Kişisel Gelişim

Mevlana Hazretlerinden Sözler
1.)Mevlana Hazretlerinden Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Ziyaretine gittiğin isterse düşmanın olsun, senin iyilikte bulunman yaralıdır. Çünkü iyilik yüzünden, nice düşman dost olur.”2.)Mevlana Hazretlerinden Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Allah bir erkeğe kadın huyu verirse, o erkek kadınlaşır, erkeklerle düşer kalkar! Bir kadına da erkek huyu verirse, kadın, erkek gibi olur; kadın arar sevicilik eder!” 3.)Mevl

Ünlü Sözler Mevlana
1.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Her insanın evveli, iptidası şekildir, surettir. Ondan sonra can gelir, gönül gelir ki, o da, insanın iç yüzünün kemali ve güzelliğidir.” 2.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak'tan mı? Ne boş zahmet. 3.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri r
Sözler Mevlana
1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Topraktan yaratılan Âdem, Allah'tan öğrendiği ilimle yedi kat göğü aydınlattı.” 2.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İlim (= bilgi) Hakk'm sıfatlarındandır. Sen addan geç de sıfatlara bak: O sıfatlar seni zata götürsün, yani seni Hakk'a ulaştırsın.” 3.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler
Özlü Sözler Mevlana
1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Sen hiddete kapılıp, gönüller kırdı, gönüllere ateş düşürdü isen, o ateş cehennem ateşinin mayası olur. Senin öfke ateşin bu dünyada insan yakardı. Ondan doğan cehennem ateşi de, orada seni yakar, yandırır. Senin hiddet ateşin, burada, insanlara kastederdi. Ondan doğan cehennem ateşi de, orada yine insana, yani sana saldıracaktır. 2.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler
Mevlana'dan Düşündürücü Sözler
1.)Mevlana'dan Düşündürücü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:Sen, çok derin manalı ve anlamına dokunulmamış olan sözü te'vîl ediyor, ona başka mana veriyorsun. Sen Kur'an-ı Kerim'i değil, kendini te'vîl et, kendini anlamaya çalış. Sen, kendi heva ve hevesine uyuyor, Kur'an'a kendi çıkarlarına göre mana veriyorsun. Bu yüzden, o yüksek mana alçalıyor, eğriliyor, çarpılıyor.” 2.)Mevlana'dan Düşündürücü Sözler Hz. Mev
Mevlana Güzel Söz
1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” Bilmiş ol ki, her hastalık, ölümden bir parçadır. Eğer yolunu bulursan, ölümün bu parçasını, bu cüz'ünü kendinden sür, çıkar, at gitsin. Mademki ölümün bir cüz'ünden kaçamıyorsun; bil ki hepsini de bir gün başından aşağı dökeceklerdir. Yok, ölümün cüz'ü sana tatlı geliyorsa, bilmiş ol ki, Allah, hepsini tamamını da sana tatlılaştır. Dertler, hastalıklar, ölümden gelen e
Mevlana Güzel Söz
1.)Mevlana Güzel Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” Ne mutlu o kişiye ki, gençlik günlerini ganimet bilir de borcunu öder. Yani dinî ve insanî vazifelerini yerine getirir. Bedeni sapasağlam iken, yüreğinde de, vücudunda da güç ve kuvvet varken kulluğunu yerine getirir.” 2.)Mevlana Güzel Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” O gençlik çağı, yemyeşil ter ü taze bir bağa benz
Mevlana'nın Anlamlı Sözleri

Sen de riyâzata canla, başla müşteri ol; çünkü bedeniniAllah yolunda hizmete verirsen, canını kurtarmış olursun. Hz.Mevlana (S.A)

Riyazet: Az yiyip, az uyuma ve sürekli ibadet ederek nefsiterbiye etmek, nefsin arzularına karşı kendini tutmak, dünya zevklerinden elçekmek suretiyle nefsi kırmak.

 Ruhlar, aslında, aynıyerden geldikleri için, İsa nefeslidirler. "Bazen nefse uyarlar, yaraolurlar. Bazen Hakk'a uyarlar, dertlere

Anlamlı Sözler Mevlana
Saygısızlığı, saygısız kişi yapar; saygısız, saygısızla arkadaş olur! Çünkü akıl ve düşünce bakımından ikisi de bir cinstendir! (6/2984)   Sebepleri bilmek bilgisizliği giderir. (4/273)   Bu varlık duvarı yüksek bulundukça, baş eğmeye yani secde etmeye engel olur. Bu toprak bedenden kurtulmadıkça, eğilip ab-ı hayata secde etmek ve ondan doya doya içmek imkânı yoktur. (2/1210-1211) Her gönüle secde için izin yok. Çünkü rahmet ücreti her çalışanın nasib
Mevlana Özlü Söz
Sabreden göklerin üstüne yükselir, helva yiyen ise geriledikçe geriler. Hz.Mevlana (S.A) Eğer tamamıyla zorluklara daldıysa, daralıp kaldınsa sabret. Çünkü sabır, rahatlığın, genişliğin anahtarıdır. Hz.Mevlana (S.A) Eğer sen kör isen, köre teklif yoktur. Değilsen yürü git, sabır et; sabır darlık anahtarıdır. Çünkü sabır ilâcı, hem gözdeki gaflet perdelerini yakar, hem sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Hz.Mevlana (S.A) Sabır, güzel hayallerle tatlılaşır, çünkü hepsinden önce sıkıntıd
Güzel Mevlana Sözler
Allah; sabrı Hakk'la beraber andı, sabrı Hakk'a eş etti. Cenab-ı Hakk, yüz binlerce kimya, yani tesirli, faydalı devalar yarattı, fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Hz.Mevlana (S.A) Senin sabır suyun, cennet ırmağı kesilir, cennette akan süt ırmağı da senin sevgindir, aşkındır. Hz.Mevlana (S.A) Şeytan seni yoklukla, yoksullukla korkutur. Sabır beygirini keser öldürür. Hz.Mevlana (S.A) Sabretmek zahmetine d
Mevlana Söz
Senin elinden sadaka ve zekât verilince, o sadaka ve zekât cennet bağ ve bahçesi olacaktır. Hz.Mevlana (S.A) Zekât vermek, dostlara armağanlar sunmak, hasetten vazgeçmek, içteki gizli şeye, ezel sırrına şahitlik etmektir. Hz.Mevlana (S.A) Zekât der ki: O, kendi malından ayırdı da yoksula verdi; din ehlinin malını nasıl çalar? Hz.Mevlana (S.A) Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez; hayırlarda bulunmak malı kaybolmaktan, zayi olmaktan korur! Altın, zekât vermekle hiç eksilmez; fazlalaşır, artar!
Mevlana dan Sözler
 Bu dünya gecesinde Hakk yoluna düş, ilerle; eğer uyur kalırsan gece yani ömrün geçer gider. O hakikat gününü, o mutlu aydınlık günü sen, karanlık gecenin içinde ara. Karanlıkları yakıp aydınlatan aklı önüne düşür, kendine kılavuz et. Hoşa gitmez bir renkte olan gecede çok iyilikler vardır. Ab-ı hayat karanlıkla dost olmuştur, karanlığın içine gizlenmiştir. Dünya işlerine bu kadar çok daldıkça, bu çeşit yüzlerce gaflet tohumu ektikçe, yorgun başını uykudan nasıl kaldırabilirsin?
Mevlana Güzel Sözler
Felsefeci gönül ehli olmadığı için aklına güvenir de inkâr yollarına sapar. Felsefeci aklınca düşüncelere dalar, fikirler yürütür, zanlara kapılır da, cansız sandığı varlıkların dile gelmelerine, konuşmalarına inanmaz. Ona de ki: "Sen git de ^başını duvara vur." Suyun sözünü, toprağın sözünü, balçığın sözünü ancak gönül ehli duyar, anlar; sen anlayamazsın. (Hz.Mevlana (S.A)) Dünya hikmeti, felsefe; zannı, şüpheyi artırır. Fa-Ikat din hikmeti insanı göklerin üstüne
Mevlana İle İlgili Sözler
Eş olan kişinin, eşinin huyu ile huylanması gerek ki işler, yolunda gitsin. Eşlerin birbirine benzemesi gerek, ayakkabı ve mest gibi çift olan şeylere bak da bunu anla. Ayakkabının bir teki, ayağa dar gelince, öbürü de senin işine yaramaz. (Hz.Mevlana (S.A)) Cihanın bütün zerreleri, o ezeli hüküm dolayısıyla çift çifttir. Her çift birbirine âşıktır. Kehribarın saman çöpünü dilemesi, çekmesi gibi, âlemde her cüz de kendi çiftini, eşini dilemektedir.(Hz.Mevlana
Mevlana Sözler
Doğudan gelen düşünce seher rüzgârı gibi latiftir. Batıdan gelen düşünce ise, lodos rüzgârı gibi veba neşreder. Bu düşünce rüzgârının doğusu başka bir doğudur, yine o düşünce rüzgârının estiği batı tarafı, o taraftan yani nefis ve şeytan yönündendir. (Hz.Mevlana (S.A))   Ecel rüzgârı ariflere, Yusuf (as)'ın gömleğinin kokusu yahut gül bahçesinden gelen rüzgar gibi yumuşak, güzel eser. (Hz.Mevlana (S.A))   Kendimizi kontrol ederek, Cenâb-ı Hakk'tan, e-depli bir insan olma
Mevlana'dan Altın Öğütler
MEVLANADAN ALTIN ÖĞÜTLER   Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol Şefkat ve merhamette güneş gibi ol Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol Hoşgörülükte deniz gibi ol Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol   Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa d
Mevlananın Güzel Aşk Sözleri
Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:Aşk, niyazsız Hakk'ın vasfındandır. O'ndan başkasına âşık olmak bir yalandan ibarettir.  Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:Aşkın boğazı, bir ejderhanın boğazıdır. Gizli, fakat gönüller kapan bir ejderha; dağ gibi akılları, kehribar 3 gibi kapıvermede.  Hz. Mevlana’nın Mevl
Mevlana Aşk İle İlgili Sözleri
Mevlananın aşk üzerine sözleri 

Bademin acısı ve tatlısı görünüşte birdir, ayırt edilemez. Kusur şunda ki, onların şekilleri, görünüşleri bir ama gönülleri bir değil; birisi acı, birisi tatlı.

Allah'a inanmayan kişinin gönlünde korku vardır. Çünkü o, öbür dünyanın, yani âhiretin hâlinden şüphe eder; zanla, şüphe ile yaşar durur.

Onun da bir yolu vardır. Orada koşar durur. Fakat o yol bir hakikat menzile varamaz. Gönlü kör olan kişi adımı korka kor

Mevlananın Kısa Aşk Sözleri

Şu, bedendeki can, manadan, aşktan habersiz ise, b, kın içindeki tahta kılıç gibidir.Hz. Mevlana

O tahta kılıç, kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır, dışarı çıkınca, ancak yanmaya yarar.Hz. Mevlana

Tahta kılıçla, sakın savaşa gitme, önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki, işin ağlayıp, inlemeye varmasın...Hz. Mevlana

Eğer o tahtadan ise, git, başka bir kılıç ara. Eğer elma

Gösterilen Makale 41-60 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39