Hitabet Örnekleri

Nutku hazırlayan konuyu planlı bir şekilde hazırlamalıdır. Yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazırlanmadır. Yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazırlanmadır. Konuşma sırasında ise yazılı metni yanında bulundurmalı; fakat konuşma sırasında kâğıda fazla bakmamalıdır. Konusuna iyi hazırlanan hatip kağıda göz ucuyla baktığı zaman konuşmasını hatasız yapacaktır. Hitabet, dili ikna etmek için kullanan sanat dallarından biridir.

Hitabet, edebiyatta, siyasette, mahkemelerde, günlük dilde, bilim dışı akıl yürütmede, düşüncede, güzel konuşmada, örtük unsur içinde ve arkasındaki niyette ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla retorik kendini kısıtlamamış; çoğalmış ve böylelikle hitabet örnekleri giderek yaygınlaşmıştır.

İçten konuşma yapmak kolay değildir. Büyük hatiplerin bile daha önceden konusunu hazırladıkları ve yanlarındaki küçük notlarından faydalandıkları ve o andaki konunun ahengine göre konuşmalarını değiştirdikleri görülmüştür. Bu yüzden hatip, konuşma sırasında her zaman metne bağlı kalmayabilir. Nutkun giriş cümlesi toplumun dikkatini çekecek türden olmalıdır.

Dinleyicinin tansiyonunu yükseltecek fikirlerle sorulu cevaplı cümlelerle sonuç bölümüne geçiş sağlanır. Sonuç bölümünde ise işlenen konunun önemi ve toplumdaki tesirleri kesin ve etkili bir dil ile anlatılır. Hatip işleyeceği konuyu çok iyi savunabilmelidir. Bunun için de konuşma sanatının inceliklerini ve toplum psikolojisini çok iyi bilmelidir. Seçtiği kelimeleri ve kurduğu cümleleri en tesirli şekilde kullanmalıdır. Ses tonu, jest ve mimikler konuşmasının akışına uygun olmalıdır.
İyi bir konuşmayı nutuk çekmeyi konuşma tekniklerini öğrenmeden de yaparım gibi bir eğilim büyük hata olur. Çünkü dile getirilen bu yaklaşım çok çok istisnai bir yaklaşımdır. En garanti yöntem konuşmanın inceliklerini ne olduğunu öğrenmektir. Böylesi bir durumda farkında olmadığınız yetenekleriniz ortaya çıkar.

Konuşma hiçbir şekilde politik bir yapı değildir. İçten, samimi gerçekten söylenecek bir şeylerin olduğu bir yapıdır konuşma sanatı; ne bir reklam konuşmasıdır, ne bir gereksiz eylemdir ne de laf salatasıdır. Konuşma hakikaten inandığınız ve savunduğunuz konuları kitlelere anlatmak, onları ikna etmektir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : hitabet örnekleri ile ilgili aramalar - söylev örnekleri - hitabet sanatı - hitabet eğitimi - hitabet nedir - hitabet dersi - nutuk örnekleri - hitabet örnekleri ödev - hitabet örnekleri ara -

Yorumlar