Hedef Belirleme

NLP, kişileri amaçlarına ve hayattaki beklentilerine hedefleri doğrultusunda yaptıkları fiillerin götürdüğünü  kabul etmektedir.
 
Hedeflere ulaşırken uygun ve bilinçli stratejiler uygulanırsa amaçlara daha kolay  ulaşılmaktadır. Hedef belirlerken göz önünde bulundurulması gerekenler:

* Hedefler olumlu olmalıdır. Bilinçaltı olumsuz önermeleri algılamaz.
Hedefler daima olumlu olmalıdır. Olumsuz hedef beklentileri asla gerçekleşmeyecektir.
 
Bir  kisi “korkularımla yasamak istemiyorum” yerine “daha cesaretli olmak” istiyorum derse korkularından kurtulması daha kolaydır.Konulacak hedefler daima olumlu olmalıdır.

* Hedef, kişiye fayda sağlamalıdır. Kişiye fayda sağlamayacak hiçbir istek
gerçekleşemez. Çünkü kişi o hedefi gerçekleştirmek için hiçbir çaba sarf
etmeyecektir.
 
* Konulacak  Hedefler somut olmalıdır. Soyut ifadeler bir süre sonra kişiyi motive
edemez.Çünkü kişi gerçekleştrmek istediği hedeflerden kolayca vazgeçebilir.
 İyi bir insan olacağım yerine insanlara iyi davranacağım demek daha somut bir ifade olur.
 
* Hedefler mantıklı ve gerçekleşebilir olmalıdır. Hedef belirlerken eldeki
kaynaklar da hesaba katılmalıdır.. Doğal dengeyi bozabilecek kadar mantıksız olan hedefler gerçekleşemez.
 
* Hedef belirlerken kontrol her zaman kişinin kendinde olmalıdır. Kontrol
kimdeyse hedefi gerçekleştiren odur. Hedefte kontrol baska yöne kayarsa
hedefe ulaşmada sapmalar olur. Çocuğunun sınıfını geçmesini isteyen bir
baba  çocuğunun yerine sınava girip onun adına sınavda başarılı olamaz.
Hedef belirlenirken “bu hedef ne kadar benim kontrolümde?”olur diye düşünülmelidir.
Tüm olasılıklar hedef belirlemede göz önüne alınmalıdır.
 
Hedef belirleme stratejileri  birer anahtardır. Herkesin büyük ya da küçük birçok hedefleri vardır. Hedefler çok büyük olabilir.O zaman hedefleri gerçekleştirmek için, hedefi küçük parçalara ayırmak gerekir . Burada böl ,parçala,yut prensibi geçerlidir. . Hedefi detaylandırmak, küçük parçalara ayırmak,rahat görmeyi ve rahat hareket etmeyi sağlar. En küçük hedeflere bile plan yapılmalıdır.Kişi plan yapmadan ,rastgele yaşamayı kabullenmişse yapılabilecek pek bir şey yoktur.Değişimi kabul etmeyen insana,kimse yardım edemez .Ona ulaşabileceği yeni hedefleri kimse gösteremez.
NLP’ye özgü bu stratejilerin yanında kişilere yol gösterebilecek daha başka bir sürü NLP varsayımları da mevcuttur.
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hedef - hedef belirleme -

İlgili Diğer Yazılar

Yorumlar