İLETİŞİMİN İLK VE SON KURALI

Allah'ım ' Bana değişebilen ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştirilmeyecek şeyleri kabullenmek için huzur, aradaki farkı anlamak için bilgelik ver.
 İletişim, İngilizce ve Fransızca'da ‘communication’ şeklinde geçer ve köken olarakta Latince'de ‘communis- ortak’ kelimesinden gelir.
 Unutmayın; iletişim doğuştan gelen bir yetenek değil, sonradan kazanılan bir yetenektir.
 İyi iletişimin ön koşulları:
 •    İletişim için insan kendini iyi tanımalıdır.
 •    İletişim toplumsal bir olaydır.
 İletişim en az iki kişiyi gerektirir.
 İletişimin ilkeleri vardır.
 İletişimin engelleri vardır.
 İletişim her zaman iki yönlüdür (vermek-almak)
 Sözel ve sözel olmayan yönleri vardır.
 İletişimin ilkeleri şunlardır:
 •    Saygı
 •    Saydamlık
 •    İçtenlik, dürüstlük
 •    Somutluk
 •    Empati
 
 DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :saygı - sevgi - pozitif iletişim - etkili iletişim - iletişim - iletişim becerileri - kişisel gelişim -

Yorumlar