Hafıza

İzmir Hafıza Eğitimi
Hafızanın eğitilmesi ve hafıza tekniklerinin kullanılması beyinde mevcut, fakat gelişmemiş olan kalıcı hafıza mekanizmalarını harekete geçiriyor. Teknikler kullanıldıkça bilgilerin hızlı ve kalıcı öğrenilme hızları lineer olarak değil, aksine katlamalı olarak artıyor. Hafıza tekniklerinin beyinde sağladığı diğer bir gelişme de beyin hücrelerinin arasında yoğun bir ağ oluşturması. Bu gelişme bir bakıma beynin gençleşmesi anlamına da geliyor. Beyin hücreleri arasında kurulan bu ağ tabakası ne kadar artarsa kişinin belle
Hafıza Eğitimi İzmir
Unutmak, unutkanlık, istediğimiz anda istediğimiz şeyleri hatırlayamamak ve aklımızda tutamamak hemen hemen herkesin ortak problemidir. Çoğu öğrencinin okuduklarını hafızasında tutamaması ve imtihan sırasında çalıştıklarını hatırlayamaması genel bir sıkıntıdır. Bazılarımız daha önce tanıştıkları kişilerin yüzünü hatırlarken ismini hatırlayamamakta, bazılarımız da telefon numaralarını ve rakamları aklında tutamamaktadır.Etkin Öğrenme ve Hafıza Teknikleri'nin temel amacı okul hayatı devam eden öğrencilere olduğu kadar gelişime açık ye
İzmir Hafıza Eğitimi
Hafıza: Gelen bilgileri var olan şemalara uydurarak kaydeden, kimi zamanda gelen uyarılara göre şemalarını değiştiren kendine özgü süreçleri olan bir sistemler bütünüdür. Hafıza eğitiminin temelinde, hayali kullanmak ve hayalin yardımıyla beyne resim göndermek yatar. Hafıza resimlerle ve görüntülerle ezberler. Beyinde gerçek görme ile hayali görmenin etkisi aynıdır. Yani, hayalin göz netliğinde beyne gönderdiği resimleri, beyin, baş gözünden gelmiş zannetmekte ve saklama merkezi olan hafızada saklamaktadır. İşte
İzmir Hafıza Eğitimi
Londra?da 1993 yılının Ağustos ayında II. Dünya Hafıza Şampiyonası düzenlenmişti. Bu şampiyonasının birincisi 2 dakika aralıklarla sunulan 100 sayıyı hafızasına almış ve sade 30 dakika içersinde 1002 tane çift sayı üretmişti. Aynı şampiyonanın ikincisi daha önce tanımadığı 1000 kişinin ismini 15 dakika içerisinde öğrenmiş ve sırasıyla sayabilmiştir. Bir başka yarışmacı ise Blackpoll´da bulunan otellere ait olan 15 bin telefon numarasını ezbere söyleyebilmiştir.Bu insanlar bu kadar bilgiyi hafızalarına ne şekilde kaydetmişler? N
HAFIZA VE UNUTMA
Hafıza ve Unutma: Hafıza hiç şüphesiz insanın sahip olduğu en önemli hazinelerinden biridir. Hafıza olmaksızın ne tecrübelerden ders çıkartmak söz konusu olabilirdi ne dil gelişir ne de insanı diğer canlılardan ayıran gelişmeler olabilirdi.Hafıza çok sayıda araştırmaya konu olmuş olmakla beraber, sırları henüz tam anlamıyla çözülmüş değildir. Bildiğimiz her şeyi hatırlayabileceğimiz gibi, hatırlayamadığımız herhangi bir bilgi de, onu bilmediğimiz anlamınagelmez. Hafızanın önemini ilk fark edenlerden biri
İnsan Hafıza
İnsan Hafıza Bilindiği gibi insan hafızası; ani hafıza, kısa zamanlı hafızi ve  uzun  zamanlı hafıza olmak üzere  üçe  ayrılmaktadırHafızanın bu şekilde üçe ayrılmasının tehlike anında bizi nasıl ve ne şekilde yönlendirdiği konusunda bilgi vereceğim.İçinde bulunduğumuz fiziki ve ruhsal duruma karşı, beklenmedik veya görünür şekilde gelişen olaylar bütününe tehlike adı verilmektedir. Tehlike durumu ani veya yavaşça gelişebilmektedir. Her iki durumda da beynimiz vücudumuzu hem fiziksel hem de
Zeka nedir?
Zeka nedir?Zeka farklı şekillerde karşımıza çıkmakta. Biyolojik açıdan zekanın ne anlama geldiği henüz tam olarak bilinmiyor. Milyarlarca nöron, bilgiyi harekete geçirmek için nasıl birlikte çalışıyor? Gereksiz bilgi beyinden nasıl bir mekanizmayla seçilerek siliniyor? Farklı kavramlar birbirine uyduğunda ve böylelikle bir soruna çözüm bulduğumuzda, beyinde neler oluyor? Zeki insanlar bilgiyi beyinlerinde hatırlaması kolay, ayrı bir bölgede mi muhafaza ediyorlar? Bilim insanlarının elinde halen beyin fonksiyonlarının temel işleyişi v
Bilinç Araştırmaları
Bilinç araştırmalarıUzun zamandır bilim insanları, bilinç konusunda adım atmaktan kaçmıyorlardı. Kimisi bilincin objektif araştırmaya açık bir konu olmadığını öne sürerken, kimisi ortada araştırılacak bir konunun bulunmadığını bile söylemekteydi. Onlar için zihin, değişik beyin işlemleri sırasında beyinde gelişen bir kavramdı sadece.Ancak 1990'lı yıllarda bu konuya yaklaşım da değişti. Bilinç araştırmaları bilimsel yayınlarda, konferanslarda ve eğitim çalışmalarında kabul görmeye başladı. Günümüzde bilinç araştırmalarının bir k
Hafızayı Kuvvetlendirmek
Hafıza, düşünüş için gerekli malzemeyi temin eder ve saklar. Bu melekeyi hayatımızın her safhasında çok çok kullanmak zorundayız. Psikoloji deneyleri, hafıza gücünün değişmez bir kabiliyet olmadığını göstermiştir. Kullanılan adalenin geliştiği gibi, hafıza da zamanla ve onu ezberleme yoluyla çalıştırarak kuvvet kazanabilir. Bu sebeple beğendiğiniz söz, fıkra, şiir vesaireyi daima yanınızdan taşıdığınız bir "hafıza defteri" ne kaydederek ezberlemeye çalışınız! Bilgileri zihne yerleştirmenin ve hafızaya almanın da yolu v
HAFIZANIZI NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ?
HAFIZANIZI NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ? İyi hatırlamak için öncelikle unutmanın sebeplerine bakmak gere-ç kir. Unutmanın sebepleri şunlardır:1)  Bir olay veya bilginin içine gerektiği kadar girmemekten ötürü zayıf bir izlenim alınması.2) Tekrarlamamaktan ötürü izlenimin kaybolması. 3) O izlenime, başka izlenimlerin karışması. 4) Hatırlamaktan hoşlanmadığınız anıların bastırılması. O halde hatırlamak için işe yukarda sıralananların tersini yaparak başlamak gerekir. Bunun için şu
ETKİLİ DERS ÇALIŞMAK VE TEKRAR
ETKİLİ DERS ÇALIŞMAK VE  TEKRAR ?    Zihninizin endişe ve kuruntularla dağılmamasına ve çalıştığınız malzemeye bağlı kalmasına gayret edin.?    Endişe ve kuruntulardan kurtulamazsanız oda içinde kısa bir yürüyüşe çıkarak nefes egzersizlerinizi yapın.?    Son tekrar sırasında sadece anafikir ve temel öğeler üzerinde durun, kısa notlar çıkartın, ayrıntılara girmeyin.?    Uyanık kalmak için fazla miktarda çay, kahve ve özellikle ilaç kullanmayın.r
İyi Bir Bellek İçin Dört İlke
1- Dur- bak-                                                                                         &
Akıl Ve Zekâ, Akıllı Ve Zeki Arasındaki Fark
Akıl ve zekâ birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olmakla beraber, var olan kabiliyetlerin toplamına akıl. bunu etkili kullanabilme becerisine de zekâ denmektedir. Zekâyı yeni îcap ve durumlara zihnin en iyi şekilde uyması şeklinde açıklayanlar da olmuştur.Umumî zihin gücü olan zekâ bir meleke ve alışkanlıktır. Bu kuvvet yardımıyla bilinen şeylerden bilinmeyeni ortaya çıkarma kabiliyetidir.Zeki insan delilleri toplayarak, sebep-sonuç bağlantılarını kurup benzeyiş ve ayrılışları fark ederek aradığını bulur. İlhamdan yukarı, a
Zekânın Akıl İçindeki Yeri Nedir?
Bu sorunun cevabı, "Akıl nedir?" sorusunun cevabından sonra ortaya çıkacaktır.Şuur, irade, zekâ, düşünmek, kavramak, bilmek, karar vermek, hayal etmek, sezmek, dikkat etmek, hafızaya kaydetmek gibi beyin faaliyetlerinin bütününü kapsayan geniş kavrama akıl (reason / mind) denir.Günümüzün modem psikologları, akıllı olmayı insanın duygu dünyasına ait bir özellik olarak görüyorlar.Her akıllı zeki olmayabilir. Her zeki de aklını ustalıkla kullanamayabilir.Zeki kişi, akıllılardan öğrendiği bilgi, usûl, ve tecrübelerle büyü
Uzun Ve Kısa Süreli Hafıza
Hafıza, uzun süreli ve kısa süreli olmak üzere ikiye ayrılır. Beyindeki "hipokamp" denilen merkez, beyne gelen bilgileri "önemli" veya "önemsiz" olmak üzere sınıflandırır. Kendince önemsiz bilgileri kısa süreli hafızaya kaydeder. Bu bilgilerin % 9O'ı 24 saat içinde hafızadan silinir. Çünkü bu bilgi henüz hafızada doğru olarak kodlanmamış, dosyalanmamış ve düzenlenmemiştir.Daha güçlü sinyallerle beyne gelen ve "önemli" kabul edilen bilgiler, uzun süreli hafızaya kaydedilir ve önemine göre uzun süre saklanır. Önemli bilgiler belli periyo
HAFIZAYI KUVVETLENDİRME
 Unutmak ya konuyu dikkatli eğilmemekten ya da tekrar etmemekten kaynaklanmaktadır. Öyleyse hafızayı kuvvetlendirmek için konunun üzerine iyi eğilmek ve düzenli tekrarların yapılması gerekmektedir. Bunu için ilgili bölümlerde önerdiğimiz kendinize göre kolaylaştırıcı yollar bularak bilgilerin hafızasında pekişmesini sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak başarı etkili çalışmadan geçtiğinden hedeflerin iyi tespiti, güzel bir plan; sonra da bu plana uygun olarak etkili ve verimli ders çalışması yapılması konularını incelemiş bulunuyor
UNUTKAN OLMAYIN
Unutkan olmayın ya da unutkanlık özelliğiniz varsa not alın! Ben gün içerisinde gelen telefonlarda edindiğim bilgileri veya süreci olan işlerimi küçük not kağıtlarına tek tek yazarım. Her konu ayrı bir kağıtta olacak şekilde... Ve o kağıtları hiç masamdan kaldırmam. Gözümün önünde oldukları için de gün içinde defalarca elden geçirir ve gerekli yerlerden sorar, takip ederim. Çünkü iş yoğunluğunda unutabilmek doğal. Kendime böyle bir tedbir aldım. Tabii bir ajandam da var. Her zaman masamın üzerinde durur fakat bu notlarımı eve giderk
Anlatılan Dersin Akılda Kalması İçin
Sevgili meslektaşım, iyi bir eğitim programının dört temel özelliğe sahip olması gerekir. Eğlendirmeli, değişik olmalı, hayal gücünü harekete geçirmeli ve sağlam bir mantıksal temele dayanmalıdır. Orta eğitimde ve birçok üniversitede işlenen ortalama bir dersin en temel özelliği öğrencileri uyutmasıdır. Eğitim sistemlerinin ve eğitim kurumlarının önündeki en ciddi çıkmaz da buradadır. Çünkü insanların uyurken bir şey öğrenmeleri mümkün değildir. Bu sebeple dersin eğlendirici olması, öğrencilerin uyanık kalmalarına imkân vereceği için,
Bellek
BELLEK DUYGULARI DA DEPOLAR;Ezberlemenin imkânsız olduğunu iddia eden insanlar, çocukluklarında okulda ezbere bir şeyler okumaktan korkr muşlardır genellikle. Belleğini, ezberden okumaya utanma veya başka çeşit bir engelleyici duyguyla birleştirmedikten sonra herkes ezberleyebilir. Aktör için ezberlemek, satırları ezberlemekten çok daha öte^ye bir şeydir; sözcüklerin duygularla birleştirilmesidir. Sadece sözcükleri hatırlamaz, duygusal karşılıkları üçerinde çalışır. Oynadığı karakterin ruhuna, havasına girmeye çalışır. Aktör için sa
İnsan Doğası
İnsan Doğası Sorunu:Geçtiğimiz yirmi, otuz yıl içinde, Dalai Lama'nın, insan doğasının temelde şefkatli olduğu görüşü, zor da olsa yavaş  yavaş Bati'da kabul görmeye başlamıştı. İnsan davranışının özde ben merkezci, temelde hepimizin kendimiz için yaşadığımız düşüncesi, Batı düşünce sistemine derinlemesine kök salmıştır. Sadece, doğamızın bencil olduğu değil aynı zamanda, saldırganlığın ve düşmanlığın insan doğasının bir parçası oldukları düşüncesi yüzyıllardır kültürümüze hakimdir. Tabii ki, tarihte karşıt düşüncede olan pek çok insa
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 23)
Sayfa:1 - 2