Kişisel Gelişim

Çakralar Üzerinde Meditasyon
Çakralar Üzerinde MeditasyonHayatın amacı sevgiyi öğrenmektir -tekamül ettikçe sevmeyi ve sevilmeyi öğreniriz.Çakralar  üzerinde meditasyon çok-düzeyli bir alıştırma ve harikulade bir deneyimdir. Bu meditasyon da diğer türlerinde olduğu gibi ilk adım olarak içsel konsantrasyonu, ardından imgelemeyi ve son olarak da sesin kullanımını içerir.Bu çok karmaşık bir meditasyon olduğu için düşünebildiğim en basit yaklaşım bu meditasyon biçiminde ne yaptığımı betimlemek olacak.Yataktan kalkıp güne başlamadan önce uyum i
Kişisel Enerji
Kişisel Enerji Hepimizde kendimize ait bir kişisel enerji bulunmaktadır. Bu enerji gölgeli bir yerde güneşin parlaması gibi etrafımızda parlıyor. Enerjimizin en fazla olduğu dönemlerde olumlu karakterimiz ortaya çıkıyor. O zaman uyumlu ve başarılı oluyoruz. Meditasyon insanı kuşkularından arındırıp, içindeki enerjinin dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Bu alanda araştırma yapan kişilere göre ‘karma’mız yani iç enerjimiz düşüncelerimizden etkileniyor, iyi bir ‘karma’ yakalamak için günlerce meditasyon yapıp, içimizdeki mis
Sahip Olmadığımız Şeylere Odaklanmak
Sahip Olmadığımız Şeylere OdaklanmakMutlu olmanın birinci yolu, zihnimizi sahip olmak istediklerimizden çevirip, elimizde olanlara yöneltmektir. Siz sahip olamadığınız şeyleri düşünmeyin, hemen bugün elinizdekilerin değerini bilerek onların tadını çıkarmaya bakın.Mutlu insanlar, şu anda bulundukları yerde ve sahip olduklarıyla yapabileceklerinin en iyisini yaparlar. Mutsuz insanlar da sahip olmadıkları şeylerin kaygısını yaşarlar. Her insan, dünyasını kendi zihninde oluşturur. Zihninde oluşturdukları insanı mutsuz ediyorsa, yap
Pozitif Düşünce ve Zihin
Pozitif Düşünce ve ZihinMental temizlik ya da zihinsel temizlik nedir? Bu, insan zihninin enerji bakımdan yüksek titreşimler yapabilmesi meselesidir. Pozitif düşünceden söz ettiğimizde; kötünün karşılığı olan iyiden söz etmiyoruz. Pozitif düşünce demek; düşünce yaratmak, tesir yaratmak, etki yaratmak, enerji yaratmak demektir. Enerji yaratan her düşünce, her zihni faaliyet; pozitif yönde çalışır ve enerji yiyen, sürekli enerji yutan bir halde bulunmadığından dolayı temiz kalır. Mental temizlikten maksadımız budur.İnsan zihniyet
Yin-Yang
Yin  Yang Nedir?Çin felsefesinde yaşamın bütün yönlerini, varoluşu, değişimi, olay ve olguları kapsayan birbirini tamamlayıcı iki karşıt güç ya da ilke. Yin: toprak, dişil, karanlık, edilgen ve emici olarak düşünülür; çift sayılarda, vadilerde ve ırmaklarda bulunduğu kabul edilir; kaplan, turuncu renk ve kesik çizgiyle temsil edilir. Yang: gök, eril, aydınlık, etken ve delici olarak düşünülür, tek sayılarda, dağlarda bulunur; ejderha, gök ma-visi ve kesiksiz çizgiyle temsil edilir. İkisinin de En Yüce Mutlak'tan (Tai Di) türediğ
İnişler Çıkışlar
İnişler Çıkışlar Birbirini DengelerYaşam evrelerden, dönemlerden oluşur. Bu evrelerin hep-sinde iniş-çıkış, yükseliş-düşüş, başarı-başarısızlık yaşanır, buna varoluşun dengesi diyebiliriz. Varoluş bu dengeye bağlıdır. Bunlardan biri diğerinden üstün olursa denge bozulur ve varoluş ortadan kalkar. Yani zıt kuvvetlerin birbirini tamamladığı noktaya denge noktası ya da başka bir deyişle denge noktasına ancak zıt kuvvetler eşit miktarlarda oldukları zaman yani birbirlerini tamamladıkları zaman ulaşılabilir diyebiliriz. Bir oyuncak otomob
Güzel Bir Hayat Hikayesi
Güzel Bir Hayat Hikayesi - KöşkŞehrin gürültüsünü, keşmekeşini ve huzursuzluğunu bırakıp sarp dağlara tırmanan birkaç dağcı, bir ara bir çobanla karşılaştı. Çobanla süren kısa sohbetlerinden akıllarında, onun ilerideki tepenin zirvesinde bulunduğunu söylediği köşk kalmıştı. Çoban fazla bilgi vermemiş, ama orasının harika bir yer olduğunda ısrar etmişti.Gençler merak içindeydi. Bu dağ başında hangi zengin bir köşk yaptırmış olabilirdi? Bu kadar zengin olduğuna göre herhalde olağanüstü bir köşk olmalıydı. Kim bilir kaç odası vard
Erkekler Eşlerinden Uzaklaşma nedenleri
Erkekler Eşlerinden Uzaklaşma nedenleri ; Dorothy Dix'e göre bir kocanın mutluluğu herşeyden önce karısının huylarına bağlıdır. Bir kadın onun her arzusuna karşı koyacak, her hevesini kıracak, her şeyi eleştirecek ve neden başkaları gibi daha fazla para kazanmadığını söyleyecek olursa, zavallının kolu kanadı kırılacaktır. Tekrar uçabilmesi güçleşecek, hatta imkansız olacaktır.Bu gibi sözlü saldırılar aile mutluluğunu her şeyden fazla sarsar. Karı koca arasındaki, sevgiyi, saygıyı, güveni ve bütünlüğü yok eder. Bunları benim uyd
Mesaisini Evde Geçiren Koca Külfet midir?
Mesaisini Evde Geçiren Koca Külfet midir?Eşiniz, mesaisini bürosunda veya herhangi bir kurumda geçiriyorsa sanırım sorun yok. İşiniz, kocası evinde çalışmak durumunda olan bir kadından çok daha kolaydır.Kocası daima ayaklarına dolaşırken evinin işlerini yapmak zorunda kalan bir kadın gerçekten takdir edilmeye değerdir.Kocanızın çalıştığı odanın yanından, ayaklarınızın ucuna basarak geçişinizi hatırlayın. Hele henüz yarılamışken süpürmeyi bırakmanızı, radyoyu, televizyonu kapatmanızı söylediğini düşünün. Bunları kitaptan o
Hayata Dair Öyküler
Hayata Dair Öyküler - Yollar ve ayaklarÇok eski zamanlarda, zengin sayılabilecek bir ülkeye hükmeden bir kral vardı. Bir gün, hayatında ilk kez, ülkesinin uzak bölgelerini ziyarete gitti. Sarayına döndüğünde ayaklarının çok acıdığından şikayet ediyordu. Çünkü, hem böyle bir yolculuğa ilk kez çıkmıştı, hem de atından inip de yürümek zorunda kaldığı yollar çok taşlı ve sertti.Kral, hemen bir ferman çıkarıp halkına ülkenin her tarafındaki yollara deri kaplanmasını emretti. Böyle bir şeyin binlerce ineğin derisine mal olacağı, hem
Hayvan Öyküleri
Hayvan Öyküleri - MinnettarlıkBir zamanlar, bir avcı, vahşi filleri tuzağa düşürmek için derin ve büyük bir çukur kazmıştı. Bir gün bir aslanın kovaladığı başka bir adam çukura düştü. Onun ardından da aslan aynı çukura düştü. Onlar çukurdan çıka-madan, bir yılanın kovaladığı bir fare düştü çukura, onun ardından da yılan. Yılan aslında kendisini avlamak isteyen bir şahinden kaçıyordu. Ve şahin de yılanın ardından kuyuya daldı, kanadı yaralandığından o da oradan çıkamadı.Böylece, beşi fil çukurunda mahsur kaldı ve oradan bir türl
Çocuk Öyküleri
Çocuk Öyküleri - Çocuk aklıBaba, çalışma odasında bitiremediği işler üzerinde çalışıyordu. Birden odasına iki küçük çocuğu girdiler ve yalvarmaya başladılar:"Babacığım, babacığım! Lütfen bizimle oynar mısın?"Adam, onlara çok meşgul olduğunu ve elindeki işi en kısa zamanda bitirmek zorunda olduğunu söyledi. Ama çocuklar ısrar ediyordu.Onlardan kurtulamayacağını anlayan babalan, gülümseyerek masasının üzerindeki dergiyi aldı. Tüm sayfayı kaplayan dünya haritasını kesti ve daha sonra haritayı makasla küçük küçük parçal
NOT ALMANIN GEREĞİ
NOT ALMANIN GEREĞİYukarıda da belirtildiği gibi, not alma; "okunulan, dinlenilen, gözlenen ya da düşünülen bir konunun" ana noktalarıyla saptanarak kâğıda aktarılmasıdır.Not alma, okuma ve dinleme gibi eylemsiz öğrenme yöntemlerinden farklı olarak, onlardan daha yorucu ve daha çok dikkat gerektiren bir yöntemdir. Bu yönüyle not alma, gerek anlıksal öğrenmede ve gerekse konuların genel bir ana planını oluşturma yoluyla daha sonra anımsamaya yardımcı olma açısından, etkili öğrenme yöntemleri içinde ayrı bir işleve sahiptir.
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİÇalışmada öğrencinin kendisini konuya kolayca verebilmesi için bir başka üzerinde durulması gereken nokta da, çalışma öncesinde öğrencinin kendisine belirli hedefler saptayarak, çalışma sırasında bunlara erişmeye çalışmasıdır.Kimi durumlarda, yapılacak iş, son derece karmaşık ve dağınık bir görünümdedir. Bu karmaşıklık öğrenciyi daha başlangıçta karamsarlığa sürükler ve onun çalışma isteğini kırar. Bu durumda konuyu daha küçük anlamlı parçalara ayırarak çalışmak en iyisi-dir.Gerçekte konusu
Geçmişten Geleceğe Felsefenin İşlevi
Geçmişten Geleceğe Felsefenin İşleviİlk Çağ (MÖ 600-400) Yunan felsefesinin ilk döneminde filozoflar doğaya ilişkin düşüncelerinde evrenin ve canlıların oluşumunu kavramaya çalışmışlardır. Evrenin ana madde (arkhe)si sorunundan hareket eden bu filozoflar şunlardır: Thales (Tales, MÖ 6.yy. her şey sudan oluşur tekrar suya dönüşür, yer sonsuz bir okyanus üzerinde yüzer), Anaximandros (Anaksimandros, MÖ 610-547. evrenin ana maddesi sonsuzluk, sınırsızlık demek olan apeiron'dur), Anaximenes (Anaksimenes, MÖ 585-525, ana madde havadır), H
Felsefenin Konuları
Felsefenin KonularıFelsefe evrendeki en maddesel olandan en tinsel (ruhsal) olana kadar her şeyi konu edinir. Ama ortaya bilimlerdeki gibi denenmiş somut bilgiler koymaz; o, her türlü bilgiyi konu edinip bunun üzerinde düşünür, mantıksal çözümleme yoluyla bu bilgileri sorgular, eleştirir; konumunu, içeriğini tekrar irdeleyip açıklığa kavuşturur. Yani bir süzgeç (son mahkeme) görevi görür; evrene ilişkin söylenmiş sözleri bir de kendi dil ve düşünme süzgecinden geçirir (Dilin ve varoluşun en uç sınırlarına kadar gider.).Evreni,
Felsefe Bilgisi
Felsefe BilgisiGördüğümüz tüm bilgi alanları, varlığı parçalayarak obje edindikleri varlığa ilişkin doğru bilgilere ulaşmaya çalışmaktadır. Felsefe ise mevcut tüm bilgi alanlarına projeksiyon tutarak onların bilgi alanlarını, yöntemlerini tanımlar. Her türlü bilgiyi sorgular, eleştirir. Bu nedenle felsefenin son sözü söyleyen bilgiler üstü bir bilgi (bir üst dil) olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe; her türlü bilgiyi, olayı, olguyu obje edinebilir ve bunlar üzerinde mantıksal, kavramsal çözümleme yapar. Felsefe, hep bir yolda
Felsefe Bilgisinin Özellikleri
Felsefe Bilgisinin Özellikleri ; Felsefi düşünce, insanın kültürel gelişmenin belli bir aşamasında kendisini, evreni ve içinde yaşadığı çevreyi anlamak için başvurduğu bir düşünme biçimidir. Felsefi düşüncenin işlevi tüm olguları, ön yargıları, inançları, tutkuları, alışkanlıkları irdelemek, objektif olarak değerlendirmek ve eleştirmektir. Felsefi bilgi kendi kendine yönelebilen (refleksif). belli bir çerçeve içindeki sorunları arayıp bulan, bunların sınırlarını
Felsefe Bir Serüvendir
Felsefe Bir SerüvendirFelsefe; size ün, servet elde etmek ya da çalıştığınız yerde ilerlemek için yardım sağlamaz; size ünlü kişilerin övgüsünü kazandırmada, diğer insanlarla ilişkilerinizde daha kibar ve geçimli olmanıza da yardımcı olmaz. Felsefe okumakla huyunuzun daha soylu olacağını ya da halkın filozofça tavır dediği o çok aranan tavrı kazanacağınızı da beklemeyiniz; diş ağrısına katlanmada, yaşamın güçlüklerine göğüs germede herhangi bir kimseden farkınız olmayacaktır. Filozof da herkes gibi ayakkabı bağı koptuğunda ya da tren
BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSU
BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSUBilgi felsefesinin konusu bilginin ne olduğu, kaynağı, değeri, olanakları ve sınırlarıdır. Bilme ediminde özne ile nesne arasında ne gibi ilişkiler bulunduğunu araştıran bilgi felsefesinin temel problemleri ilk Çağ ve Orta Çağ boyunca değişik biçimlerde tartışılmakla beraber bilgi kuramı ilk kez Yeni Çağda ayrı bir disiplin hâline gelmiştir, ilk Çağda bilgi problemi ile ilgili tartışmanın Parmenides'le başladığını görmekteyiz.Parmenides'in suje-obje modelinde tüm bilginin taşıyıcısı objedir. Objenin bu
Gösterilen Makale 321-340 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39