ETKİLİ İLETİŞİM

İLETİŞİM NEDİR?
İletişim duygu, düşünce, bilgi ve mesajların akla gelen her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
Bunun için konuşma ve beden dilini iyi kullanmak zorundasınız.
İletişimde ilk etki prezantabl görüntüyle başlar. Çünkü iletişim insanların birbirlerini gördükleri andan itibaren başlar. İnsanlar ilk bakışta bir şeylerden etkilenirler ve gördükleri hakkında bir yargıya varırlar, ilk yargı iletişim başarısının anahtarıdır.
Tanrı, insanların yaşamla iletişimi için ağız, göz, kulak, burun ve dokunma duyusunu yaratmıştır.
İletişim, kişiliğin tanımlanmasında esrarlı bir güce sahiptir, bu gücün kullanılması iletişim başarısı sağlar, bu nedenle iletişim konusunda bilinmesi gerekenler vardır. Aslında hepimiz yaşamın önemli bir parçası olan bir iletişim ortamındayız ancak iletişim gücünün farkındamıyız.
Başarılı bir iletişim için:
1.  Prezantabilite / imaj,
2.  Konuşma dili,
3.  Beden dili,
4.  Empati,
5.  Bilgi,
Şarttır.                                                                   
İletişimle gerçekleşenler:
#   İletişim insanlar arası gizemli bir bağ kurulmasıdır,
#   İletişim duygu ve düşüncelerin anlatılmasıdır,
#   İletişim mesajların aktarılmasıdır ,
#  İletişim anlaşılmaktır.
Bütün bunların istendiği gibi aktarılması için iletişim konusunda başarılı olmak gerekir, eğer iletişimde iyi değilseniz vermek istediğiniz mesajları, duygu ve düşünceleri gerektiği gibi anlatamazsınız. Kısaca anlaşılmazsınız, her şeyden önce kim olduğunuzu anlatamazsınız.
İletişim konusunda problem yaşamak, ardından daha bir çok problem getirecek demektir.
Günümüzde iletişim sanat olarak algılanmaktadır, iletişimi sanat olarak algılayarak kendini eğiten ve bireysel olarak geliştirenler iletişim konusunda başarılı insanlardır. İletişim, mesajların algılanması kadar kim olduğunuzu tanımlar, kişiliğinizi tanımlar.
İletişimden amaç mutlaka başarılı olmaktır çünkü başarılı olunamayan üretişim iletişim değildir. İletişim konusu her ne olursa olsun ikna edici iletişim temeline dayanmalıdır.
Ünlü filozof Aristo iletişimde ikna edici iletişim modeli teorisi ile iletişimin önemini vurgulamıştır. Aristo'ya göre iletişimde en önemli öğe ikna etme teorisidir. Aristo, karşınızdakini ikna ettiğiniz zaman iletişim başarısı
sağlarsınız tezini savunmuştur. Bu teorinin önemi günümüzde daha da artmıştır.
Ünlü yazar Da'e Carnegie:
#  Dost kazanmak ve insanları etkilemek sanatı
#     Söz söylemek ve iş başarmak sanatı
#   Etkili konuşmak sanatı adlı kitaplarında yıllar önce iletişimin sanat olduğunu anlatmış.
İletişimde Aristo'nun İkna edici iletişim teorisi ile birlikte günümüzde önemli iletişim teorileri vardır, bunlar nelerdir.
İletişim teorileri:
#  ikna edici iletişim,
#  Bilgiye dayalı iletişim,
#  Örgütsel iletişim,
#  Grup iletişimi,
#   Bireysel iletişim.
Bu yöntemlerin hepsinde de başarılı bir iletişim sağlanması için iletişimcinin gücü ve becerisi ön plândadır.
#  İkna edici iletişim:
Bu yöntemde mutlak olan ikna etme esasıdır, karşınızdakini ikna edemediğiniz takdirde başarılı bir iletişim sağlayamazsınız. Günümüzde iletişim, ikna etme sanatı olarak kabul edilmektedir.

Mimar Sinan'ın Sultan Ahmet camisinin sanat eseri olarak önemi ne ise iletişimdeki ikna etme sanatı da o dur.
İletişim bir ikna etme sanatıdır, çünkü karşınızdakini ikna ettiğiniz takdirde o insan artık sizindir. Sizin istediklerinizi bire bir yerine getirecektir, verdiğiniz bilgiyi kullanır, verdiğiniz mesajları savunur. İkna etme becerisinde başarılı olduğunuz takdirde artık o sizin sanat eseriniz olmuştur, dünyaca ünlü sanat ustalarının yaptıkları eserlerinin siz ikna edici iletişimdeki başarınızla canlısını yaratmış olursunuz.
#   Bilgiye dayalı iletişim:
İletişimde insanların sizi kabul etmeleri için bilginize ihtiyaç duymaları gerekir, yani sizin bilginiz karşınızdakinin gereksinimi olmalıdır. İnsanların gereksinimleri olan bilgiyi verdiğiniz takdirde başarılı iletişim sağlarsınız.
Bilgiye dayalı olmayan iletişim şov yapmaktan öteye gitmez.
Bilgi ile insanları bilmedikleri konularda aydınlatmak kabul edilmektir.
# Örgütsel iletişim:
Örgütleyen, örgütlerin ayakta durmalarını sağlayan, yönlendiren, faaliyetleri plânlayan, hedef gösteren, amaçlar ve örgütselleşme yararlarının ne demek olduğunu kabul ettirebilen iletişimdir. Bunun için liderlik özelliklerinin olması gerekir. Çünkü iletişim kadar iletişimcinin becerisi ve gücü ön plândadır.
#   Gurup iletişimi:
Gurup iletişimi en zor iletişimdir, başta tüm guruba hitap etmek için bilgi, özel iletişim tekniği ve yetenek gerektirir, öncelikle tüm gurubu kontrol altında tutmalısınız, birden fazla bireyin bulunduğu ortamda dikkatler az da olsa dağılır. Gurup iletişiminde tüm bireylerin eşit oranda gözlerine bakmalısınız, araya espriler koymalısınız, karşılıklı soru ve yanıtlarla katılımcıların tümüne eşit konuşma imkânı vermelisiniz, ve herkesi eşit konuştur-malısınız, çok konuşmaya meraklı insanlara fazla konuşma fırsatı vermemelisiniz, konuşmayanları mutlaka ko-nuşturmalısınız. Gurup sayısının kontrol edilebilir oranda olmasına özen göstermelisiniz.
# Bireysel iletişim:
Bireysel iletişim, iletişimin en önemli bölümünü oluşturur. İnsanlar yaşamları boyunca zaman zaman kendilerini yalnız hissederler. Hayatta bir çok konuda tek başlarına mücadele etmek zorunda kalırlar, en önemli sınavlarında tek basmadırlar, iş arayışlarını tek başlarına yaparlar, işe giriş için ilk görüşmelerini tek başına yaparlar, evlilik kararlarını tek başına verirler, bireysel beceri ve yeteneklerini tek başına kanıtlamak zorundadırlar. Haksızlıklar karşısında kendilerini tek başına savunmak zorundadırlar. Bütün bunların hepsinde iletişim becerisine sahip olmak gerek.
İletişim iki insan arasında gerçekleşir, biri siz, diğeri ise rakibinizdir.
İnsanların birbirlerini gördükleri andan itibaren başlayan iletişimdeki ilk görüntüler aysbergin görünen yüzeyidir.
İletişim gücü ile kazanılanlar:
#  Yönetmek / Yönlendirmek,
#  Eğitim,
#  Motivasyon,
#  Güven,
#  Kalite.
Bunlar ise iletişim becerisi ile aysbergin görünmeyenleridir.
Yaşamın her aşamasında iletişim ön plândadır, her yerde ve her zaman vardır, insanlar arasındaki her şey iletişimle başlar.
İletişim, insanların karşılıksız yaptıkları en gizemli alışveriştir.
İnsanların duyduklarının % 5'ini, gördüklerinin % 25'ini hatırladıkları bilinmektedir. Ancak, iletişimin sanat olarak yapılması halinde bu oranın çok daha değiştiğini görürüz.
Bilmem dikkat ettiniz mi, çok basit bir iletişim olarak görünen postacılar, kargocular bir mektup, bir zarf getirdiklerinde ya bir merhaba deyip ya da konuşmadan bırakıp giderler, buna rağmen postacıları unutmayız, çünkü getirdiği sizin için önemlidir. GSM mesajları da öyle değil mi. İletişimde önemli şeyler verildiği imajı yaratılmalıdır.
İletişim çok ciddi bir iştir.
İletişim bir sanattır.
İletişim büyük ve küçük ölçekli kuruluşların hedeflerine ulaşmaları için en etkili silahlarıdır.
Günümüzdeki büyük küçük ölçekli kuruluşlar iletişim konusunda sürekli eğitim almaktadırlar, bu kuruluşlar ürünlerini başarılı bir şekilde pazarlamak için iletişim gücünü nasıl daha iyi kullanırız plânlan yapmaktadırlar. Bu konudaki çalışmalar şunu göstermiştir. İletişimde en önemli yatırım insandır, her ne kadar ürünün tanıtılması konusunda yapılanlar etkili olsa da bence bireysel iletişimin çok daha kalıcı olduğudur, sonuçlar da böyle olduğunu doğrulamaktadır.
Tanrı, iletişim organlarını insanlararası duygu ve düşüncelerin aktarılması için yaratmıştır, insanların anlaşmasında temel faktör olan konuşma iletişimin esasıdır. Temel faktör olan konuşma dili ile birlikte, beden dili ve sözsüz mesajlar da iletişimin önemli araçlarındandır.
İletişimde başarılı olmak için ortam ve zaman iletişim becerisi kadar önemlidir.
Başarılı bir iletişim için iletişimi bir bütün olarak düşünmek gerek, iletişim kurallarından herhangi birini eksik yaparsanız sağlıklı bir iletişim sağlayamazsınız. Çünkü İletişim bir bütündür.
Karşı karşıya gelen iki kişinin ilk iletişimi, iletişim sürecini ve iletişim başarısını belirler, Konuşma ve beden dilindeki iletişim kriterleri ile birlikte kişilerin giyim aksesuarlarına kadar geniş bir perspektif iletişimin bütünüdür. Konuşma, ses tonu, beden dili dahil olmak üzere tüm iletişim kriterlerindeki kalite, kişisel kalite olarak algılanır. Kişisel kalite verilmek istenen duygu, düşünce ve mesajlara yansır. Başarılı bir iletişimde kalite her zaman ön plândadır.
İletişim, insanlararası bilgi alış verişi olmakla birlikte duygu alışverişidir de, başarılı bir iletişim sizi mutlu ettiği kadar karşınızdakini de mutlu eder, başarısız bir iletişim ise her iki tarafı mutsuz eder.
Alışveriş için gittiğiniz bir mağazada çok beğendiğiniz bir giysi olsa dahi satıcının size davranışı yani iletişim becerisi o giysiyi alıp alma konusundaki kararınızı değiştirebilir.
Mutsuz evliliklerin önemli bir nedeni iletişim bozukluğudur.
Şirketlerin başarısızlık nedenlerinden biri iletişim beceriksizliği ve kopukluğudur.
İletişimde verilmek istenilen mesajların konuşma ve beden dilinde çok başarılı bir şekilde sunuluşu ile karşınızdakinin ne kadar çok duyu organına ulaşırsanız, o kadar sağlıklı ve başarılı bir iletişim gerçekleştirmiş olursunuz. Çünkü iletişimde başarı karşınızdakinin tüm iletişim organlarına hitap etmekle başlar.
Vermek istediğiniz mesajın verilişinde ses tonunuzun, konuşma şeklinizin, beden dilinizin, imajınızın gücü ve mükemmelliği karşınızdaki kişinin ruhsal açıdan ne durumda olursa olsun kapalı olan iletişim kanallarını açmış olursunuz, bir yerde ona da yardım etmiş olursunuz.
Başarılı iletişim mutluluk nedenidir.
İletişimin en önemli ve dikkat çekici yanı karşınızdaki insanın ruhsal durumunun değişmesini sağlamanızdır. Bu değişimi sağlayan başanlı bir iletişimdir. Örnek; psikanaliz iletişimin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
İletişim organları:
1.  Ağız,                                                                   
2.  Boğaz (Gırtlak),
3.  Gözler,
4.  Kulak,
5.  Burun,
6.Saçlar,                                                                                          7.  Eller,                                                                
8.  Kollar,
9.  Ayaklar, 10. Beden.
Olmak üzere on organ vasıtasıyla gerçekleşir.
Başarılı bir iletişim için bu organların eksiksiz kullanılması şarttır.
İletişim insanın sesli ve sessiz davranış biçimidir.
Başarısız bir iletişimde karşınızdaki insanda çok değişik, olumsuz davranışlar görürsünüz. Başarısız bir iletişimde dinlenmezsiniz, kabul edilmezsiniz, reddedilirsiniz. Başarısız bir iletişimde karşınızdaki insanlar; ilgisiz, olumsuz, karşı ve şüpheci davranışlar sergilerler.
Başarısız iletişimde karşınızdakinde oluşan düşünce ve davranışlar:
1.  Ya öylemi?
2.  Acaba,
3.  İnandırıcı değil,
4.  Sıkılma belirtileri,
5.  Dinlememek,
6.  İlgisiz tavırlar,
7.  Gitse de kurtulsam,
8.  Kalitesiz biri,
9.  Çay kahve ikram etmemek,
10.  Kanıtlar yetersiz,
11.  Çok pahalı,
12.  Ekonomik kriz var,
13.  Başka bir ürün kullanıyorum,
14.  Şu an zamanım yok,
15.  Bu konu ile arkadaşlanm ilgileniyor,
16.  Telefon, kâğıt kalemle vs. şeylerle ilgilenmek,
17.  Megaloman tavır,
18.  Başka konulardan söz etmek,
19.  Küçük görmek,
20.  Bilginizi yetersiz görmek,
21.  Duygusal bakış.
Eğer bir görüşmede bu tür davranışlarla karşılaşıyorsanız, iletişimde başarısız birisiniz demektir, öncelikle bu davranışları görmeniz gerek, bu davranış nedeninin siz olduğunu bilmeniz, yetersiz ve hatalı olduğunuzu kabul etmeniz gerek. Bu davranışlar sizi, fikirlerinizi ve görüşlerinizin reddedildiği anlamını taşır, iletişim beceriksizliğiniz karşınızdakini tatmin etmemiştir, sizden pozitif enerji adına olumlu hiçbir şey alamamıştır. Kısaca rahatsız olmuştur, sıkılmıştır.
İşletişimin bir sanat olarak düşünüldüğü günümüzde iletişim adına bilgili olmak gerekmektedir. Bu eğitimle kazanılır, doğuştan olduğu söylenen yetenekler kendini geliştirenlerdir. Hiç kimse annesinin karnında iletişim becerisini öğrenmemiştir, bütün mesele konuya ilgi duymakla başlar, ilgi duymak kişisel gelişim adına insanın kendince bir takım çabalar içinde olması gerektiği bilinci yaratır. Bu bilinçle insan kendisini değerlendirir, yönlendirir ve eğitir.
İletişim becerisi kazanmak için:
1.  Eğitim almak,                                                   
2.  Kişisel gelişime açık olmak,
3.  Çok iyi bir gözlemci olmak. Gerekmektedir.                                                       

DERLEYEN...EDİTÖR

 


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Etkili iletişim ile ilgili aramalar - sınıfta etkili iletişim - etkili iletişim nedir - etkili iletişim dersi - etkili iletişim yolları - iletişim nedi - etkili konuşma - iletişim araçları - kişisel gelişim -

Yorumlar