Hızlı Okuma

İzmir Hızlı Okuma
Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek neredeyse zorunlu bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, hem de daha fazla anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın kritik noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi bilgileri almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı konunun sadece yapısını öğrenmekse, konuya sadece bir göz gezdirmek yeter. Tartışılan konunun tüm detaylarını algılamak istiyors
İzmir Hızlı Okuma Kursları
Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla ulaşma ve öğrenme çok önemlidir. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokuldan itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. Bu eğitim ile katılımcıların yavaş okumaya neden olan okuma frenlerinden kurtulup anlayarak hızlı okumalarını, bilinçaltı öğrenme teknikleri ile öğrendiklerini kolayca uygulayabilmelerini amaçlıyoruz. Hızlı okudu
Antalya Hızlı Okuma Kursu
Bilginin önemli bir yer tuttuğu bu çağlarda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek her birey için önemli bir konudur. Hızlı okuma yöntemi, yazılı araçları hem daha hızlı okumanızı, hem de daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Her okumanın kilit noktası, okuyacağınız metinden hangi bilgileri almayı hedeflemekten geçer. Eğer amaç, okunması gereken metnin konusunun sadece yapısını öğrenmekse, konuya sadece bir göz atmak yeter.ama konunun tüm detaylarını algılamak istiyorsanız, bu sefer parçaya bir göz atmak yetmez, hiçbir şeyi atlamadan tam
Antalya Hızlı Okuma Kursları
İnsanlar okuma konusunda mevcut kapasitesinin tamamını kullanamamaktadır. Bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken belgelerin her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta; zaman konusunda sıkıntı çekmektedir. Yapılan araştırmalar, ortalama olarak dakikada 500 kelime okunmasının gerekli olduğunu göstermiştir. Daha yüksek oranda bir okuma hızına ulaşmak, özellikle yönetici kadroların hedefi olmak zorundadır. Üst seviyedeki bir komutanın, bir siyasetçinin, günlük işlerl
Denizli Hızlı Okuma Kursu
Okuma, anlama, hafızaya alma ve hatırlama konularında maksimum performans düzeyine ulaşarak kendinize olan güveninizi ve hayatınızdaki başarılarınızı artıracaksınız. Hızlı okumak, daha kısa zamanda daha fazla bilgiyi sindirme imkanı sağlaması nedeniyle, okuma için harcadığınız zamanı ciddi ölçüde kısaltacak ve ya aynı süre içinde çok daha fazla bilgiye sahip olacaksınız. Dikkatinizi daha uzun süre sürdürebilecek ve çabuk sıkılmayacaksınız. Hızlı okuma teknikleri ile tek seferd
Denizli Hızlı Okuma Kursları
Okuma-yazmanın çağı yakalamak için ön koşul olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşantının kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem taşır. Günlük yaşam içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamayan insanlar için hayat kolay olmasa gerekir. Haberleri okuyup faydalanmak, Onaylanacak evrakları, sözleşmelerdeki açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızı bilmek hep okuma ve anlama becerilerini gerekli kılmaktadır. Okuma bece
Hızlı Okuma Denizli
Okumada gözler aktifmiş gibi görünmesine rağmen aslında okuma, bedensel, zihinsel ve ruhsal bir bütünlüktür. Yapılan araştırmalar okuma hızıyla anlama düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğunu, okuma hızı yüksek bireylerin anlama düzeylerinin de aynı oranda yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu eğitimi alan kişilerin görsel hafızaları güçlendiğinden hafıza ve dikkat konusundaki becerileri de artmaktadır. Bütün hayatı sınavlar ile geçen ve girmiş oldukları bütün sınavlarda kendisi gibi rakipleri ile karşı karşıya gel
İzmir Hızlı Okuma Kursları
Okuma hızımızın düşük olmasının bir başka nedeni ise yazıda baktığımız alandır. Her kelimeye tek tek baktığımız taktirde her satır için ortalama 10 kez göz hareket ettirmek zorunda kalırız. Ama gözümüzün bakış açısı birden çok kelimeyi alabildiği taktirde bir satırlık kelimeyi 2 göz hareketine kadar indirebiliriz. Bu olayları örnekleyecek olursak 100 sayfalık kitapta ortalama 20 Bin kelime bulunmaktadır. Dakikada 150 kelime okuyan bir insan bu kitabı neredeyse 2,5 saatte bitirir.500 kelime okuyan bir kişi ise 40 dakikada bitirir.
Kendi Kendine Etkin Hızlı Okuma
Hızlı ve etkili okumada önemli kavramlardan biri de çabukluktur. Bir kaynak ne kadar çabuk okunursa o kadar kolay anlaşılır, kavranır. Süratli okuma sırasında anlama olmazsa çabukluğun hiçbir değeri yoktur. Hızlı okuma eğitimi çabuklukla kavrama ve belleme arasında bir bağ kurmaya çalışır. Hızlı okuma süreci okuma profilimizde yaratmaya çalıştığımız bir alışkanlıklar zincirinden ibarettir. Araba kullanmada, bisiklete binmede olduğu gibi; belirli süreçlerle alıştırmalar yapılarak beyin işlerliğinin kazanılması sağlanabilir. Okuma
Hızlı Okuma Teknikleri Dersi
Okumayı sökmek; okumanın daha ilk evresinde olduğumuz için gerçekle bu kadar ilgisiz bir düşünce olamaz. Bu durumda bırakmak, emeklemeyi öğrenen bir bebeğin tüm hareketleri öğrendiğini varsaymak gibi bir şeydir. Halbuki daha yürümenin, koşmanın, dans etmenin öğretilmesi gerekir. Bu örneği okumaya da uyarlayabiliriz. Görme hadisesi beynimizin hiç girmediği beynimizin bu bölgesinde yaşanır. Bir nesneden gelen ışık demetleri retina üzerine ters olarak düşerler. Burada elektrik sinyaline dönüşen görüntü beynin arka tarafındaki görme
Gaziantep Hızlı Okuma
Hızlı okumanın anlamayı azaltmadığı aksine artırdığını belirtmek gerekiyor. Normal hızla okuyan bir kişi dakikada 200 kelime okuduğunda bunun %60 ını aklında tutabilirken hızlı okuyan bir kişi dakikada 800 kelime okuduğunda okuduğunun %80 inden fazlasını hatırlayabilir. Bunun sebebi ise, daha hızlı okuduğunuzda beyin konunun bütünlüğünü daha kolay kavrar, siz de zaman ve enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Okunmakta olan kelime gruplarını çok hızlı bir şekil de beyne rapor ederek çok kısa bir süre içerisinde algılanıp h
Eskişehir Hızlı Okuma
Okumak yalnızca sözcük kümeleri görmek değildir. Okumak bir süreçtir. Bu anlamda okuyabilmek için görmenin ötesinde zihinsel beceriler gereklidir. Bu zihinsel beceriler de öğrenme yolu ile gerçekleştirilebilir. Vücudumuzda bulunan kaslar elbette gözlerimizde de mevcuttur. Göz kaslarını geliştirip, daha sonra hızı artırmak ve konsantrasyon teknikleri ile de anlama oranını üst seviyelere çıkartmaktır.  Anlayarak hızlı okumanın asıl püf noktası görme alanımızın genişletilm
Çocuklar için Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
Hızla değişen bir dünyada aile ve çocuk ilişkilerindeki problemler ile hayatta gittikçe artan sterse bağlı psikolojik ve diğer problemler karşısında, yaşam kalitenizi arttırarak kişinin kendisinden ve hayatından memnun olmasını sağlamak için kalıcı çözümler sunmaktadır. Okuma-yazma bilen herkese uygulanılan eğitimde öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Kimi öğrencilerde özgüven eksikliğinden yaşanan sorunlar, kimilerinde okuma fobisinden kaynaklanan sorunlar çözülerek öğre
Denizli Hızlı Okuma
Okuma ve öğrenme isteği sonsuzdur; ama zaman sınırlıdır. Zaman darlığı ve okunması gereken yazıların çokluğu, bilim adamlarını okuma-göz ve okuma-beyin ilişkilerini incelemeye yöneltmiş; neticede Hızlı Okuma teknikleri ortaya çıkmıştır. Hızlı okuma tekniklerinde yavaş okuma alışkanlıklarını terk etme teknikleri, gözü hızlı görmeye alıştırma ve ritmik görme, geniş alanı görme teknikleri, şekillerle okuma teknikleri olma üzere dört temel konuda eğitim veriliyor. Hızlı okuma, sessiz olarak yapılmakta ve hiçbir kelime okuma
Hızlı Ve Etkin Okuma Teknikleri
Okuma, yazılı bir metindeki sözcükleri tanımak, bunları anlamaktır. Birçok kişinin sandığı gibi basit bir eylem değildir. Önce görme, sonra anımsama, daha sonra anlama gibi aşamaları olan girişik bir eylemdir. İlköğretimde öğrendiğimiz bu etkinliğin, yaşam boyunca kullanacağımız bir araç olduğunu biliyoruz. Kimi zaman güncel olayları, kafamıza takılanları bilmek, işimizin gerektirdiği bilgilere ulaşmak için okuruz. Kimi zaman da hoş vakit geçirmek, zevk almak amacıyla okumaya yöneliriz. Okuyan insanlar daha bilgi
İzmir Hızlı Okuma Merkezi
Okuma hızınızı ne kadar artıracağınız mevcut okuma hızınızla doğru orantılıdır. Diğer bir ifade ile şu anda dakikada 200 kelime okuyorsanız alıştırmalar sayesinde okuma hızınızı 500 hatta 600 kelimeye çıkarabilirsiniz. Okuma hızınız 300-400 kelime/dakika aralığında ise bu durumda 1000 kelime/dakika seviyesine ulaşmanız mümkündür. Rakamlar değişse de okuma hızınızın düzenli bir çalışmanın sonucunda iki hafta gibi çok kısa bir sürede 2-3 katına çıkacağı kesindir. Hızlı okuma tekniğini öğrendiğiniz zaman, normal oku
Antalya Hızlı Okuma Merkezi
Hızlı okuma yöntemleri dünyada çok konuşulan yöntemler haline gelmiş durumda. Artık birçok insan bu yöntemi merak ederek öğrenmenin peşine düşmüş durumda. Anlayarak Hızlı okuma yöntemleri bir bütün olarak yer alan paragrafların gözümüzü yormadan zaman kaybetmeden bir resim çekercesine bütün içerisinde okumamızı ve algılamamızı sağlayan etkili bir yöntemdir diyebiliriz.  Anlayarak hızlı okuma teknikleri, zamanımızı okuma ve kavrama açısından oldukça iyi bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir yöntem ola
Hızlı Okuma Tekniği Günlük Hayatta Ne İşimize Yarar?
Okumanın hızlı ve etkin bir biçimde yapılabilmesi başarının temel eksenini oluşturmaktadır. Günlük yaşantımız içinde gazete, dergi, kitap ve makale yanında rapor, resmi yazı, proje, hukuki dosyalar, tutanaklar ve benzeri çok sayıda belgeyi okumaktayız. Bunların hızlı okunması ve anlaşılması başarıyı önemli ölçüde etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.  Beyin üzerinde yapılan çalışmalar ve tıp biliminde ortaya çıkan gelişmeler bize aslında çok kısa sürede çok daha fazla okuma gücünde olduğumuzu göstermiştir.
Hızlı Okuma Tekniği İle Okuduklarımızın
Sağlıklı bir insan dakikada 9000 kelime duyabilir, 8000 kelime görebilir ve saniyede 75000 kelime düşünebilir. Sahip olduğumuz bu potansiyelin farkına varıp, doğru teknik ve metodlarla geliştirmemiz mümkündür. Okumada ve okuduğumuzu anlamada en önemli organlarımız gözlerimiz ve beynimizdir. Gözlerimiz, ruhumuzun dışarıya açılan pencereleri olarak kabul edilir ve okurken fiziksel olarak en çok çalışan organımızdır. Ayrıca gözlerimiz, satır aralarında dolaşarak oradaki sözcükleri beyne iletir. Bu
Hızlı Okuma Programı

400 sayfalıkbir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu birsaatte yaklaşık 7.000 kelime okuyabilir. Bu da yaklaşık 15-16 saatte bitireceğianlamına gelir o kitabı. Hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir kişi aynısürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha fazla anlar.

Yavaşokumamızın birinci nedeni gözümüzün görme alanını iyi kullanmamamız yaniokurken her kelimeye tek tek bakmamızdır. Bu şekilde normal bir satın okumakiçin gözümüzü 8-12 kere hareket etti

Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 37)
Sayfa:1 - 2