İletişim Nedir?

"Araştırmalar kişiler arasındaki İletişimin sadece %7'sinin 'kelimelerle' iletildiğini, %38'inin 'ses tonu' aracılığıyla, %55'inin ise 'fizyoloji' ya da 'vücut dili' aracılığıyla sağlanıldığını göstermiştir.
Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, hareketlerin tipi ve kalitesi, iletişimde kişinin 'kelimelerle' söylediklerinden çok daha fazlasını anlatmaktadır. Bu da Don Rickles gibilerin dinleyicileri saldırmasına, kötü şeyler söylemesine rağmen, dinleyicilerin onlara 'gülmesinin'nedenini açıklıyor. Eddie Murphy'nin dört harflik kelimelerle güldürmesinin nedeni de budur. Çünkü bunlar sadece 'kelime' değildir, onlar sizi güldüren 'tonları' ve 'fizyolojiyi' sağlamaktadır.
A. Robbins'in 'Sınırsız Güç' adlı kitabında belirttiği gibi, sadece konuşmanızın 'kapsamıyla' ahengi/uyumu yaratmaya çalışırsanız, 'diğer kişinin beynine ortak noktalarınızı iletecek yolun' büyük kısmını kullanmıyorsunuz demektir. Ahengi/Uyumu sağlamanın en iyi yollarından birisi de kişiyi 'Aynalamak' ya da 'Onunla Ortak Fizyoloji Yaratmak'tır. Büyük hipnoterapici Dr. Milton Erickson da aynen böyle yapmaktadır. O kişilerin 'Nefes Alma Paternlerini/Kalıplarım', 'El Kol Hareketlerini', 'Tonlarını', 'Duruşlarını' aynalamayı öğrendi. Böyle yaparak 'birkaç dakika içinde' bütünüyle bağlayıcı bir ahenk/uyum gerçekleştirmektedir. Onu bilmeyenler/tanımayanlar, hiçbir sorgulamaya gerek görmeden/duymadan ona güvenmektedirler. Bu nedenle sadece 'kelimelerle' ahengi/uyumu gerçekleştirebiliyorsanız, 'fizyoloji' ile 'kelimeleri' birlikte kullanarak oluşturacağınız ahengin gücünü bir düşünün.
 

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :iletisim - nedir -

Yorumlar