Güzel Hikayelerimiz

Güzel Hikayelerimiz  - Nane yemek

ARAPÇA'DA ekmeğin adı, 'nan'dır. Osmanlıca'da "nan-ı aziz" diye geçer.
Üç beş medrese talebesi, Ramazan'da köylere teravih kıldırmaya gidiyorlarmış. Köyün birinde muhtardan nan-ı aziz istemişler. Muhtar:

"O dediğiniz naneden bizim köyde bulunmaz" demiş.

"Karnımız aç, bize nan gerek" diyen talebelere;

"Açsanız ekmek getireyim, biz öyle nane yemeyiz" deyince, mollalar gülüşmüşler ve nan'ın anlamını açıklamışlar.

Bu deyim, hiç olmadık yerde yanlış bir söz söylemek ya da yanlış bir iş yapmak mânâsında kullanılır.

Güzel Hikayelerimiz - O kadar da uzun boylu değil

ARAPÇA GRAMER kaidelerine göre 'Musa' ismindeki 'u' \'f 'a' sesi uzatılarak okunur. Ancak, Anadolu halkının bu gramer kaidesine pek uyduğu söylenemez. Vaktiyle medrese tahsili olan biri, adını sorduğu adamdan, Musa cevabını, 'a' ve 'u' sesini kısa olarak söylemesi üzerine, 'u' ve 'a' sesini uzatmasını isteyerek, nasıl söyleyeceğini de göstermiş ve adama adını tekrar ettirmiş.
89
O da bu sefer: 'Muuuusaaa...' diye uzatarak söyleyince, diğeri dayanamayıp: "0 kadar da uzun boylu değil" demiş.
Bu deyim, bir olayı, bir işi anlatırken abartanları ikaz etmek için kullanılır.

Güzel Hikayelerimiz -  Onun ipi ile kuyuya inilmez

ESKİDEN bir Boytabhk sanatı varmış. Kendir ve keten liflerinden çul, yular, ip, urgan, palamar, halat gibi şeyleri imâl eden esnafın, halk arasındaki adı Mu-tafmış.

Mutaf esnafı arasında, hileli malzeme ile, çürük ip imâl eden Ali usta adında biri, malının bozukluğu ile bilinirmiş. Ona, İpi Çürük Ali Usta derlermiş. Ali Usta'nın yaptığı ip ve urganlar olmadık yerde kopar, kazalara neden olurmuş.

Bir gün, evlerden birinin bahçesindeki derin kuyuya bir koyun düşmüş. Kuyuya inmeğe hazırlanan biri, ev sahibinden urgan istemiş. Getirilen urganı beğenmemiş. "Bu urgan, İpi Çürük Ali ustanın malıdır. Onun ipi ile kuyuya inilmez" demiş.

Kuyu başındaki ev sahibi:

"Haksızlık ediyorsun ustam, Ali ustanın ipi ile kuyuya inilir. Ama aynı iple çıkılır mı, çıkılmaz mı, orasını bilmem?" deyince etrafındakiler gülüşmüş.

Bu deyim, bir kişinin hiç güvenilir olmadığını anlatmak için kullanılır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :anlamlı hikayelerimiz - anlamlı güzel hikayelerÜ - mutlu güzel hikayeler -

Yorumlar