İzmir Hitabet Eğitimi

Hitabet bir fikri, bir davayı dinleyicilere benimsetmek, onları bu fikre, davaya inandırmak için söz söyleme sanatıdır. Bu işi yapan kişiye  hatip , denir. söylenene  nutuk, söylev, hitabe denir.

(NUTUK, SÖYLEV, HİTABE: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel sözler.)
 
Topluluk önünde güzel ve etkileyici konuşma sanatı olan hitabet insanları ikna etmenin en etkili yoludur.
 
Hitabet, geniş halk topluluklarını çeşitli konularda aydınlatmakta, siyasi terbiyeyi yükseltmekte ve insanları olumlu yollara götürmekte kullanılan bir araçtır. Aslında hitabet iki tarafı kesen bir kılıçtır, (Durumu olumlu ya da olumsuz hâle çevirebilir.) güzel söylenmiş nutuklar insanlar üzerinde büyük etki uyandırır. Sönmüş heyecanları diriltir, kaybedilmiş davaları kazandırır. Mağlup olmuş orduları zafere ulaştırır, halk topluluğuna idealler telkin eder.
 
HİTABETİN ÖZELLİKLERİ

1. Belli düşünceleri topluluğa dinletmek ve dinleyenleri inandırmak amacı taşır.

2. Konuşma inandırıcı, etkileyici ve coşturucu olmalıdır.

3. Kelimelerin ve cümlenin anlamı kadar konuşma sırasındaki vurgu, tonlama, mimik ve jestler
önemlidir.

Hitabette yetenek kadar eğitim de gereklidir. Düşüncelerini tam ve doğru olarak ifade edemeyen
"hatipler" söz söyleme konusunda ne kadar yetenekli olursa olsun başarılı olamazlar.
 
HİTABET ÇEŞİTLERİ


Sözün konusuna ve söylenme yerine göre hitabet çeşitleri şunlardır:

1. Siyasi Hitabet: Siyaset konusunda söylenen bu çeşit nutuklar çoğunlukla millet meclislerinde, siyasi parti toplantılarında, mitinglerde, diplomatik toplantılarda söylenir. İç ya da dış politikayı ilgilendiren konuşmalardır, örnek: Seçim konuşmaları.

2. Askerî Hitabet: Komutanların askerlerini cesaretlendirmek için söyledikleri nutuklardır. Vatan savunmasını gerekli olduğu durumlarda bu kutsal vazife için askeri teşvik ve manen kuvvetlendirmek amacıyla yapılır. Cümleler kısa, yiğitçe, en cahil neferin bile kolay anlayacağı tarzda açık, kesin olmalıdır. Atatürk’ün  Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, İleri! sözü gibi.

3. Hukuki Hitabet: Mahkemelerde yapılan savunmalar, savcıların iddianameleri, kısaca hukuk konusunda söylenen hitabetlerdir.

4. Dinî Hitabet: Amacı halka dinî bilgi ve eğitim vermek, dinî heyecan ve hisleri kuvvetlendirmek, onları fikren, manen yükseltmektir. Bu tarz hitabetlerde anlaşılır dil kullanılmalıdır.

5. Akademik (bilimsel) Hitabet: Akademilerde, bilimsel toplantılarda söylenir. Amacı araştırılan bir konu hakkında aydın bir topluluğa o konu ile ilgili kimselere bilgi vermektir. Heyecanlandırma amacı gütmez. İfade açık, anlaşılır, kesin ve mantıklı olmalıdır.

İzmir Hitabet Eğitimin Amacı        

Bu eğitimde, katılımcıların toplum önüne çıkma, heyecanını yenerek tüm olumlu çabaları için cesaret kazanmaları, toplum karşısındaki konuşmalarında etkin bir hitabetle insanları etkileyerek mesajın doğru iletilmesi ve kendi potansiyellerini değerlendirerek, mutluluk ve başarıya ulaşmaları amaçlanmaktadır.

 İzmir Hitabet Eğitimin İçeriği        

•    Heyecanı kontrol altına alma

•    Rahatlama

•    Konuşma korkusu ve nedenleri

•    Konuşmanın temel prensipleri

•    Etkili konuşma ve anlatım özellikleri

•    Birebir konuşmalarda etkili iletişim

•    Topluluk önünde konuşma

•    Düşünce ve duyguları söz ve beden dili yoluyla aktarma

•    Duygu-jest-mimik uyumu

•    Hazırlıklı-hazırlıksız konuşma çalışmaları

•    Topluluğa hitabet çalışmaları

•    Özgüven çalışmaları

•    Korkunun çözülme çalışmaları

•    Hafıza teknikleri

•    Duygu ve düşünce akışını etkileme tekniği

•    Etkileyici görünüş oluşturmak

•    Hazırcevaplılık        

Hedeflenen Kazanımlar       

•    Toplum önünde konuşma heyecanınızı kontrol edebilme,

•    Etkileyici, akılda kalıcı, iz bırakıcı konuşmalar yapabilme,

•    Daha estetik konuşma yeteneği kazanabilme,

•    Konuşmalarınızı hafızanıza daha kolay alabilme,

•    Beden diliyle, dinleyicilerinizin sizinle ilgili düşüncelerini okuyabilme,

•    Beden dilinizi, insanları ikna etmek için kullanabilme,

•    İmajınızı bilinçli bir şekilde düzenleyebilme,

•    İletişim becerisini kullanan, bildiklerini ve kendini etkili biçimde ifade edebilen bir insan olma becerilerine sahip olmayı hedeflemektedir.


İzmir Hitabet Eğitimi hakkında daha dеtaylı bilgi istеrsеniz İzmir Hitabet Eğitimi  alanında da еğitim vе seminer hizmеtlеri vеrеn firmanın   [url=http://izmirhitabetegitimi.com/Makaleler/hitabet-egitimi/izmir-hitabet-egitimi--5.aspx] İzmir Hitabet Eğitimi [/url](Saygın Coaching & Consulting) web adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
İzmir Hitabet Eğitimi için ilgili detaylı bilgi için :

İzmir Hitabet Eğitimi için 0(232) 422 59 540(232) 422 59 54  yada 0  (535) 667 32 240  (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz  

İzmir Karşıyaka Hitabet Eğitimi için 0(232) 422 59 540(232) 422 59 54  yada 0  (535) 667 32 240  (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz  


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :izmir hitabet - hitabet eğitimi izmir -

Yorumlar