Kişisel Gelişim

İKNA EDİCİ OLMAK
İKNA EDİCİ OLMAK   Makineler îkna Edici Olarak Hiç de Çekici Değiller. İletişimde gerek alışageldiğimiz basit aletler, gerekse yüksek teknoloji ürünü araç gereçler de önemli yer tutmaktadır. Bir konferansta kullanılan görsel malzemenin isabeti ve zenginliğinin konferansı etkili kılmaktaki katkısı tartışılamaz. Video, fotoğraf, slayt, harita, grafik v.b araçlar iletişimi kolaylaştırır. Ancak hiçbir araç gereç iletişimde insanın yerini tutamaz. Bilhassa insan gruplarında bir değişme amaçlandığında iletişim insana
Bir Girişim
BİR GİRİŞİM Bir Girişimi Çok Çalışarak Batırabiliriz. Gösterilen gayrete, çabaya, çalışmaya bakıp geçeme-yiz. Şunu arayacağız: Verimlilik nedir? Nasıl bir grafik çiziyor? Bunun aranmadığı bir yerde herkes "çok çalışarak" bir girişim batırabilir!Metodlar doğru mu? Kuvvetler, doğru kaldırma noktasına yöneliyor mu? "Ağırlığın" kaldırılabilmesi için kuvvetler en uygun yerde mi duruyor? Yoksa boşuna çaba mı harcanıyor? Yeteri kadar ve yerinde araç kullanılıyor mu? Yardımcı kuvvetlerden istifade ediliyor mu? Yoksa mevcut
Gizli Kahramanlar
Gizli Kahramanlar İşyerlerinin gizli liderleri, gizli kahramanları vardır. Özellikle geniş tabanlı alt birimlerde bunlardan mutlaka bulunur. Bunların sözleri, tavırları, tesbitleri diğerleri için önemlidir. Bir emrin ya da tavsiyenin veya yeni bir düzenlemenin ne anlatmak istediği konusunda gizli lider ve kahramanların tahminleri, etraflarına toplanmış gruplar için genellikle "Böyle yapalım.." değeri taşır. Yönetim birimlerinden gelecek işaretlerden ne anlaşılması gerektiği bunlara sorulur.Gizli lider ve kahramanla
Yönetim Süreci
Yönetim Süreci Yönetim Sürecinde Kontrol Edilemeyen    ' Hiçbir Kuvvetin Değeri Yoktur . "Heyecanlandırmak.." nasıl önemliyse ortaya çıkan heyecanın kontrol edilebilmesi de öyle önemlidir.Faaliyet sürecinde heyecanların kontrolü, istenmeyen davranışların önlenebilmesi görevinin bir parçasıdır. Hele kendi başlattığı heyecana kendisi de katılan bir yönetici, istenmeyen davranışları önleyemez. Bitiremeyecek olanlar, hiç başlatmamalıdırlar...Heyecan başlatabilmekteki başarı, heyecanın bir güç halind
Yönetim Süreci
Yönetim Süreci Yönetim Sürecinde Kontrol Edilemeyen    ' Hiçbir Kuvvetin Değeri Yoktur . "Heyecanlandırmak.." nasıl önemliyse ortaya çıkan heyecanın kontrol edilebilmesi de öyle önemlidir.Faaliyet sürecinde heyecanların kontrolü, istenmeyen davranışların önlenebilmesi görevinin bir parçasıdır. Hele kendi başlattığı heyecana kendisi de katılan bir yönetici, istenmeyen davranışları önleyemez. Bitiremeyecek olanlar, hiç başlatmamalıdırlar...Heyecan başlatabilmekteki başarı, heyecanın bir güç halind
Görevlerde Değişiklik
Görevlerde Değişiklik   Görevlerde Değişiklik Gerekir. Şüphesiz hep aynı görevler bir müddet sonra can sıkıcı olabilecektir. Yeni bir görev, yeni bir coşkudur. Fakat bunun şartları tamam değilse mevcut görevlerde değişiklikler yapılabilir, ek görevler verilebilir. Hepimiz zaman zaman evimizde eşyaların yerlerini değiştirerek bir "yenilik" meydana getiririz. Gerçekten tek bir eşyanın yerinin değişmesi bile odada farklı bir hava estirir. DERLEYEN... (EDİTÖR)İletişim:[email protected]
Zorunlu Boşluklar
Zorunlu Boşluklar Zorunlu Boşluklar   Anlamlı Ek Görevlerle Doldurulur.Günlük çalışma ortamındaki istihdam hatalarından biri çalışma zincirinde sık sık büyük boşluklar ortaya çıkmasıdır. Bu boşluklar görev verenlerden de görevi yapanlardan da kaynaklanabilir. Görevin iyi tanımlanmaması, uygun olmaması, iyi bir planlama yapılmaması boşluklara sebep olabilir.Zorunlu boşluklarda anlamlı ek görevler devreye sokulmalıdır. Anlamsız görevler istenmesi "meşgul ediliyoruz" duygusunu besler. Bu durum moral, do-layıs
BİR ÖYKÜ
ÇOBAN DÜDÜĞÜ ÇALDI Osmanlı'nın son döneminde Konya'nın Hadim ilçesinde medresede müderris olan Hadim Hoca öğrencilerine ders anlatırken ikide bir:-    Çoban düdüğü çaldı, dermiş. Bir öğrencisi dayanamamış:-    Hocam çoban kim? Düdüğü niye çalmış? Anlatır mısınız? Hoca derin bir ah çekerek başlamış anlatmaya:-    İstanbul'da uzun yıllar tahsil gördüm. En son üniversite hocası oldum. Tahsilim sırasında ticaretle uğraşan Kayserili biriyle samimi arkadaş olduk. Be
TAŞKAFA - BOŞKAFA
TAŞKAFA - BOŞKAFA Yusuf-u Sekkak, Orta Asya'dan Timur'un zulmünden kaçarak Birecik kalesine sığınır. Yusuf, bakır ve demir işçiliğini çok ince şekilde yapar. O kadar ki onun bu çok ince işçiliğinin benzerini hiç kimse yapamaz. Saraya girip, valinin en yakın arkadaşı olup karşısında açılmayan kapı yoktur. Bir gün, yine valinin huzuruna direkt çıkmak ister ve kapıya yönelir; fakat kapıdaki nöbetçi içeride toplantı olduğunu söyleyerek almak istemez. Çok şaşırır, bu civarın en ünlü zanaatkarı kendisi olduğu halde, kendisinden
İNSAN VE EŞEK
İNSAN VE EŞEK           Bir çiftçinin yaşlı eşeği hendeğe düşer. Çiftçi onu oradan kurtarabilmek için ne yapması gerektiğini kara kara düşünür. Hendek, başka birinin aşağı inip hayvanı kurtarabileceği kadar geniş değildir. Eşeği yukarıdan ip sarkıtarak kurtarmak da mümkün değildir. Üstelik hayvancağız acıyla sürekli inlemektedir. Anlaşılan bir yeri yaralanmıştır ve ölmesi yakındır.Sonunda çiftçi kararını verir. Eşeğinin ölmesine yardım edecektir! ‘Bu eşek zaten çok acı çe
GERÇEK HAYATTA BAŞARILAR
GERÇEK HAYATTA BAŞARILAR   Albay Sanders'in lokantası bir yol kenarındadır. Otoyol başka tarafa taşınınca bir anda iflasın eşiğine gelir. Elinde sadece kendisinin uyguladığı kızarmış piliç tarifi vardır. Aklına gelen ilk iş: Eklindeki bu tarifi lokanta sahiplerine satmaktır. Düşünebiliyor musunuz, bir yemek tarifi ile para kazanma işi, normalde olacak bir iş değil... Bu tarifini satmak için şehir şehir gezer. Geceleri arabasında yatar. Tam 1009 kez reddedilir. Bir kişi evet der. Şu anda ortağıyla başta Amerika
YAŞANMIŞ BAŞARI
YAŞANMIŞ BAŞARI -  DERS ÇALIŞMAK Baba yorgun bir şekilde eve gelir, yemeğini yiyip erkenden yatar. Oğlunun ev ödevi o gün fazladır, akşamleyin bitirip sabahleyin öğretmenine göstermesi gerekmektedir. Oğlunun çalıştığı odanın ışığı yatak odasına geldiğinden, baba rahatsız olur. Oğluna hemen yatmasını söyler. Çocuk yatar 15-20 dakika kadar sonra babasının derin uykuya daldığını düşünüp, ışığı açarak dersine devam eder. Baba yatağından kalkar, oğluna bağırarak ışığı kapatıp yatar. Aradan 45-50 dakika geçince oğlu sessiz
SINAVDA NASIL DERECEYE GİRMEK
SINAVDA NASIL DERECEYE GİRMEK Cumali Çelik, 7 yaşındayken Babasını kaybetti. Yedi çocuklu bir ailenin ferdiydi. Geçen yıl tercih, yapmadı. Evin geçimini sağlayan ağabeyi hastalanarak çalışamaz olunca ailenin geçimi kendi üzerine bindi. Akranları dershanelere gidip özel dersler alırken, Cumali çalışmak üzere İstanbul'un yolunu tuttu. Önce inşaatlarda, sonra konfeksiyonda çalışarak İğdır'daki ailesine ekmek parası gönderdi. Biraz para biriktirerek YGS-LYS'ye iki ay kala, nisan ayında memleketine gelerek YGS-LYS,  'ye ç
Baksı ve Kam
Baksı ve Kam Türk müziği ve folkloru tarihi bütün Türk illerini ve kültürün pek çok dalını içine aldığı için bazı konuların birbiriyle örülü olduğunu gözlemek mümkün olmaktadır. Baksı veya Kam adı verilen tedavicilerin birçok işlevi üstlenmeleri bu konuya güzel bir örnektir. Tedavici, icra ettiği müzik, ritim ve danslarla bir sanatçı gibi görünür, ama o trans içinde sezgi bilgisinden bahsettiği için medyumdur. Toplumun ihtiyacı ve sorularına cevap verdiği için sosyolog ve pedagog ve de psikolog rolünü de üzerine almıştır.
Türk Muziksi Makamlarının Tedavi Etkisi
Otantik Türk Muziksi Makamlarının Astroloji (Organ Tesiri Zamın Bağlantısı) Tedavi EtkileriNİHAVEND MAKAMİ ( Oğlak ve yay burcu):Öğleden sonra, ikindi zamanı etkisi fazladır. Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Ku-lunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına faydalıdır. Kuvvet ve barış duygusu verir. Akıl hastalıklarına etkili olduğu konusunda önemli bilgiler ve çalışmalar vardır.RAST MAKAMİ (Koç burcu):Gece yarısı ve seher zamanları etkilidir. Soğuk organlar olan kemik, beyin
Hastaneler
Hastaneler Selçuklu dönemi ve sonrasında, İslam dünyasında, Asya ve Avrupa'da tesis edilen hastanelerin bir sürü mimari özelliklerini ve hasta yatağı başında klinik dersleri verilmesinin menşeini değil, tıbbi olarak akıl hastalarının ilaç ve müzikle tedavisinin esaslarını da Selçuklu hastanelerinde aramak gerekir. Moğol istilası ile Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu ve Balkanlarda gelişip yayılmaya başladı. Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri h
GENÇLER
GENÇLER                                    Bütün insanların içinde, büyük cevher yatakları vardır. Bazı insanlar bunu ortaya çıkarırlar, çoğunluğu ise çıkaramazlar. Bunu çıkarmanın birinci şartı, içimizde cevher olduğuna inanmamızdır. Daha önce dediğim gibi Cenab-ı Allah Japonları, İngilizleri, İtalyanları, Almanları süper zekâlı yaratıyor da Türkle
BAŞKA AÇILARDAN BAKMAK
BAŞKA AÇILARDAN BAKMAK Bir haftanın yorgunluğunu atmış olduğu uykunun ardından pazar sabahı uyandığında, keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken afacan oğlu koşarak geldi ve parka ne zaman götüreceğini sordu. Baba daha önce söz vermişti oğluna, parka götürmek için. Dışarı çıkmak istemediği için şimdi inandırıcı bir bahane bulması gerekiyordu.Gazetenin hafta sonu verdiği dünya haritasına gözünü dikti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve o
Düşünceler
Düşünceler Düşündüğümüzü oluruz ve bugün neredeysek, şu ana kadarki düşündüklerimizin toplamıdır. Aynı zamanda gelecekte neler yaşayacağımız, zihinlerimizin içeriğiyle gerçekleşecektir. Her şey düşüncede başlar. Bugün kim olduğunuz, düşüncelerinizin sonucuyla oluştu. Arkadaşlarınızın kim olduğu, parasal durumunuzun veya iş hayatınızın bugünkü bulunduğu yer başlangıçta bir düşünce idi. Mutlu ya da mutsuz olmamızın kökeninde de düşünce yatar.Psikologlar bize günde 10,000 düşünce düşündüğümüzü söylüyorlar. Saatte de o
Coşku
Coşku Eğer heyecanlanırsanız, gözleriniz ışıldar. Bebeklere ve çocuklara bakın. Sevdikleri bir şeyi görür görmez gözlerinde inanılmaz bir ışıltı oluşur. Gözlerin bir dili vardır. Her insanın gözlerine bakarak o insanın hayatıyla heyecan duyup duymadığını anlayabilirsiniz.Coşkuya sahip olduğunuzda, her şeyi yapabileceğinizi hissedersiniz. Hayattan zevk alırsınız. Enerji dolusunuzdur, karizmatiksinizdir, etrafınıza ışık saçıyorsunuzdur. Coşkunun yüksek sesli olması gerekmez. Coşku vücut dilinizden, davranışlarınızdan
Gösterilen Makale 301-320 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39