Kişisel Gelişim

SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLARModern kuramsal yaklaşımları üç başlık altında incelemek mümkündür. 1- Fonksiyonalist (Görevselci) Yaklaşım   Çağdaş anlamda kurucusu Talcot Parsons'dur. Bu modele göre toplum bir fonksiyonlar bütünüdür. Nasıl ki insan vücudundaki her organın bir fonksiyonu var ise toplumu oluşturan parçalarında o toplumun sürekliliğinde bir fonksiyonu vardır.    Bu yaklaşıma göre toplum, organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel d
TOPLUM BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
TOPLUM BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞISosyolojinin gelişimini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:   • Bunlardan ilki Endüstri Devriminin neden olduğu hızlı toplumsal değişmeler ve gene bunun kadar etkili olan 1789 Fransız İhtilalidir. Özellikle Fransız ihtilalinde elde edilen başarılar Avrupa'daki mevcut düzeni sarsmış daha demokratik modelleri gündeme getirmiştir.   ? İkinci faktör ise emperyalist gelişmelerdir. Asya'da, Afrika'da ve Kuzey Amerika'daki yeni sömürgeler insanları yeni kültürlerle k
Sadece İstenildiğinde Yardım Edin
Sadece İstenildiğinde Yardım EdinÇocuğunuzun yardıma ihtiyacı olduğunda bunu sizden isteyecektir. Eğer oyuna hakemlik etmek, melodiyi düzeltmek, boyayı karıştırmak ya da sizden istenmediği halde kostümleri yapmak için müdahalede bulunursanız çocuğun eğlencesini bozmuş olursunuz. Çocuk sizden yardım isterse, sadece istenilen kadarını verin, daha fazlasına kaçmayın. Eğer yeşil boya bitmişse ve sizden sorunun çözmeniz isteniyorsa maviyle sarıyı karıştırmasını söyleyin; pointillism adlı sanat akımından ya da Picasso'dan bahsetmeye başlam
Eğitimi ve Becerileri
Eğitimi ve Becerileri
Öğretmenin eğitiminde çocukların gelişimsel olarak nasıl öğrendikleri konusuna yer verilir. Büyüme ve gelişme konusunda dersler alınır. Eğitim tarihi ve felsefesi öğrenilir. Eğitim alanındaki mevcut sorunları hakkında fikir sahibi olunmalıdır. Eğitim sırasında okul, ev, toplum ve anne-baba olarak siz arasındaki ilişkiler konusuna yer verilmelidir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Öğretme Teknikleri
Öğretme Teknikleri  Öğretme tekniklerine bu kitapta geniş olarak yer verildi. Fakat burada bazı temel tekniklerin üzerinden geçmekte yarar vardır. Bunlardan biri, bütün sınıfı ilgilendiren bir proje için "biz" ve "bizim" kelimelerini kullanmak olmalıdır. Bu çocuğunuzun kafasında okul kavramı, sınıfı ve yapılmakta olan çalışmanın netlik kazanmasına yardım eder.Diğer bir teknik, en iyi şevk olarak tarif edilebilir. Öğretmenin duyduğu şevk sınıftaki bütün çocuklarla iyi birer ilişki tesis etmesine yardımcı olur. Öğretmenin bi
Güvenlik Alışkanlıkları ve Beklentiler
Güvenlik Alışkanlıkları ve Beklentiler   Güvenlik alışkanlıkları kazandırma anaokulunda devamlı süregelen bir durumdur. Güvenli olmayan ve temizlik kurallarına uymayan alışkanlıkları öğretmen tarafından devamlı gözlenir. Bunlar arasında ellerde çubuk, makas vb. olduğu halde koşmak ya da ağza misket ya da lego parçaları almak sayılabilir. Öğrencilerden oyun oynadıktan; bir faaliyet yaptıktan sonra oyuncakları ve malzemeleri eksiksiz olarak yerlerine kaldırmaları ve kağıt peçete, kağıt bardak, tabak gibi eşyaları
Çocuk ve Temizliğin Önemi
Çocuk  ve Temizliğin ÖnemiÇocuğunuzun sınıfında okula temiz gelmeyen birkaç kişi olduğunu öğrenirseniz şaşırmayın. Bazı çocuklar ellerini ve yüzlerini yıkamanın önemini anaokuluna geldiklerinde öğrenirler. Bu öğrenme yaşantısı için öğretmenlerinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Çocukların çoğu muhtemelen, öğretmen bir ya da iki çocuğu lavaboya götürdüğünde bunun farkına varmaz. Fakat, farkına varanlar temizlik kavramı hakkındaki bilgilerini geliştirmiş olurlar. Bunun yanında, okula her gün tertemiz gelenler ve başkalarına göre çok
Eşyalar ve Çocuk
Eşyalar ve ÇocukÇocuğunuz gün içinde bunu belli zamanlarda duyacaktır. Bu, şu anlama gelmektedir: Hangi malzemeler alınıp oynandıysa tekrar yerlerine yerleştirme zamanı geldi. Beş yaşındaki çocuklar neyin nereye ait olduğu konusunda oldukça duyarlıdırlar. Bir oyunun olsun, bir oyuncağın, kitabın olsun yerini öğrendiklerinde alındıkları yere konmaları konusunda hiçbir sorun çıkmaz.Ortalığı toplamanın birkaç amacı vardır. İlki elbette ki sınıfın bir dağınıklık yığını haline gelmesine engel olur. Daha önemlisi, çocuğunuzun sorumlu
Göster ve Anlat
Göster ve AnlatGöster ve anlat, anaokullarında düzenli olarak yapılan çalışmalardandır. Eğitim uzmanları buna "hazır olma faaliyetleri" adını verirler. Bu, çocuğun belli bir "öğrenme durumunu" kolaylıkla, iyice kavrayarak ve ilgi ile karşılayabildiği gelişim evresidir ve çocuğun içinde bulunduğu fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve deneyimsel gelişim düzeyine karşılık gelir. Bir anlamda, bütün gün faaliyetleri yapılarak geçmiş olur. Çünkü okulda olup biten her şey çocuğunuzun gelişimini hedeflemektedir.Hazır olmaya yönelik b
Anaokulu
Anaokuluİdeal bir anaokulu, çocuğun şu an kavrayacağı bilgilerle gelecekte buna yönelik istidadı ve yeteneği arasında bir yol bulmayı amaç edinir. Çocuk yaşayarak öğrenir. Yaşantılar beş duyu yoluyla edinilir. Dolayısıyla, bu yol anaokulunda, beş duyuya hitap eden öğrenme durumları oluşturulmasından geçer. Bunlar belirli bir plâna göre hazırlanır. Çocuğun enerjisini yönlendirir; onu bastırması ya da tamamen serbest bırakması söz konusu değildir. Fiziksel olsun, zihinsel, sosyal ya da duygusal olsun, çocuğunuzun gelişimini desteklemek
GÜNAH
GÜNAHKendini ciddiye almak herkesin görevidir; bu, kişinin kendisini resmi ve çekingen görmesinin doğru ortalaması-dır. Kişinin kendisine karşı çekingen olmasının hiçbir faydası yoktur. Kişi neredeyse orada olma hakkı, düşünme hakkı, ne olup bitiği konusuna el atma hakkına sahiptir. Bu hakların ne kadar ileri gidebileceğini bize doğru bir şekilde anlatabilecek tek şey, zaman ve durumun gerektirdiği doğal davranış biçimidir. Fakat çekingen olmak uygunsuz bir davranıştır çünkü eğer kişi bu noktaya nasıl geldiğini ya da bu fikri nasıl e
Eğitimde Tenkitçi ve Suçlayıcı
Eğitimde Tenkitçi ve Suçlayıcı YaklaşımÇoğu ailelerde mükemmellik saplantısı vardır. Kendileri mükemmel olmadıkları halde çocuklarının her konuda mükemmel olmasını isterler. Eğitirken suçlayıcı ve korkutucu bir yaklaşım içindedirler: ‘Koşma, düşersin. Kazağını giy, üşürsün. Çalışmazsan sınıfta kalırsın. Zayıf alırsan seni sevmem. Bir daha küfredersen ağzına biber sürerim. Çişini haber vermezsen pipini yakarım.’ Böylesine korkuya ve olumsuzluğa dayalı bir eğitimde çocukların korkak, endişeli ve kendilerine güvensiz olmaları gayet norm
ORTA YAŞ KAYGILARI
ORTA YAŞ KAYGILARIŞimdi, gençliğin tüm sarsıntıları, tepkileri, hüzünleri, gölgeleri ve umutsuzlukları, ki bunları unutmak kolay olsa da onlar hala oradalardır,bir anlığına hayatı kabarcıklı ve köpüklü likörle dolu bir bardak gibi dolduran müziğin akordunda, bir bakışta, bir kelimede, bir kuşun şarkısında, bir çiçeğin kokusunda,uçuşan güneş ışığında yükseltme ve ısıtma gücüne sahiptir."Ruhum, sabret! Tüm bunları düzeltecek küçük bir şey bulman lazım!"Ve bu, gençliğin hatırladığımız kısmıdır. Geriye baktığımızda, bu zaman,
YAŞLILIK KAYGILARI
YAŞLILIK KAYGILARIVe sonra yaşlılık kendini hissettirmeden yaklaşır ve bu da tamamen belirli olmadığı, yalnızca sinir sisteminin kendini en saçma detaylara bağlayıp bunu başa çıkılmaz zorluklar haline getiren dinçliğindeki kayıp olduğu için kendine daha dayanılmaz olan kaygılar getirir. Yaşlanmak üzere olan bir arkadaşım bir keresinde bana, kendisine zevk veren yurtdışı seyahatin artık yorucu olmaya başladığını söylemişti. "Bir kere başlayınca, tamam, ama günler öncesinde, her türlü endişeyi düşünerek yaşıyorum." dedi. Ben de " ne çe
ÇOCUKLAR NEDEN TIRNAK YER?
ÇOCUKLAR NEDEN TIRNAK YER?   ÖNCELİKLE tırnak yeme davranışını, parmak emme davranışından ayırmamız gerekir. Parmak emme belli bir yaşa kadar davranış bozukluğu olarak değerlendirilmezken, tırnak yeme hangi yaşta ortaya çıkarsa çıksın kesinlikle davranış bozukluğu olarak değerlendirilir.Emme refleksi doğumdan itibaren başlar. Bebek yaşamak için emmek zorundadır. Annenin memesinden emdiği süt, hem yemek hem de içmek ihtiyacını karşılamaktadır. Bebek eline geçen her şeyi ağzına götürür. Zira emmek beslenmen
PSİKOTERAPİ UYGULAMASI
PSİKOTERAPİ UYGULAMASIRuh hekimi Joseph NVilder (1959, s. XV) ortaya çok ilginç bir söz atmıştır: "Sorun herhangi bir insanın Adler'ci olup olmadığı değil, ne derece Adler'ci olduğudur." Kendisini bu görüşe götüren şey, Adler'in görüş ve fikirlerinden giderek daha çoğunun modern psikolojik düşünceye sızdığını görmesidir (2).Rotter (1960, s. 383), Nisan 1958 ile Nisan 1959 arasındaki ruh sağaltım literatürünün incelemesini yaparken, psikanizdeki yeni ilerlemelerin tümünde genel olarak Adler'ci bir hava bulunduğunu farkeımiştir.
AKIL VE RUH SAĞLIĞI KURAMI
AKIL VE RUH SAĞLIĞI KURAMIBugün artık Adler'in çok işlerlikli, olumlu bir ruh sağlığı kuramı ortaya koyduğu giderek daha çok kabul edilmekte, buna karşılık Freud'un kuramının en iyimser değerlendirmeyle, ancak ruh sağlıksızlığını ilgilendirdiği inancı yayılmaktadır. R.W. White (1957 b, s. 214)'ın ifadesiyle, "Eğer sinirceden (nevrozdan) iyileşmenin oluşumunu anlamak ve kişiliğin sağlıklı işlevlerine yönelmek gerekiyorsa, Freud'un analitik penetrasyonlarma bazı şeyler eklemenin gerekli olacağını ilk gören insan, Adler'dir."(3) C
Kişisel Başarı Öyküleri
Kişisel Başarı Öyküleri - Dal üstünde saksağanÇayırlardan birinde, aşağıdan gelip geçen bütün hayvanları görebilecek kadar yüksek bir ağaç dalında tüneyen bir saksağan yaşardı. Sağdan soldan topladığı bütün eşyaları yuvasında saklayan saksağan yaşadığı çayırın kendisine ait olduğunu, altından geçen herkesin ve herşeyin gerçekten kendisinden aşağı olduğuna inanırdı.Çayırdaki bütün varlıklar da saksağanı tanır ve dalının altından geçerken sadece onun hoşuna gidecek şeyleri söylemeye, onun dediklerini yerine getirmeye gayret ederl
Geliştiren Öyküler
Geliştiren Öyküler   - Kumdan kalelerkızgın güneş. Teni okşayan ılık bir rüzgar. Kumsalda bir çocuk oynuyor. Plastik küreklerle kumu alıp alıp kırmızı bir kovaya koyuyor. Daha sonra kum dolu kovayı ters çevirip yere koyuyor ve kaldırıyor. Her kova kumla, küçük mimar, bir kale inşa etmenin mutluluğunu yaşıyor.Bütün öğleden sonra aynı işi yapıyor çocuk. Hendekler kazıyor. Duvarlar kuruyor. Kalenin üzerine topların koyulacağı mazgallar açıyor. Hendeğin üzerine kondurduğu dondurma çubuğu köprü oluveriyor. İşte kumdan bir
Özgüven ve Özgüven Geliştirme
Özgüven ve Özgüven Geliştirme Bir sporcunun en önemli değerlerinin, yetenek ve becerilerin yanı sıra teigıiği ve kondisyonu olduğunu daha önce belirtmiştik. Bir şeyden emin olamamak kontrolün yetersizliğini gösterir. Kontrol edebilme yeteneği ise o durumu aşmayı ve hakim olmayı sağlar.Özgüven becerisi de kontrolla ilgilidir. Sorun, sporcunun bu yeteneğe sahip olup olmamasından çok, kendi yetenek ve becerilerine güven eksikliğinden kaynaklanır. Sporcunun yeteneği vardır, ama ona güvenemiyor ya da teknik kapasitesini y
Gösterilen Makale 401-420 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39