Kişisel Gelişim

KÜSLÜK ile İlgili Sözleri
KÜSLÜK ile İlgili Sözleri• Üç günden fazla mü'min kardeşine küs kalman caiz değildir.    Hadis %/ Fazla küslük, düşmanlık kazandırır.        Hz. Ömer (r.a.)• Dal rüzgarı affetsede, bir kere kırılmıştır.    Anonim• Allah razı olduktan sonra bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Allah, razı olmadıktan sonra bütün dünya sevse ehemmiyeti yok.    Hekimoğlu İsmail•    Diller konuşsa da kalpler barışmamışsa; aradaki küslükdevam
Zayıf Yönlerin Neler
Zayıf Yönlerin NelerNe istersin? Her şey senindir Yollar sana açıktır,Hakikat ışığı senin için parlıyor,O halde durma, sorma, Rahat yürü ve benliğin i göster.Tam dengeli insanlar azdır. Çoklan parlak kabiliyetlere, iyi bir terbiyeye, kuvvetli bir tahsile sahip oldukları halde yapmak ve başarmak için eksik "bir şeyleri" vardır. Bu eksik olan "birşeyler" ilerlemelerini zorlaşlırır hayatlarını bozar ve bütün gayretlerine sekte verir. İnsanların çoğunda, güzel ve kuvvetli hedeflerini
İletişim İle İlgili Özlu Sözler - En Güzel Sözler
• Haberleşme vasıtaları çoğalırken, insanlar ruhen birbiriyle haberleşemiyor.    Rasim Ozdenören   • Bir köpek bir adamı ısınrsa bu haber değildir. Fakat bir adam bir köpeği ısınrsa bu bir haberdir.   • Kitle iletişim araçları -Sadece- ideolojileri taşımakla yetinmemektedir. Çünkü bu araçların bizatihi
İLERLEME- GELİŞME SÖZLER -Güzel Sözler
İLERLEME- GELİŞME SÖZLER -Güzel Sözler •    Memleket, akıllı evlatları yüzünden güzelleşir; din alimleri sayesinde kemal bulur.    Şeyh Sadi Şirazî•   En yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın. Publilius Cyrus•   Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.    Hölderlin•   İlerlemek için, ilim ve amelden iyi bir basamak.yoktur.Hadikatül Hakika 'dan•    İnsanlar, ilerlemeyi hoşnutsuzluklara
BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER
BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER•  İman çıplaktır, elbisesi takva; süsü utanmak; meyvesiilimdir.    Hâdis-i Şerîf•    İlim, hem zinet hem de düşmanlarımıza karşı bir silahtır.Hâdis-i Şerîf• İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Ehli olmayana ilim öğreten domuzların boynuna cevher, inci ve altın takan gibidir.    Hadis-i Şerîf • "Ya bilici ol, ya öğrenici ol, ya öğretici ol ya da ilim ehlini sevenlerden ol. Fakat beşincisi (bu grubun dışında) olmayın Ya değ
DÜŞÜNCE VE SAĞLIK
DÜŞÜNCE VE SAĞLIK"İnsanı yaşatan ruhtur. Et hiçbir işe yaramaz."     İNCİLİnsanın her iradesi, her düşüncesi beyninde doğar, oradan vÜcut organlarına geçer ve nihayet fiil halinde belirir. Beyinden vÜcuda geçen her düşünce vücut organlarıyla ahenk içindedir. Bu suretle insan kendi hayatını maddi varlığı içinde kurar ve hal tercümesini kendisi yapar ve yine bu suretle melekler her insanın vücudunun teşekkülüne bakarak onun hal tercümesini keşfederler. S WEDENB ORGDüşüncenin gerek sağlık gerek hastalık üzerin
GURUR ile ilgili sözler
GURUR ile ilgili sözler• Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan; unut-maki filin ayağı altında da sen öylesin.       Şeyh Sadi Şirazî• Düşmanlıkta, küçük şeyi bile büyük gör. Sivrisinek aslanın gözünü karartır.• Gurur, bütün kötülüklerin anasıdır.• Kısa boyluların çoğu kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler.    Le Bruyere• Gurur, muvaffakiyetin en büyük düşmanıdır.• Bazı horozlar, güneşin kendileri yüzünden doğduğunu sanırlar.  
DUA sözleri
DUA Sözleri • İnsanlardan çok hayır dua almaya bak. Çünkü, kul kimin lisanı ile duasının kabul edileceğini veya merhamet olunacağını bilemez.    Hz. Muhammed (s.a.v.)• Dua mü'minin silahı, dinin direği, sema ile arzın nurudur.Hadis-i Şerif• Dua, ibadetin özüdür.    Hadis-i Şerif• Ölünün mezardaki hali: "İmdat diye bağıran" denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birisini beklediği gibi, babasından, anasından, kardeşlerinden arkadaşından gelece
DEDİKODU İLE İLGİLİ SÖZLER
DEDİKODU İLE İLGİLİ SÖZLER, GIYBET DEDİKODU İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER    •  Yusuf Suresi Ayet: 49”Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır? “      • Hz. Muhammed (s.a.v.) “Gıybet nedir, bilir misiniz? Kardeşini onun hoşlanmadığı bir vasıfla anmandır. “   •  Hz. Muhammed (s.a.v.) “Gıybet eden ve o gıybeti dinleyen, günahta ortaktırlar. “ &nbs
DEĞER -KIYMET SÖZLER
DEĞER -KIYMET SÖZLER•  "Bir insan, parasını kaybetmişse; hiçbir şeyi kaybetmemiş değildir.   Bir insan, sıhhatini kaybetmişse; hayatının yarısını kaybetmiş demektir."    Bir insan ümidini kaybetmişse herşeyini kaybetmiş demektir."• Bir ülkede akıl ve sanattan çok, maddî servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.    Büyük Frederik• Değersizler, değer tanımazlar.• İnsanların kıymeti, bilgisi kadardır.    
ETKİLİ SÖZLER
DEĞİŞİM-DEĞİŞTİRMEK-DÜZELTMEK İLGİLİ SÖZLER   •  İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemizgerekir.    Hz. Ömer (r.a.)   •  Aynaya sırt çevirmekle ne biz değişiriz, ne de ayna..   •  Tebdili mekanda ferahlık vardır.   •  "Aynı ırmakla iki defa yıkanılmaz. Köprüyü geçerken at değiştirilmez."   •    Geli
AT İLGİLİ SÖZLER
AT İLGİLİ SÖZLER• At ile avrat, yiğidin bahtına    Atasözü• At, adımına göre değil; adamına göre yürür.• Yayan yürüyüp at alma; aç gözle de karı alma.     Atasözü• Binersen kendi atma bin; başkasının atı çabuk yorulur.• Atın suratını değil, sür'atini överler.• At, avrat ve silah emanet verilmez.    Atasözü• Fakirin çocuğu, zenginin atı kıymetli olur.    Atasözü • Erin ağırını, hafifini at bilir.    &nbs
Bencillik ile ilgili sözler
BENCILLIK-EGOIST İLE İLGİLİ SÖZLER• Bencillik, dostluğun zehiridir.    Honore de Balzac• Egoist, daima en çok sevdiği kişiye yani kendisine zarar verir. Beenice Peers• Yalnız kendini düşünen adam, yumurtalarını pişirmek için komşusunun evini yakar. Francis Bacon• Kendini yargılamak; başkalarını yargılamaktan zordur.• Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir. Cenab Sahabettin• Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır.    Spinoza• Kendini beğenme duygusu, ilerlemeyi g
Anne Baba ile ilgili sözler
Anne Baba ile ilgili sözler• Anneye yapılacak hizmet, babaya göre iki kat fazladır.Hadis- Şerif • Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Nikolayeviç Ostrovski • Bana iyi anneler veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.Napoleon Bonaparte • Hayatta okuduğum, en iyi kitap annemdir.•  "Anne başta taç imiş, her derde ilaç imiş.Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş."    Atasözü• Ananın hayır duası, babanın bedduası tutar       At
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK,  İLGİLİ SÖZLER• Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.    S. Zıveig• Anlaşalım, diyorlar; pekiyi ama anlamayanlarla anlaşmaknasıl mümkün olur?    Cenap Sahabettin• Anlarsa uzağım, yakınımdır;    anlamazsa yakınım, uzağımdır. Hz. Fakirullah• Anlayışlı insanlar kusuru değil, güzelliği arar.• Bir şeyi anlamadan ortaya atılma!• "Anlamazsa davul çalsın, vız gelir,Anlayana sivrisinek saz gelir."  &
İŞBİRLİĞİ
:: İŞBİRLİĞİİşbirliği öyle bir süreçtir ki, içinde iki veya daha çok kişi veya grup ortak bir hedefin izlenmesinde birlikte hareket eder. İşbirliği, sosyal ilişkinin sadece en yaygın formu değil fakat aynı zamanda grup ve toplumun sürekliliği ve dayanıklılığı için çok önemli ve vazgeçilmezdir. Kuşkusuz, işbirliği karşılıklı bir ilişkidir. İşbirliğinin, her iki taraf için de tümüyle eşit düzeyde bir çabayı ne kapsamasına ne gerektirmesine karşın, tek yanlı olduğu da söylenemez. Kişilerin birlikte hareket ettikleri söylendikte, bir hed
DEĞER VE SOSYAL ROLLER
DEĞER VE SOSYAL ROLLERDavranış örüntülerine yakıştırılan değerler üzerinde konuşabilmemiz, bu örüntüleri taşıyan kişilerin varlığı ile olanaklıdır. Değerlerin varlığı sadece, değerlendirmeye değer kişiler ile şeyleri ve kişileri değerlendirme konusunda uzmanlaşmış kişilerin var olmasına bağlıdır. Toplumun indirgenemez parçası nasıl eylem içindeki kişi ise, değerlerin son ve kesin odak noktası da yine kişidir. Değerlerin ifade edildiği ve simgelendiği temel ise sosyal roldür.Yukarıda görmüş bulunduğumuz gibi davranış örüntüleri
TOPLULUK İLİŞKİLERİ
TOPLULUK İLİŞKİLERİTopluluk bir sosyal süreç olarak, içinde insanların biraraya geldiği ve daha çok bütünleştiği, birleşik insan ilişkilerinin bir formu veya etkileşimidir. Topluluk basit bir dayanışma tutumu veya ideolojisi olarak nitelendirilemez. Topluluk günlük insan davranışı düzleminde işleyen bir dayanışmadır. Başarılı işçi-işveren işbirliği, toplum sürecine bir örnektir. Kısacası, grup çalışması yapılan yerlerdeki başarı, takım çalışmasının sonucudur.Topluluk sürecinin karşıtı, çatışmanın yol açtığı ayrılaşma sürecidir.
SOSYAL KİŞİLİK
SOSYAL KİŞİLİKBuraya değin bir kişinin düşünme ve karar verme yeteneği ile karakterize edildiğini, insan bireyinin farklı açılardan farklı amaçlarla incelenebileceğini söyledik. Sosyal kişilik kavramı çeşitli rollerin bir karmaşası olması dolayısıyla, sosyologlar için son derece yararlı bir araçtır. Birey, doğuşundan itibaren sosyal bir kişidir fakat sosyal kişiliği sosyalizasyon süreciyle sürekli gelişir. Sosyal kişilik genel olarak, bireyin başkalarıyla birlikte giriştiği veya başkalarına karşı giriştiği ilişkilerde, eylemde bulund
SOSYAL KİŞİ
SOSYAL KİŞİTüm insanlar birer sosyal kişidir, "ussal" ve "sosyal" terimleri eş anlamlı değildir, fakat bu niteliklerden biri olmadan diğeri de olmaz. Bir birey ussal bir kişidir dediğimizde, bu zorunlu olarak onun sosyal bir kişi olduğu anlamına de gelir. Ussalık ve sosyabilite sadece kişilerin karakteristiğidir. İrasyonel hayvanlar "öğrenebilir" ya da "sosyal" dir, dediğimizde sadece analoji yapıyoruzdur.Bir sosyolog, kişiler sosyaldir, dediğinde onların çekici, uygar, birlikte bulunmaktan zevk alınan, incelmiş kimseler oldukl
Gösterilen Makale 261-280 (Toplam Makale 768)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39