Kişisel Gelişim

Alt Sistemler- NLP
Alt Sistemler: Alt sistemler bizim deneyimlerimizi nasıl kodladığımızı ve farklı duyusal sistemleri nasıl ayırt ettiğimizi gösterir. Her temsil sisteminde yaptığımız ince ayrıntılar, içsel temsillerimizin niteliği ve düşüncelerimizin en küçük yapı taşlarıdır. "Her temsil sisteminin bir parçasını oluşturan ince farklılıklar ve ayrıntılardır. Görsel, İşitsel, Dokunsal, Kokusal, Tatsal ve İşitsel Dijital sistemlerinin alt gruplarıdır. Deneyimlerimizin kodlarını çözer ve ona anlam kazandırırlar." (Ralph Watson)Temsil sistemlerimizi
Derin Yapı ve Yüzeysel Yapı
Derin Yapı ve Yüzeysel Yapı: Derin yapı, bir deneyimle ilgili bildiğimiz her şeydir ve bilinçdışıdır. Bazı yanlarım sözcüklere dökebiliriz, bazı yanlarını dökemeyiz. Deneyimlerimizi sözcüklere dökerken, derin yapıdan hareketle yüzeysel bir yapı kurarız. Deneyimin derm yapısını, 'sözcükleri', 'tonu' ve 'beden dilini' kullanarak, başkalarıyla iletişimde kullanacağımız bir yüzeysel yapıya dönüştürürüz. Bu yüzeysel yapı, silmeler, çarpıtmalar ve genellemeler dolayısıyla hiçbir zaman derin yapıdaki her şeyi kapsayamaz. (Joseph O'Connor)
Ennegram
enneagram:Tam olarak NLP'ye ait olmayan fakat bir şekilde entegre olan bir çalışmadır. Dokuz temel kişilik tipini gösteren,kökü yüzlerce yıl öncesine giden bir sistemdir.1- Amacına erişen,2- Yardımsever,3- Başaran,                                        4- Bireyci,         &
Duygu nedir?
Duygu nedir?Beyin, sadece bilgi biriktiren bir yapı değil aynı zamanda duygu, motivasyon, korku ve umutları da barındıran bir organ. Bütün bunlar bilinçaltında olan şeyler aslında^. Örneğin beynin duygularla ilgili bölümü sinirli yüzlere, o yüzleri karşısında görmeden de tepki verebilmekte. Kültürler arasında da temel duyguların dışa vurulması, aslında birbirine benzer. Hatta Darwin'in de gözlemlediği gibi, temel duyguların ifade edilmesi bütün memelilerde oldukça benzerlik göstermekte. Bilim insanları, insanların fiziksel tepkilerin
Gazeteler
Dünyanın ilk gazetesi, bundan yaklaşık bin beş yüzyıl önce, Pekin'de yayınlanmaya başlamış. Ama, daha çok hükümdar fermanı niteliğindeki Tsing Pao adlı bu "gazete"yi, bugün bizim anladığımız anlamda gazetelerle karıştırmamak gerekir. Avrupa'da da, Julius Sezar'ın yine hükümet fermanı niteliğindeki Açta Diurna'larım saymazsak, bugün anladığımız anlamda gazetelerin atası olarak, On-yedinci Yüzyıl'ın başlarında Strasbourg'ta çıkan "Strasbourg Relation" gösterilebilir. Ancak, gerek biçim, gerekse muhteva bakımından bugün anladığımız anlamda gaze
İletişim Çağı
Bugün, bütün dünyada, bir iletişim patlamasından ve bir iletişim devriminden söz ediliyor. Bazı düşünürlere göre, kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerin bir sonu-cu olarak, insanlık yeni bir çağa giriyor: İletişim çağına ...Ne var ki, artık gündelik hayatımıza giren bu "iletişim devrimi", "iletişim patlaması", "iletişim çağı" gibi kavramların herkes tarafından kabul edilebilecek açık bir tanımı da yok.Oysa iletişim, insanlık kadar eski bir olgu... İletişim, radyoyla, televizyonla, uydu yayınlarıyla başlamadı. Zira, uydular ara
ENDİŞE SİZİ NASIL ETKİLER?
Tehlike baş gösterdiğinde, korkmak normal bir tepkidir. Bu yalnız normal değil, aynı zamanda uygundur da. Sizi tehlikeye karşı uyararak, uygun tepki vererek, hayatta kalmanızı sağlayabilir. Tehlike ya da tehdit ortadan kalktığında, genellikle endişe de ortadan kalkar. Endişe, tehlike olmadığı durumlarda sizin ısrarla tehlike ya da tehdit değerlendirmesi yapmaya devam ettiğiniz durumlarda sorun olabilir. Ya da tehlike ortadan kalktığı halde, endişe hâlâ devam ediyorsa; bu durum bir problem teşkil eder. Bu durumda endişe, u
Üzüntü Alışkanlığı
Üzüntü Alışkanlığı "Geri zekalılar suyun derinliğini iki ayağıyla ölçer." Afrika atasözüDepresyon konusu gündeme geldiğinde bize en çok sorulan soru; "Depresyonun senelerce sürüp geçmediği, bu durumda ne uygulanacağıdır?" Kronik depresyonda ilaç tedavisi yetmez. Bu kişiler kendi kendilerine yardım etmeyi becerememektedirler. ilaç tedavisi ile beyindeki, hayattan zevk almadan sorumlu kimyasallar düzelir. Fakat kişi otomatik düşünce şemalarının etkisi altında basit streslerden tekrar depresyona girer. Böyle kişilere p
Stres Nasıl Hastalık Yapıyor?
Stres Nasıl Hastalık Yapıyor?"Hastalığın iyileşmesinde, hastalığa verilen duygusal ve zihinsel tepki ilaçtan daha önemlidir."Bedenimizde kan şekerinin belli bir denge içerisinde tutulması gerekmektedir. Açlıkhalinde, kan şekerinin 80-110 sınırlarının altına veya üstüne çıkmaması için organizma insülin salgılayarak veya çeşitli tepkilerle bu dengeyi korur.(Homeostazis)Aynı denge nöropsikolojik yapımız için de geçerlidir. Bir etken yani stres bu dengeyi bozduğunda çeşitli beyin hormonlarıyla -bunlara stres hormonları denili
Stres Belirtileri
Stres Belirtileri"Yaygın hastalıkların çoğu strese uyum gösterme eksikliğinden kaynaklanır."Kendimizin veya çevremizin stres altında olup olmadığını aşağıdaki belirtilerden anlayabiliriz.KENDİNİZDEKİ STRES BELİRTİLERİ *   Saldırganlık veya kayıtsızlık*   Sıkıntı, gerilim hali*   Sinirlilik*   Neşesizleşme, durgunlaşma, çökkünlük hali*   Dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk*   Unutkanlık*   Huzursuzluk, korkulu rüyalar
BEYİN NASIL OLUŞUR?
BEYİN NASIL OLUŞUR?Babanın sperma hücresiyle annenin yumurta hücresinin birleşmesi sonucunda hayat başlar. Bu ikisi annenin vücudu içinde tek bir hücre oluşturacak şekilde birleşir.Bu tek hücre yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşan vücudu meydana getirmek üzere zorlu bir büyüme ve çoğalma görevine başindadır.Başlangıçta beynin Bulunmadığı bir hücre yumağı vardır.Çok geçmeden bazı hücreler birleşerek beyni ve belkemiğini oluşturmaya başlarlar, ilk başta hücre yumağının yüzeyindeki hafif bir büyük görünümündedirler.r
Randımanlı Dinleme
Dinlemek radımanını artırmak için daha önceden hem zihnen, hem de bedenen hazırlanmak gerekir. Önce elimizdeki meşguliyetleri bir tarafa koymalı, mümkün olduğu kadar konuşmacıya yakın gelmeli, rahat bir şekilde oturmalı, hatta kağıt kalem hazırlayarak, not alabilecek bir vaziyette beklemelidir. Hatibin konuşmasına başından yetişmek gerekir. Bir açış cümlesini kaçırmakla bazen konuşmanın mantık silsilesini sezemez duruma düşebiliriz.Dinlemeye zihnen hazırlanmak ise, hatibin söyleyeceklerini, önceden tahmin etmek ve konuyla ilgili şahsi
SINAV VE ENDİŞELER
SINAV VE ENDİŞELER Zihnin dağılmasına yol açan bir başka sebep endişelerdir."Bu sınavda başarılı olabilecek miyim?""Ya başaramazsam, annemin-babamın yüzüne nasıl bakacağım?""Arkadaşlarım benden çok çalıştı, ben tam hazırlanamadım...""Bu iş olmayacak galiba...""Çalışacak bunca konu var, hiç zaman kalmadı. Mahvoldum, hapı yuttum"Bunlar ve buna benzer düşünceler önemli bir sınava hazırlanan her öğrencinin zihnini meşgul eder. Bu tür endişelerle başaçıkma yolları dördüncü bölümde çeşitli y
Stres altında insan
Kişi bireysel bütünlüğüne yönelen tehditlere karşı, özellikle zihinsel düzeyde başarılı bir mücadele veremezse, başa çıkamadığı streslerin biriken ve yoğunlaşan etkileri sonucu davranış düzeyine yansıyan bazı belirtiler şunlardır:a)   Önemli veya önemsiz, daha önceden kolaylıkla verilebilen kararları vermekte güçlük,b)   Değersizlik, yetersizlik, güvensizlik ve terk edilmişlik duyguları,c)   Alışılmış davranış biçimlerinde önemli değişiklik,d)   En iyi olara değil, garanti ola
Stres
Stres konusundaki çalışmaların bazıları strese sebep olan olaylara yönelmiş, bazıları ise bu olayların fizyolojik ve psikolojik tepkileri üzerinde yoğunlaşmıştır.Akademik olarak, stresi meydana getiren olayları "stres vericiler" (stressor), bu olaylara insanın fizyolojik ve psikolojik düzeyde verdiği tepkileri de "stres" (stress) terimi ile ifade etmeyi tercih etmekteyiz. Bu kitapta ise okumayı ve izlemeyi kolaylaştırmak amacı ile ağırlıklı olarak her iki durumu da, yani hem stres tepkisinin kendisini, hem de bu tepkiye sebep olan ya
Makineleşmenin Bağımlılığı
Endüstrileşme, hayatımızı değiştirmiş ve bize özgürlük vermiştir. Endüstrileşmenin bize sağladığı imkânlarla, çevreyi kontrol etmemize yarayan araçlarımız olmuştur. Ancak unutmamak gerekir ki, her türlü araç beraberinde bir bağımlılık getirmiştir. Çamaşır makinesi bozulan kadının çamaşır yıkamaktaki güçlüğü, kalorifer kazanı bozulan veya yakıtı alınmayan bir apartmanda yaşayanların ısınma problemleri, çöpleri toplanmayan bir şehrin karşı karşıya kaldığı tehlikeler, hep bize endüstrileşmenin getirdiği bağımlılıklardır. Bu bağımlılıklar bazı d
Sınavda Zamanı Iyi Kullanmak
Sınavda Zamanı Doğru KullanmaZamanı kullanmak tempoya bağlı olmakla beraber, her ikisi aynı şey değildir. Zamanı kullanmak geçen her dakikanın farkında olmak ve her dakikadan en üst düzeyde yararlanmak demektir.Yanınızda bir saat bulundurun ve bunu test süresine göre ayarlayın.Bir test sınavının en önemli yönü zamanlama olduğu için, yanınızda bir saat getirmeyi unutmayın. Sınav sorumlusu smav başlarken saati tahtaya yazar ve s,ınav sonunda da zamanın bittiğini haber verir. Ancak hiç şüphesiz sınav sorumlusu zamanın
DİNLEMEK VE NOT TUTMAK
DİNLEMEK VE NOT TUTMAK•    insan sinir sisteminin özelliği gereği, dinlediğinden çok daha hızlı düşünür ve bu sebeple de dinlerken dikkati çok kolay dağılır.•    Not tutmak aktif katılımı sağlayarak dikkati sürdürmeyi sağlar ve unutmayı önler.•    İyi bir dinleyici olmak için önşartlar, ön sıralara oturmak, bir önceki dersin notlarını gözden geçirmek ve derslere düzenli olarak devam etmektir.•    Dersi derste öğrenmek, boş zaman etkinliklerine zaman v
KOPYA ÇEKMEK
KOPYA ÇEKMEK Batı toplumlarıyla Türkiye arasındaki en temel farklardan bir tanesi kendini "kopya çekme" davranışında gösterir. Batıda "kopya" dolandırıcılık veya hırsızlık gibi adi suç sayılır ve son derece onur kırıcı bir eylem olarak görülür. Oysa Türkiye'de kopya, okul disiplin kurullarının yaklaşımı ne olursa olsun, kamu vicdanında mahkûm olmayan bir davranıştır.Test sınavlarında öğrencilerin birbirlerinin kâğıtlarını ve işaretlerini görmeleri oldukça kolaydır. Bu durumu önlemek için öğrencileri seyrek oturtmak,
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE MESLEK
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE MESLEK Üniversite giriş sınavları ve üniversite eğitimi için de durum çok farklı değildir. Birçok genç "herkes" yöneldiği için üniversite eğitimine yönelmekte, esas ve son amaç "bir diploma sahibi olmak" durumuna gelmektedir. Oysa üniversite eğitiminin, kişiye uygulayarak hayatını kazanacağı bir meslek vermesi beklenir. Üniversiteler ve yüksekeğitim programları ile ilgili broşürler incelendiğinde birçok bölümün; "mezunlarına iş bulacak beceriler vermediğini", bölümlerinin amacının "konuyla ilgilenenleri bi
Gösterilen Makale 441-460 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39