Kişisel Gelişim

Beyninizi Etkilemek İçin Fizyolojinizi Kullanın
Beyninizi daha iyi kontrol etmek, daha enerjik ve daha etkin bir insan olmak istiyorsanız fizyolojinizi doğru kullanmanız gerekir, içinde bulunduğunuz durumları istediğiniz yönde anında değiştirmenin en kısa yolu fizyolojiyi iyi kullanmaktır. Canınızın sıkkın olduğu ve herhangi bir şeyi yapacak enerjiyi kendinizde hissetmediğiniz anlarda, kendinizi heyecanlı, hareketli ve enerjik bir fizyolojiye uyarlarsanız sonuçta siz de aynı duruma girersiniz. İsterseniz bunu hemen test edip onaylayabilirsiniz. Lütfen şimdi oturduğunuz yerde
Kararlılıkla İsteyin ve Tutarlı Olun
Beyninizi hedeflerinize konsantre etmek istiyorsanız olumlu düşünün, isteklerinizi kesin bir dille tanımlayın, tutarlı olun ve kararlılık sergileyin. Beynin enerjisini boşa harcamanın yollarından birisi, isteklerde tutarsızlık ve kararsızlık olmasıdır. Beyninize istekleriniz ile ilgili zıt mesajlar vermeyin. Bazen bir şeyi çok isteriz fakat içimizden bir his ‘Acaba bu isteklerim doğru mu?’ der ve bir iç çatışma ve kararsızlık yaşanır. Örneğin, üniversite sınavlarını kazanmak istiyorsunuz, ama diğer taraftan üniversite mezunu olup da
Daima Başarıya Odaklanın
‘Ben hiçbir zaman başarısız olursam ne olacağını düşünmem, çünkü bunları düşünmeye başladığınızda olumsuz bir sonuca yoğunlaşırsınız. Eğer konunun üzerine atlıyorsam Başarılı olacağımı düşünüyorumdur; başarısız olursam neler olacağını değil.’ Michaei JORDAN Beyninizin size karşı değil, sizin için çalışmasını istiyorsanız daima olumlu düşünün. Sürekli olumsuz düşünen veya olumsuz zihinsel kurgulara açık olan insanların beyinleri istenmeyen şeylere programlanır. Beyin yapısı gereği negatiften çok pozitif o
Sol Beyinli Olmayın
Ezbersiz eğitimin duayeni ve ‘21 .yüzyılın süper okulu’nun mucidi Amerikalı psikolog James Asher, Beyaz Nokta Vakfı'nın davetlisi olarak geldiği İstanbul'da ’Ezbersiz eğitim, tekrarsız öğrenme’ konusunda verdiği iki günlük konferansta eğitimde ve insanın gelişiminde çığır açacak formüller ve yöntemler sundu. Aşağıda Asher'in insan beyninin sağ ve sol bölümlerinin fonksiyonları ile ilgili görüşlerini ve konu ile ilgili sorulara verdiği cevapları okuyacaksınız. Beynin sağ ve sol kısımlarının fonksiyonlarının,insanın kişiliğine
Aileyi Yıkan Sebepler
Aile korunamadığında kaçınılmaz süreç olan boşanmanın pek çok sebebi vardır. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır: Eşin hayatına müdahale, aldatma, kaba davranışlar, terk etme, uyumsuzluk, aile büyükleriyle aynı evde oturma, aile büyüklerinin veya eşin kadını hizmet etmesi gereken kişi olarak görmesi, eşler arasındaki cinsel sorunlar, işkolik eşe sahip olma, eşlerin birbirine yeteri kadar zaman ayırmaması, işsizlik, din ve mezhep farklılıkları, alkol, kumar ve şans oyunlarına düşkünlük, eşlerden birinin psikolojik sorunlarının olm
Meslek Seçmek Hayat Biçimini Seçmektir
Bir yükseköğretim programını seçerek "tercih listesi"ni dolduran genç, gerçekte yaşayacağı hayat biçimini seçiyor demektir. Birçok insan, seçmiş olduğu mesleğin getireceği hayat biçimini bilmediği veya iyi incelemediği için başarısız, verimsiz ve mutsuz olmaktadır. Bu sebeple "tercih listesi"ni dolduran her gencin, yazdığı her yükseköğretim programı için kendisine sorması gereken bazı sorular vardır. Aşağıda daha bilinçli bir tercih yapmaya ışık tutacak ve meslek seçimine yardımcı olacak sorular sıralanmıştır. 1) 
Evrensel Bir Boyut Olarak Başarı
Çağdaş başarı kavramı içinde tek bir alanda kalıcı ürünler vermenin ötesinde, hayatın her alanına yayılan bir incelme vardır. Böyle bir incelmeye sanata ve edebiyata ilgi duymakla ulaşılır. Eğitimde bu etkinliklerde yer almayan kişi, belirli bir alanda nereye varırsa varsın, yüzeysellikten ve tekdüzelikten kurtulamaz. Bu sebeple çağdaş başarı iyi yemek, iyi müzik dinlemek, sanata ve edebiyata zaman ayırabilmekle gerçekleşir. Bu. sayılanların maddi imkânlarla mümkün olabileceğini düşünmek doğru değildir. Örneğin, iyi yemekle kastedilen pahalı
Başari Programla Gerçekleşir
Başarı, birey için anlamlı olan amaçların yapılmış olan günlük programlarla adım adım gerçekleşmesidir. Belirlenmiş "kişisel amaçlar" olmadan başarılı olmak mümkün değildir. "Herkes istiyor" diye, herkesin amaçladığını istemek, gerçekten bir "amaç" sahibi olmak demek değildir. "Genel amaçlar" peşinde olmak, hem insanın enerji ve gayretini yoğunlaştırmasını engeller, hem de ulaşıldığında insanı mutlu etmez. Amacını açık-seçik belirlememiş bir kişi dümeni olmayan bir gemiye benzer. Gemi sürekli yol alır, içindekiler çalıştıklarım zanne
Başarıya Giden Yol Çok Çalışmaktan Geçmez
Başarılı bir hayal "uyumlu ve doyumlu" yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için, aynı öneriyi içeren bir tek reçete sunulurdu. "Çalışmak, çalışmak ve gene çalışmak". Veya "çok çalışmak". Oysa çağdaş başarı kavramı içinde "çok çalışmak" yerini "etkili çalışma"ya terk etmiştir. "Etkili çalışmak", zamanı belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. "Etkili çalışma" programı içinde eğlenmeye, dinlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır. Başarılı olabil
Şefkatli Olmak Büyüklüğün Gereğidir
Büyüklük; mevki, para, rütbe, mal ve yaş büyüklüğü ile ölçülmez. Büyük insan,kendinden yaşça, mevkice, malca, paraca, bilgice küçük olanları koruyup gözeten, onlara sevgi ve saygı gösteren, güler yüz ve müsamaha ile muamele eden, her türlü olumsuz şartlarda dahi adaletle hükmeden kişidir.Şefkat öyle sözle olmaz. Şefkat öyle bir haslettir ki, insanın hücrelerine işler; şefkat sahibi bir kimse yüzünden okunur. Bakışlarındaki yumuşaklık,yüzündeki aydınlık hemen fark edilir. Şefkat, engin bir gönül huzurunun yansımasıdır. Tatmin olmuş bir kalbin
Karar Vermenin Bilgeliği
Öykümüz ünlü Çin düşünürü Lao Tzu'nun zamanında geçer. Lao Tzu bu öyküyü çok sever, sık sık anlatırmış. Efendim köyde bir yaşlı adam varmış. Çok fakir. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki. Kral at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. "Bu at, bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu satar mı?" dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki, at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. "Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakl
NEDEN UNUTURUZ?
Geçen yıl okulda öğrendiklerinizin ne kadarını hatırlıyorsunuz? İlkokul arkadaşlarınızın kaç tanesinin adını hatırlıyorsunuz? Bugüne kadar kaç randevunuzu unuttunuz? Unutmanın birçok sebebi vardır. Bu konudaki teorilerin her biri unutmanın sebeplerine kısmen ışık tutmaktadır. Sorunun kesin cevabı ise henüz tam olarak verilememiştir. Bastırma (İsteyerek Unutma): Unutma konusundaki ilk teorilerden birinin sahibi S. Freud'dur. İnsanlar bazen uzun süreli hafızalarındaki bir kısım bilgileri kendilerine yararlar sağladığı
Çocuğunuzun Sınırlarını Zorlamayın
Kendi özlemlerinizle çocuğunuzun sınırları arasında gerçekçi bir denge kurun. Çocuğunuz girebilse istanbul Erkek Lisesi'nde okuyabilir veya kazanabilse tıp fakültesini bitirerek iyi bir doktor olabilir. Ancak çocuğunuzun kapasitesi binlerce kişi arasından sıyrılarak bu yerlere ulaşmaya yeterli olmayabilir. Bu iki durumu birbirinden ayırın ve içinizden veya yüksek sesle çocuğunuzun "beceriksiz" olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu düşüncenizi nasıl olsa hisseder veya duyar. Çocuğunuzun sınırlarını anlayabilmek için bir uzmanın görüşüne
Parlak Gelecek Vaat Eden Meslekler Değişiyor
Türkiye'nin hızla endüstrileştiği ve teknolojik ekonomi dönemine girdiği bu süreç, gelecekte daha büyük bir uzmanlaşmaya ihtiyaç gösterecektir. Geçmişte çalışan nüfusun iş bulma alanı devlet memurluğu ve üretim sektörü ile sınırlıyken, yakın gelecekte ağırlık, hizmet sektörüne ve bilgisayar kullanımı gibi yüksek teknolojinin uygulandığı alanlara kayacaktır. Bu alanlarda, çeşitli mühendislere, bilim adamlarına, matematikçilere, bilgisayar uzmanlarına ve benzeri meslek sahiplerine ihtiyaç vardır. Yüksek teknolojinin uygulandığı i
Eğitim Hayatın İnceliklerini Görmeyi Sağlar
İngiliz yazar S. Johnson "Hayatın zevki çeşitliliğindedir" demiştir. Yeni bilgiler edinmek insanın hayata bakış ufkunu genişletir, kişiliğini geliştirir ve hayatın ince özelliklerinden zevk almanın yollarını gösterir. Ayrıca yükseköğrenim görmenin önemli avantajlarından biri de, kişiye farklı ilgilere, becerilere, görüş ve inançlara sahip insanlarla bir araya gelmek imkânını vermesidir. Böylece insanın kendi ufkunu genişletmesi, yeni sentez ve yorumlara gitmesi mümkün olur. Böylesine farklı insanlarla bir ar
Eğitimin Önemi
18. yy.'da yaşamış Fransız filozofu Helvetius "Aldığımız eğitim ne ise o kadar oluruz" demiştir. Gerçekten de insan geçmişte yaşamış ve öğrenmiş olduklarının ürünüdür. Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değer sistemlerini ve inançlarını etkiler ve her açıdan hayata bakışını belirler. Belki bütün bunlardan daha da önemlisi eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, kendi ailesine sağlayacağı imkân ve itibarı belirler. Hemen herkes iyi bir eğitimin önemini kabul eder. Kendileri iyi eğitim görmemiş varlıklı i
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM ANLAYIŞI
1940'larda öğrencilere sözlü ve yazılı sınavların ne zaman yapılacağı söylenmezdi. Çünkü öğrenci her zaman hazır olmak zorundaydı... Öğrencilere sınavlardan aldıkları notlar,da söylenmezdi. Çünkü öğrenci not için değil, öğrenmek için çalışmak zorundaydı... Ve öğrenci başarısıyla ilgili değerlendirmeyi tek bir not olarak karnesinde görürdü. Çünkü o zamanki eğitim anlayışı bunu gerektiriyordu... Oysa günümüzde öğrencilerin sınav tarihlerini bilmeleri ve ona göre hazırlanmaları onların en doğal hakkı olarak görülüyor, "anında g
Kişilik Gelişiminde Psikolojik Etkenler
Ergenlik çağına gelen gençlerde psikolojik yönden belli başlı istekler ortaya çıkar. Bu isteklerin dışa vurması ergene göre değişebilir. Bu istekler şunlardır:  1- Büyüme isteği, 2- Olgunlaşma isteği, 3-Bağımsız olma isteği, 4-  Başarı ve güven kazanma isteği, 5-  Beğenilme, takdir edilme isteği,            6- Sosyalleşme isteği, 7- Mutlu olma isteği, gibi.  
Meslek Seçiminde Neler Etkili Oluyor?
Meslek seçiminde; yetenek, zekâ, kişilik, cinsiyetle birlikte; aile, arkadaş grubu, çevre ve mesleklere ait özellikler etkili olmaktadır. Bu kavramları kısaca açıklayarak örneklendirelim:   a) Yetenek: Bir etkinliği yapabilme konusundaki doğuştan gelen beceriler ve yatkın olma, öğrenme ile kazanılmış kabiliyetlere denir. Çocuğun sözel yeteneği iyi ise; Türkçe ve hukuk, gibi bölümleri seçmesi, mesleğinde daha başarılı olmasına katkıda bulunur.   b) Zekâ: Prof. Gardner'ın ‘Çoklu zekâ kuramı’na göre s
Gençleri Mesleğe Yönlendirme
Okullarımızda meslek bilgisi verilirken, öğrencilerin kabiliyetleri dikkate alınmalıdır. En iyi yönlendirme bu şekilde yapılabilir. Gençlere ilköğretimin ikinci kademesinden itibaren; öğrenci, aile ve öğretmenin ortak düşüncesiyle meslek seçimi konusunda yardımcı olunabilir. Öğrenciler meslek seçimini tek başlarına yaptıklarında yanılabilirler. Ailede, anne veya baba, genç için kendilerinin sevdiği mesleği kabiliyetini, ilgisini düşünmeden dayatabilir. Bu konuda gencin sınıf öğretmeninin de fikrine başvurulmalıdır. Çocuk, se
Gösterilen Makale 561-580 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39