına imkân verir. Endişelerle dolu bir zihin, dikkatin dağılmasına ve çalışma süresinden yeterince yararlanamamaya sebep olur
İmgeleme
Birçok yolu var, ama ben iki yoldan söz edeceğini. Genellikle sahip olduklarımızla bulunduğumuz yerden başlamamız söylenir; fakat bu kez ben baştan değil sondan başlamanızı tavsiye edeceğim. Garip geliyor değil mi? Biraz fark var, ama aslında aynı şeyden söz ediyoruz. Aslında sahip olduklarımızla bulunduğumuz yerden başlıyoruz yine. Başarısız ve eksik olduğunuzu mu imgeliyorsunuz, yoksa başarılı olduğunuzu mu? Aradığımız şeyin yaratıcı imgeleme yasasıyla bilincimizde var olduğunu bilerek başladığımızda, kesin başarıyı sağlayacak tüm adımla
Düşünceler
Aynı şekilde kendimizi, yaşamak istediğimiz hayata adım atmış gibi görmeliyiz. Kendimizi sağlıksız, yorgun, cesaretsiz ve mutsuz görüyorsak önce bu tabloyu değiştirmeliyiz. Ne düşündüğümüz önemlidir, bugünkü düşünce yapımız yarınlarımızı hazırlamaktadır. Bunu anlarsak kendimize acımaktan vazgeçeriz. Bu Hayat Yasası karşısında öylesine dehşete düşeriz ki olumsuz düşüncelerimizle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederiz. Ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye yaygın bir deyiş vardır. Oysa, Ne düşündüğünü söyle sana kim olduğunu
Geçmiş
1.  Eskisi olmayanın yenisi hiç olmaz: Manevî ve kültürel açıdan her insanın bir geçmişi vardır. Ailesini, mahallesini ve ülkesini isimlendiren bir kimliği vardır. Bu kişilik, insanın bugün, yarın ve daha ötesi için şarttır. Bu olmadığı takdirde, karnını doyuranın ve besleyenin kölesi olmaya mahkûmdur. Geçmişinden kopan bir kişinin maddî doyumlar dışında kendisi ve ülkesi için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Geleceği yakalamak, geçmişi bilmekle mümkündür. 2.  Eskiye itibar olsaydı, bit pazarına nur yağardı: Maddenin yenile
Korku
1. Adam, adamdan korkmaz: Belirli bir bilgi ve davranış seviyesine ulaşan insanlar çevrelerine zarar vermezler. Bu tür insanlara toplum olarak biz güven duyarız. Onlardan korku duymayız. Korku, sevgisizlik ve bilgisizliğin ürünüdür. Aralarında gerekli sevgi bağını kuran bilinçli insanlar, birbirlerinden korkmaz ve güven içinde yaşarlar. Korkunun temelinde cahillik, açlık ve güvensizlik vardır. İnsan olandan kimsenin korkmasına gerek yoktur. 2.  Allah'tan korkmayandan korkulur: İnsan, Allah korkusu ile başkasına zarar vermekten
Sağlık
1 Ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme derin: Sağlığımızın gerektirdiği her şeyi özenle yapmalıyız. Bedenimizi her türlü olumsuz ortamlardan ve mikroplardan koruduğumuz gibi iç dünyamızı da gereksiz şüphe ve düşüncelerden uzak tutmalıyız. Vücudumuzun maddî ve manevî ihtiyaçlarını özenle karşılamalıyız. Dengeli beslenmeyi ve dengeli iç doyumu sağlamalıyız. Vücudumuzu dış etkenlerden koruduğumuz gibi gönlümüzü de karamsarlıktan, yersiz düşüncelerden uzak tutmalıyız. 2. Can boğazdan gelir: Yeme alışkanlığımız sağ
Sabır
1. Allah, sabırlı kulunu sever: Akıl sahibi insan, acele etmemeli, sabırlı olmalıdır. Düşünerek hareket etmeli, her durumda fayda ve zararı göz önüne almalıdır. Çevredeki her uyarana âni tepki verirsek, sabretmezsek çok kolay yanılabiliriz. Böyle durumlarda gereken davranışı ortaya koymak zaman ister. İşte sabır budur. Karşınızdaki olumsuz gelişmenin rüzgârına kapılmadan, düşünerek hareket etmeliyiz. Allah da sabreden kullarını sever. Çünkü onlar, rablerinden geldiğine inandıkları her olumsuzluğa isyan etmeden ve telâşlanmadan yaklaşır; bi
İlim
1. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz: İnsan olmamızın üstünlüğü, bilmek ve düşünmektir. Cahil bir kişi, iyi bir niyet edinse veya yüksek bir gayret gösterse de doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü ayrıt edemediği için yeterince faydalı olamaz. Hatta görevini ve sorumluluğunu yerine getiremediği de olabilir. Bilenler, güçlerini ve olanaklarını çok iyi kullandıkları için kısa sürede amaçlarına ulaşırlar. Bilgili kişiler, arkadaşlıkta, savaşta, barışta, sevgide, hoşgörüde, neredeyse her alanda faydalı, uyumlu ve başarılı olabilirler. Bu nedenle insan
Hırs
1. Az tamah, çok ziyan getirir: Özenti ve isteklerimizi denetlemeliyiz. Özenmenin çoğu da, azı da büyük zararlara yol açabilir. Bizim merak ve isteğimizi fark edenler, bunu bize karşı kullanır ve bizi amaçlarına alet ederler. Arzu ve merakımızı, aklımızla dizginlemek", kanaat ile susturmalıyız. 2.  Dağdan gelen, bağdakini kovar: İşe yeni başlayan bazı insanlar, yanındaki dostlarının yardımı ile belirli bir aşamaya gelir, işlerini yürütecek düzeye ulaşınca da onları rakip görürler. Arkadaşlık sadece ihtiyaca dayanıyo
Hata
1.  Ağız yer, yüz utanır: İnsanlar birbirlerine yapmış oldukları davranışlardan sorumludur. Beyin yaptığından hanımı etkilenir. Bu nedenle sorumlu olduğumuz kişilerin yetişmesine ve eğitimine önem vermeliyiz. Sorumluluğumuzu taşıyanlara karşı özen göstermeli, yanlışlarımızın onlara da zarar vereceğini bilmeliyiz. Doğrularımızın da yanlışlarımızın da sadece kendi adımıza leke getirmeyeceğini unutmamalıyız. Bir kişinin yaptığı hatadan, hatanın sahibi kadar çevresi ve yakınları da utanır. Yaptığımız hatanın bizim kadar bizi sevenleri de
HADDİNİ BİLMEK ATASÖZLERİ - DEYİMLER- ÖZLÜ SÖZLER
1. Ağrımayan başını derde sokma: Bazıları, boşu boşuna kendilerini ilgilendirmeyen konulara ilgi duyarlar. Aslında bu şekilde var olan huzur ve konumlarım da bozarlar. Bir iş veya sorunla ilgilenebilmek için, o işle ilgili veya o işten sorumlu olmalıyız. Durup dururken faydalı olamayacağımız sorunları çözmeye kalkıp bir sorun da biz çıkarmamalıyız. Yetki, sorumluluk, deneyim ve bilgi sahibi olmadığımız işleri çözmeye kalkmamalıyız.             </
Kendini Yönetmek
KENDİNİ İYİ YÖNETME, SÜREKLİ HUZURDUR Kendinizden başka hiçbir şey size huzur getirmez. Prensiplerin zaferinden başka hiçbir şey size huzur getirmez. RALPH WALDO EMERSON İşin özüne indiğimiz zaman görürüz ki bugün hepimizin asıl amacı huzurdur. Bazıları bunu yenilenmiş sağlıkla bulacaklarını düşünürler; bazıları mutlu bir evliliğin bu huzuru getireceğine inanırlar; büyük bir çoğunluk da zenginliğin huzura kavuşmak için en emin yol olduğuna inanır. Çılgınca daha büyük bir huzur peşinde olanlar, uyuşturucu veya alkol gib
BAŞARISIZLIK
Şimdi, bir karar vermenin tam zamanıdır. Şu anda kendi kendinize yenilmişlik ya da çöküntü hislerine kapılmayacağınıza söz verme zorundasınız. Bu karşılaştığınız güçlükler karşısında, gerçekçi olmamak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Bu, yaşamımızı değiştirecek eylemleri yapmaktan sizi alıkoyan yenilgi ve çöküntü duygularını şimdi anladığınız anlamına gelir. Bazı şeyler şu anda imkansız görünse bile onları bir gün gerçekleştirebileceğinize inanmalısınız. Gördüğünüz  gibi  hepimiz sorunlara, hayal kırıklıklarına ve hüsranlara sa
Gösterilen Makale 661-680 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39