Kişisel Gelişim

Resimler Unutmadığımızı Gösteriyo
Tony Buzan, "yaşlandıkça öğrenme yeteneklerini kaybettiğine" inanan bir grup insanı seçer ve bunlara bin resim gösterir. Sonra bu resimlerin içinden 50 tanesini seçer, 50 yeni resim ekleyerek 100 resimlik bir koleksiyon oluşturur. Bu resimleri deneklere göstererek, daha önce gördükleri resimleri bulmalarını ister. Deneklerin hemen hepsi, daha önce gördükleri resimleri tanırlar.Beyin araştırmacısı Buzan, bu deneyle öğrenmenin durmadığını ve hayat boyu devam ettiğini ispatlar. "Yaşlandıkça öğrenmenin durduğu" tezi, yanlıştır. 
Yaşlandıkça Beyninizi Geliştirin, Bilgeleşin
Toplumda yaygın ve yanlış kanaatler vardır. "Yaşlandıkça hafızanın zayıfladığı ve yeni bilgiler öğrenme yeteneğini kaybettiği" sanılır. Bu düşünce, öğrenmenin düşmanıdır. Böyle düşünen biri, yeni bilgiler öğrenmek için adım atmaz ve öğrenmez. Böylece sahip olduğu yanlış kanaatin kurbanı olur.Yaşlandıkça beyinde meydana geldiği sanılan verimsizliğin hatırlamak, akılda tutmak, sayısal yetenekler, icatçılık, uyanıklık ve kelime hazinesi gibi alanları kapsadığı kabul edilirdi. "Yaşlı bir köpeğe yeni oyunlar öğretilmez." denirdi.Bu ya
Yeni Bilgilerle Beyninizi Geliştirin
Her yeni bilgi, sinir hücreleri arasında bağ kurularak hafızaya depolanır. Yeni bilgiler öğrenmek, nöronlar arası yeni bağlantılar kurmak demektir. Yeni bilgi öğrenmeyen, sinir hücreleri arasında bağlantı kurmaz ve beyin kapasitesini geliştirmez.Beyin yeni bilgiler öğrendikçe sinir hücreleri arasında yeni devreler oluşturuyor, bunun yanı sıra yeni düşünceler de üretiyor. Beyin, yeni öğrenilen bilgilerle eski bilgiler arasında bağlantılar kuruyor, kıyaslamalar yapıyor, bu bilgileri yorumluyor. Bilgiyi öğrenmek ve tekrarlamak, sol beynin
Dahi Nöronlar
"İnsan beyninin ve aslında herhangi bir canlının işleyişi hakkında edindiğim bilgiler, beni engin bir hayranlık ve şaşkınlığa sürüklemiştir. Bir nöronun yaptığı işlemler olağanüstüdür, harikuladedir, mükemmeldir... Nöronlar, doğuştan itibaren gerçekleşen sayısız sinir lifleri bağlantılarıyla daha sonra üstleneceği görevlere hazır olacak şekilde donatılmalarıyla son derece etkileyici bir sisteme sahiptirler. Sadece bilincin kendisi değil, onu desteklemek için var oldukları anlaşılan yardımcı öğeler de dikkat çekicidir."Böyle diyor İngil
Sol Beynin Tutuculuğundan Korunmalı
İnsan, kendi kendini kontrol edebilir. Bir kâğıda günlük olarak şöyle notlar alınabilir:1. Yapılan faaliyetler.2. Bu faaliyetlere ayrılan zaman.3. Faaliyetlere sağ beyin lobunun katıldığı süre.4. Faaliyetlere sol beyin lobunun katıldığı süre.Böylece ortaya sağ ve sol beyni kullanma envanteri çıkar. Bu sayede hangi beyin lobunu ne kadar kullandığınızı anlarsınız. İki beyin lobunu birlikte ve dengeli kullanmak için neler yapmanız lâzım geldiğine karar verme şansını yakalarsınız.ABD'de insanlar % 70 oranında
Beyin Kapasitenizi Nasıl Daha Etkili Kullanabilirsiniz?
Beynimizi en etkili ve verimli kullanmanın yolu artık belli. Her iki yarım küreyi birlikte ve en verimli şekilde kullanmak gerekiyor.Okulda öğretmenler bize matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi vb. dersleri öğretiyorlar. Sundukları bilgileri öğrenmemizi istiyorlar; soru cevap ve test teknikleriyle bilginin öğrenilip öğrenilmediğini ölçüyorlar.Eğitim sistemi sol beyni bir oranda geliştiriyor. Biz sağ beyin yarım küremizi de eğitime dâhil etmeliyiz.Sağ beyni geliştirebilmek için şu faaliyetler yapılmalı:r /
Uyum ya da Dostane Bir İlişki Kurmak
İnsanlarla kurduğunuz iletişimler her zaman başarılı ve çatışmasız oluyor mu.7 Oluyorsa, her şey yolunda demektir. Eğer her şey yolundaysa, bu sizin elde edebileceğiniz bütün bilgileri elde edip kullandığınızı gösterir. Bu bilgileri kendi temsil üslubunuzda kullanırken, kiminle iletişim kurduğunuza dikkat ederek, o insana uygun olanı seçiyorsunuz, demektir. NLP terminolojisinde bu uygulama 'Dostane bir ilişki kurmak' ya da 'Uyum sağlamak' olarak bilinir. Dostane bir ilişki kurma
Kendini Keşfetmek
İçsel koçluk hem bir durum hem de bir süreçtir. Herhangi bir ülke gibi, iç dünyanız da sınırlarını size kapatabilir ya da çok içerilere girmenize izin verebilir. Ama ona doğru şekilde yaklaşırsanız, keşifleriniz ve daha fazlasını keşfetme yeteneğiniz doğal, eğlenceli ve verimli hale gelebilir.Çok değişik eğitim, koçluk ve terapi süreçlerinde pek çok insana yardımcı olurken, insanların kendilerinin ne hissettikleri ya da nasıl düşündükleri hakkında, sanki tamamen bir yabancıdan bahsediyormuş gibi ne kadar az şey biliyormuşçasına konuştu
Nefes Egzersizlerine önem Verin
Uzak Doğu sporları yapanlar iç disipline ulaşmak için zihinsel kapasitelerini en üst düzeyde geliştirmiş kişiler olduklarından konsantre olma konusunda çok başarılıdırlar. Bu tip sporlarda en önemli prensiplerden biri nefes egzersizlerini sıkça yapmaktır.Yoganın beş temel ilkesinden birisi de doğru nefes almayı bilmektir.Siz de ders çalışırken, birisini dinlerken veya herhangi bir iş yaparken daha dikkatli olmak ve konsantrenizi daha da geliştirmek istiyorsanız nefes egzersizlerine önem vermelisiniz.Gergin ve sinirli olduğunuzda
Konsantre Olun Gücünüzü Açığa Çıkarın
Bazen bir soruyu birkaç defa okuduğunuz halde anlamıyor, kitap okurken on, on beş sayfa çevirdiğiniz halde ‘Hey, bu sayfaları kim okudu?’ deyip etrafa bakıyor ve okuduklarınızdan pek bir şey hatırlamıyorsanız sizde de konsantrasyon sorunu var demektir. Hemen endişe etmeyin bu sorun insanların büyük çoğunluğunda var. Dünyanın en ünlü ‘beyin antrenörü’ olan Tony Buzan ‘Dünyanın neresinde olursa olsun kaçınızda konsantrasyon sorunu var? dediğimde % 95 elini kaldırıyor, elini kaldırmayan % 5 ise zaten beni dinlemeyenler.’ diyor.Konsantrasy
Odaklanmanın Gücünü Keşfedin
Çoğumuz zeka ve iş yapabilme yetenekleri ile ilgili iki büyük hata yaparız: Birincisi, kendi zekamızı ve yeteneklerimizi küçümseriz; ikincisi kendi dışımızdaki insanların zeka ve yeteneklerini gereğinden fazla abartırız.Bu hatalardan dolayı birçok insan yapabileceğinden çok daha azı ile yetinir ve gerçek potansiyelini ortaya koyamaz.Tüm zihinsel beceri ve beyin sporları alanlarında dünya çapında ün kazanmış bir usta beyin olan Tony Buzan yüzlerce dahiyi bütün yönleriyle inceledikten sonra bu konuda şunu söylüyor: ‘Biz deha kıvılc
Neye İnanıyorsanız Onu Yaşarsınız
Yetmiş yaşına gelmiş iki kadından biri yolun sonunun geldiğine inanıyor ve ‘Yaş yetmiş iş bitmiş’ diyor. Diğeri ise bu yaştan sonra da çok şeylerin yapılabileceğine inanıyordu. Hulda Opoks adındaki bu kadın yetmiş yaşından sonra dağcılık sporuna merak sarıyor ve doksan yaşına kadar dünyanın en yüksek tepelerine tırmanma becerisi göstererek heyecanlı ve serüven dolu yirmi yıllık bir hayat yaşıyor. Hulda Crooks, Fuji Dağı'na tırmanmış en yaşlı kadın unvanına sahip birisi olarak tarihe geçmiş durumdadır.Ünlü bir aktör olan Bert Lahr sinem
Başaracağınıza İnanın
Mutlu olmamızı, strese girmemizi, neşelenmemizi ve üzülmemizi sağlayan kısaca hayatımızı şekillendiren her gün karşımıza çıkan olaylar değil, o olayların ne anlama geldiğine inandığımızdır. inançlarımızı bir kere kabul ettiğimiz zaman bunlar sinir sistemine kesin emirler biçiminde iletilir ve hayatımızı olumlu ya da olumsuz olarak yönlendirme gücüne sahip olur. Peki nedir bu inançlar? Çoğu insanlar hayatlarının değişik dönemlerinde çeşitli şekillerde
Başarınızı önce Zihninizde Canlandırın
Başarılı insanlar başarmayı hedefledikleri şeyleri öncelikle zihinlerinde yoğun olarak yaşarlar. Bilinçaltı ve sinir sistemleri de o işi sanki başarmış gibi algılar ve vücutlarını ona uygun hale getirirler. Bu durumu Roger Bannister örneğinde çok iyi görüyoruz: 1950'li yıllarda birçok doktor, insan fizyolojisinin bir mili dört dakikanın altında koşmasının asla mümkün olmadığını söylüyordu. Bu görüş atletizm otoriteleri tarafından bir kural gibi kab
Hedeflerinizin Gerçekleşeceği Zamanı Belirleyin
Hedeflerinizi gerçekleştirmenin en önemli koşullarından biri zamanın belirlenmesidir. Hedeflerini gerçekleştireceği bir zaman dilimi belirlememiş insanların çoğunlukla istediklerini elde edemediklerini siz de görmüşsünüz-dür.‘Bu kitapları ileriki günlerde okumalıyım’ derseniz o kitapların okunma zamanı hiç gelmeyebilir. Bunun yerine ‘Her gün 18.00 - 18.30 arasında kitap okumalıyım’ derseniz kitapların kısa zamanda bittiğini görürsünüz.1953 yılında Yale Üniversitesinin öğrenciler üzerinde yapmış olduğu ünlü bir araştırma vardır. B
KILIÇ USTASI
Ak sakallı kılıç ustası, oturduğu geniş minderden kalfa ve çıraklarının çalışmalarını dikkatle izliyordu. Harlı fırında korlaşan çeliğe şekil veren genç eller, ustanın öğretisini yansıttıkça yaşlı kılıç ustası keyifleniyor, uzun yıllar yanında çalışan genç insanlara mesleğinin inceliklerini öğretmenin mutluluğunu yaşıyordu. Bilmekteydi ki bu dünyadan göç ettikten sonra bile ustalığı bu genç insanlarda yaşadığı sürece ismi de kendisi de yaşayacaktı.Genç savaşçı, kılıç atölyesine telâşla girdiğinde, atölyede çalışanlar yoğun çalışmaların
"Zihin Sağlıgı" Nedir?
Enerjik bir beyne sahip olmak yetmez, esas gerekli olan onu doğru kullanmaktır. Doğru, dengeli ve pozitif düşünebilen, beynini olumsuz düşünce ve telkinlerden koruyabilen kişilere ‘zihin sağlığı yerinde’ denebilir. Genel bir tanım olarak bu doğru olsa da zihin sağlığının fiziksel ve manevi anlamda birçok etkenle sıkı sıkıya bağlantısı vardır. Zihnin sağlığı beden sağlığı ile de birebir bağlantılıdır. Düşünün, bedenen kendinizi iyi ve zinde hissettiğinizde bu mutlaka ruh halinize de yansır. Ya da tam tersi zihniniz ve düşünceleriniz r
Neler Okumalı?
Alanına göre ufuk açıcı kitaplar ve değişik yazarlar okumalı. Gazetede ise, diğer yazılara fazla zaman ayırmayıp, daha çok köşe yazılarına eğilmeli. Nasıl kitaplar okunması gerektiği hakkındaki şu görüşler, çok iyi bir okuyucu olan Fehmi Koru'nun: "En iyisi, ilgi duyulan alanlarda en seçkin kitapları okumaktır herhalde... Dünya edebiyatının önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan 100 kitaba, düşünce hayatını etkilemiş 100 düşünürün yazdıklarını ekleyin; hepsinin önüne de maneviyatınızı zenginleştirecek eserleri koyun. Hepsi 2
Manevi Yönümüzü Bulmak
Bütün hareket kanunları, herkese farklı farklı uygulanır; çünkü insanlar yaratılış itibariyle değişik mizaçlarda bulunurlar. Bazı insanların mizacı o kadar özeldir ki bu insanlara normal kuralları uygulamanın saçmalığıyla karşı karşıya kalabiliriz. İlk bakışta, başından beri saydığımız kanunların genel bir yaklaşım olduğu ve her insana aynı şekilde uygulanabileceği gibi bir durum ortaya çıkabilir. Amerika ve Avrupa tarihi, birçok insanın bu kanunlara uymadığı için felaketlerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Bazı örnekler de ise, tam ter
Güzelliği Aramak
İnsanın aklını geliştirmesi ve kullanması, hayatın korunması ve ırkın çoğaltılması kadar önemli bir meseledir. Biz bu zorunluluğu dikkate almamakta ısrar ediyoruz. Okulların, sadece zekayı işlemekle yetindiklerini görüyoruz. Zekânın kültürü aklın kültürüyle eşit değildir. Akıl, her bakımdan zekâyı geçer. Aklın mantıkî olmayan faaliyetleri mantık faaliyetlerinden daha çoktur. Bunlar şahsiyetin özünü oluşturur. Herkes aklını ırsî yeteneğinin imkan verdiği ölçüde geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluk evrenseldir. Esnaf, köylü, işçi ve k
Gösterilen Makale 521-540 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39