Kişisel Gelişim

SOSYOLOJİ NEDİR?
Sosyoloji insanların birbirleriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesidir. İnsanlar her zaman başka insanlarla ilgilenmişlerdir. Gazeteciler, yorumcular toplumun günlük yaşayışındaki dikkati çeken olayları sürekli olarak toplayıp yayarlar. Tarihçiler çoğunlukla kamu yöneticilerinin nasıl davrandıklarına ilişkin kayıtlar tutarlar. Ozanlar ve öykücüler sosyal ilişkiler üzerinde odaklaşırlar. Belirli çevre koşulları altında insanların nasıl davranacaklarını kendi bellek ve imgelerinde yeniden kurgularlar. Filozof ve din bilimciler insan
NEDEN SOSYOLOJİ ÖĞRENİYORUZ
NEDEN SOSYOLOJİ ÖĞRENİYORUZÇoğunun üniversite öğrencisi olduğunu varsayıyoruz. Sosyal araştırma ve mühendislik üzerine yukarıda söylediklerimiz, sosyolojinin öğrenciler için neden önemli bir alan olduğu sorusunu yanıtlamaya yardım eder. Bazı öğrenciler profesyonel sosyolog olacaklardır; fakat tüm öğrenciler toplumun üyeleridir ve resmi akademik öğrenimlerini tamamladıktan sonra çeşitli sosyal rollere daha da çok ilintileneceklerdir. Okul yıllarından sonra ne denli başarılı ve etkili olunmak isteniyorsa, sosyolojik bilgi de o denli ya
Olumlu Düşünce
Olumlu Düşünce  Eğer domates istiyorsanız, havuç ekmezsiniz. Yüksek bir özsaygı talep ettiğinizde, olumsuz düşünce tohumu atmazsınız. Zihnimize ektiğimiz tohumlar sahip olduğumuz düşüncelerimiz-dir; bunlar olumlu ya da olumsuz bir şekilde "kendi kendinle konuşmadır". Moralimizi bozan ya da bizi gerileten sözcükleri ne kadar çok kullanırız: "Matematiğim berbat."; "Filanca benden nefret ediyor."; "Hiçbir şeyi doğru dürüst beceremiyorum." Bütün bu düşünceler yarın olacağınız kişiyi geliştirecek tohumlardır. Çocuklarınıza kendi kend
Zaman Yönetimi
Zaman YönetimiZaman yönetimi, salt düzenli olmak ya da hızlı çalışmanın ötesinde bir şeydir. Zaman yönetimine ilişkin yaklaşımların çoğu, oldukça mekaniktir - amaçlarınızı sıralarsınız, düzenlersiniz, ardından özel bir "sistem" ve biraz da özdisiplin sayesinde sorunlarınızı çözersiniz. Ama ne olursa olsun işler böyle kolay yürümez. Zamanınızı yönetmek hususunda neden bir çok sorunla karşılaştığınızı anlamak için öncelikle asıl sorunun ne olduğunu kavramalısınız (ya da bir diğer deyişle "yapacak çok iş var" bahanesinden daha kesin ve
BAŞARI İÇİN KİMLERE HANGİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR?
BAŞARI İÇİN KİMLERE HANGİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR?1- ÖĞRENCİYE DÜŞEN GÖREVLER:A- Bir öğrenci önce başarısızlığa neden olabilecek engellerden kurtulmalıdır. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:a) Tembellikten kurtulmak: Üşengeçlik, çalışma isteksizliği, bahaneler umdurmak, ‘biraz sonra, yarın yaparım’ gibi çalışmayı hep.pfelemek, keyfine düşkünlük, uyuşukluk, zamanı yönetememek, önceliği olmayan uğraşlara gereğinden çok bağlanıp kalmak, sağlığını koruyamamak, hastalık psikozuna sığınmak, televizyona tutsak olmak, kötü al
VERİMLİ ÇALIŞMA VE BAŞARI
VERİMLİ ÇALIŞMA VE BAŞARIBaşarının ilk şartı iradeli olmaktır. İrade terbiyesi ve nefse hakimiyet ise, kararlılıkla sürekli ve düzenli çalışmaktır. Emeğinin hakkıyla yükselenlerin yerleri sağlam olur.Elbette çok çalışmak kolay değildir. Ancak hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilemez ki. Bu nedenle sabırlıca çok çalışılmalıdır.Ne var neler zaman çok fakat körü körüne çalışmak, başarıyı getirmez. Önemli olan çalışma emeğini, iyi bir yöntemle verimli kılmaktır.Verimli çalışmanın ise, beden-duygu-akıl üçgenini iyi kavr
HEDEF BELİRLEMEK
HEDEF BELİRLEMEKVarılacak yeri bilinmeyen yollar aşılamaz. Hiçbir uğraş yoktur ki amaçsız sonuç alınsın, hedef belli değilse başarıdan söz bil edilemez, işte bu nedenlerle, başarı bekleniyorsa, önce hedef belirlemek şarttır. Hedef ya da amaç, küçükten büyüğe değişse de belirlenmiş ise başarıyı getirecektir.‘Bu ödevi öğretmenime mahcup olmamak için yapmalıyım.’  ‘Büyüklerim takdir etsin diye bu sınava iyi hazırlanıp, yüksek not almalıyım.’‘Rahat ibir tatil   için  doğrudan  geçmeliyim.’ ‘Şu k
Rüyalar
RüyalarRüyalarımızı özel ve planlanmış bir şekilde kullanabilir miyiz? En basit şekliyle rüyaların kontrol edilmesi onların özel bazı problemlerin çözümüne yardım etmelerini istememizle ilgilidir. Biz zaten problemleri sağ beynin güçleri ile çözmenin yollarını araştırıyoruz ve daha sonraları bu problemlerin çözümü için içimizde var olan kavramları kullanmaya başladık. Fakat bunun bilinçli olarak uyanık olduğumuz zamandan daha ziyade bilinçsiz uyku halinde olması daha da mistik olacaktır.Bununla birlikte uyku esnasında bilinçli
Rüya Görmek
Rüya GörmekNiçin rüya görüyoruz? Gece boyunca gördüğümüz bu olayların herhangi bir pratik kullanımı var mıdır? Rüya görme bir çeşit zihinsel ev idaresi ve fiziksel sağlığın ve hijyenin devam etmesi kadar önemli olan bir şey olarak görülebilir. Biz zaten bilinçli yaptığımız bazı şeylerin bilinçaltımızla ilgili olduğunu görmüştük. Bu bağlamda bazı problemlerimizin çözümleri bir iç kavrama ve keşif olarak tekrar bilincimize dönerler. Birçok yönetici aradıkları cevapların sabah uyandıklarında karşılaştıkları ilk şey olduğunu görürler. Bu
Öz Güveninizin Gücü
Öz Güveninizin GücüSon olarak Dr. Maxwell Maltz öz güven üzerine birçok araştırma yaptı. Bir plastik cerrah olarak ameliyattan sonra hastalarındaki büyük kişilik değişikliklerini ilk elden görme imkanı vardı. Burada değişen, beklenildiği üzere dış görünüşü ilgilendiren bir imaj farklılığıydı. Bununla birlikte doktor, ameliyat başarılı olmasına ve kendilerine değer vermemeleri için hiçbir dış sebep bulunmamasına rağmen öz güvenin düşük olmasından dolayı hayretlere düştü. 'Yara görülmeyebilirdi ama hala orada' gibi gülünç şikayetler iş
Düşünmenin Fiziksel Etkileri
Düşünmenin Fiziksel EtkileriVücudumuz, düşünme sürecinden doğrudan etkilenir. Küçük bir çocuktan çok güçlü ve cesur olduğunu hayal etmesini isteyin ve onun yukarıya kalkıp öne doğru çıkan çenesini izleyin. Çocuklar kendilerini kolayca başka bir şekilde görebilirler ve beden de hemen bu yeni kimliğe bürünür.Aynı şekilde eğer yetişkinler de rahat ve hoş bir sahneyi net bir şekilde görselleştirirlerse ya da travmatik bir durum hayal ederlerse bedenleri bu duruma uygun olarak tepki verir. Yaşanan bedensel tepkiler -iyi ya da kötü-
Gözlerin dili
Gözlerin Dili Gözlerin de Bir Dili Vardır. Bir insanın öncelikli düşünce sistemini göz hareketleri yoluyla da tanıyabiliriz. Bu hareketler "göz davranış hareketleri" diye de bilinir.Bunu örneklendirelim. ofisinizin kapısına doğru yürürken gördüğünüz ilk şey nedir? Bu soruyu cevaplamak için muhtemelen gözlerinizi hafifçe sola doğru döndürürsünüz. Bu davranış, sağ elini kullanan kişilerin imajları hatırlama şeklidir.Eğer size, bir kediye çarptığınızda neler hissettiğinizi sorsam gözlerinizi yukarı doğru kaldırır ve sa
Hayattan anladığım nedir?
Hayattan anladığım nedir?Ben kimim?Benim isteklerim, arzularım nelerdir? Hayattan beklediğim nedir?Becerilerim nelerdir?Eksikliklerim nelerdir?Hayat çizgim nasıl olmalıdır?Başarıyı mı istiyorum mutluluğu mu?Hayattan anladığım nedir? :     Kendi kendimi tanıyor muyum?Hangi alanlarda başarılı olabilirim?gibi sorulara cevap vermeden, hayata atılmak başarı de-, ğil başarısızlık getirir. Başarısızlık da mutsuzlu
UYUŞTURUCU
UYUŞTURUCU           Daha çok gençliğimize musallat olan bir illettir. Bu illetle tanışanların başarılı olma şansı yoktur. Çünkü hayatın kendisini yok eden bu illet, gençlikte ne hedef ne de ideal bırakır.Bir ülkenin her şeyi gençliğe bağlıdır. Mutlu ve huzurlu yarınlar; ancak, akıl sağlığı yerinde, kötü alışkanlıklârı olmayan temiz bir gençlikle mümkündür. Öyleyse yarının teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan korumalıyız. Onları bu tehlikelere karşı uyarmalıyız. Gençlerimiz
ALKOL BIRAKMAK
ALKOL BIRAKMAK     Gençlerimizi hedeflerinden uzaklaştıran, düşünce yeteneklerini kaybettiren, toplum içindeki saygınlıklarına sekte vuran en önemli düşmanlardan biri de: alkol'dür. Alkol: ağızdan alınan sıvı uyuşturucudur. Alkolizm son asırda bütün insanlığın korkulu rüyası haline gelmiştir. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Bütün dünya; alkolizm ile mücadele için tedbir almaya başlamıştır; fakat alkolizm, bu tedbirlere rağmen sonuç alınması pek de kolay olmayan afetin adıdır...Ülkemizde son yıllarda alkol tü
SİGARA
SİGARABugün ülke insanının düşünme ve sorgulama yeteneklerini törpüleyen en önemli hastalıklardan biri de: Sigaradır. TÜBİTAK tarafından ilköğretim ve lise öğrencileri üzerinde yapılan araştırmaya göre gençlerimizi sigaraya yönelten sebepler şöyle sıralanmaktadır.Çocuklarımızın yaşadığı değişik sorunlar,Çekilen dertler ve sıkıntılarArkadaş çevresinin etkisi,Özenti,Zevk için içme,Büyüdüğünü, olgunlaştığını ispat etme,Çevrenin etkisiYasaklara karşı olan merak,Baskıya, öğütlere tepki
Evlilikten Önceki Tedbirler
Evlilikten Önceki TedbirlerEvlenmeyi düşünen kişiler, öncelikle uygun bir evlilik için gerekli şartlara sahip olup olmadıklarını araştırmalıdırlar. Bu şartlar dört başlık altında toplanabilir:1- Evlenecek kişilerin benzer sosyal çevrelerden gelmeleri,2- Eğitim seviyelerinin birbirine yakın olması,3- Maddi güç bakımından aralarında fazla fark olmaması,4- Aralarında bir kuşaktan fazla yaş farkı olmamalıdır.Evlenecek kişilerin evlenmeden önce bu dört şarta dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir. Bu unsurlar u
Boşanma ve Aileler
Boşanma ve AilelerProgramın amacı: Boşanmanın eşler ve çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgileri artırmak ve çocuklara boşanmayla ilgili yardımcı teknikleri öğretmek suretiyle boşanma sonucu eşlerin ve çocukların yaşadıkları travmayı azaltmak.Programın yararları:•    Çocuğunuz açısından boşanmayı anlamanıza yardım eder.•   Boşanma süresince çocuğunuza yardımcı olmak için gösterdiğiniz gayretleri ve çabalarınızı destekler.•    Kendiniz ve çocuğunuz üzerindeki boşanm
BOŞANMA GERÇEKLERİ
Boşanma Gerçekleri •    Bu sene evlenen her iki çiftten biri on yıl içinde boşanmış olacak.   •   Her on bir yetişkinden biri boşanır.   •   Boşanmaların % ö~0'ı 25-39 yaşlar arasında meydana gelir.   •    On sekiz yaşın altındaki çocukların yaklaşık % 50'si ebeveynlerinin boşanmalarına tanık oluyor.   •   
İZMİR REİKİ, REİKİ İZMİR
İZMİR REİKİ,  REİKİ İZMİR Reiki, Tibet Budizmi kaynaklı ve son derece basit bir "elle" şifa verme sistemidir. Batı'da Reiki uzun yıllar boyunca gizli tutulmuştur. Reiki, şifa sisteminin temel üç derecesini tüm ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Reiki şifasının tüm insanlığa ait olduğu gerçeğinden hareket eden bu reiki eğitiminde  bulacak ve reiki dair tüm kaynaklardan önemli bir farkı mevcut.  Reiki şifa sistemin, uygulamacısı ve öğretmenin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi içermektedir.
Gösterilen Makale 281-300 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39