Güzel Konuşma

NLP Teknikleri - Swish Tekniği
Swish tekniği, kökeni derinde olmayan bazı davranış ve alışkanlıkların (kendine güvenmemek, tırnak yemek, sigara içmek, topluluk önünde konuşamamak vb.) iyileştirilmesinde kullanılan son derece önemli bir tekniktir. Değiştirmek istediğiniz davranışı belirleyin. Nerede, ne zaman ve nasıl daha değişik şekilde davranmak isterdiniz? Harekete geçirici resmi bulun. O istemediğiniz hareketi ya da davranışı yapmanızdan hemen önce zihninizde ne görüyorsunuz. Yani o hareketi başlatan resi
İzmir Güzel Konuşma Kursu
Konuşma, insanları etkileme araçlarından biridir. Konukların, yanlış anlamalarına neden olacak konuşmalar yapılmamalıdır. Konuşma, dinleyen kişilerin değer yargılarını, inançlarını, düşüncelerini olumlu yönde değiştirmeyi amaçlamalıdır. Seçilen konu, konuğun ilgisini ve dikkatini çekmelidir. Hangi konuda olursa olsun, ilgi ve dikkat dağıldığı zaman iletişim kopar. İlgi ve dikkatin canlı kalması, konukların güdülenmesine, onların meraklarının uyandırılmasına bağlıdır. Bunun yapılabilmesi için konukların kişisel özelliklerinin iyi
İzmir Güzel Konuşma Kursları
İletişim her şeyden önce, insanın kedini bir insan olarak gerçekleştirmesi ve sosyal süreçlere girmesi bakımından önemlidir. İletişim sayesinde insanlar zihinlerindeki kavram ve fikirleri açığa vurma, onları paylaşma ve değerlendirme olanağına sahip olurlar. Başkalarını etkileme ve onlardan etkilenme, yararlanma, yararlı olma ve bir başarı gösterme iletişim sayesinde mümkün olur. İnsanlar arasında yaşanan ilişkilerin sürmesi iletişim sayesinde mümkün olur. İletişim, bir başkasıyla yaptığımız temel bağlantı biçimidir. Düşüncelerin
İzmir Güzel Konuşma
İletişim alanındaki büyük gelişmelere karşın yine de insanoğlunun çevresindekilerle anlaşmasını sağlayan en etkili araç onun konuşma yetkisidir. Birçok etkinliğe konuşma düzleminde katılırız. Konuşma düşündüklerimizi tasarladıklarımızı özlemlerimizi kinimizi öfkemizi biçimlendirip yansıtmada başlıca aracımız olmuştur. Güzel ve etkili konuşmada önemli bir konu sesin mükemmel çıkışıdır. Sesin mükemmel çıkışı ses çıkışı ile nefesin kullanımı arasında başarılı bir uyum oluşturulmasını gerektirir. Konuşma doğuştan başlayarak oluşan bi