DİNLEYEN VE DİNLEMEYEN FARKI

Biri genç diğeri yaşlı iki psikiyatrist, aynı mesaiyi yaptıkları halde günün sonunda, yaşlı psikiyatrist enerji dolu görünürken, genç doktor yorgun ve üstü başı dağınık halde olurmuş. Sonunda genç doktor meslektaşına; ‘Bunu nasıl becerebiliyorsu-nuz?’ diye sormuş. ‘Tüm gün hastaları dinledikten sonra nasıl bu kadar iyi görünebiliyorsunuz?’ ,’Çok kolay’ demiş yaşlı Doktor; ‘Anlattıklarının tek sözcüğünü bile dinlemem.’
Kendinize şu soruyu sorun; Nasıl bir dinleyiciyim?
Dinlemeyi Zorlaştıran Unsurlar
•    Bütün dikkatin konuşmaya verilmemesi
•    Sözünü kesme ihtiyacı
•   Aynı duyguları paylaşmama ,  
Carîsız konuşma tonu  Konuşma hızı ve ağız-şive farklılıkları '
•   Psikolojik (korkma-endişe vb.) engeller
Statü farklılığı
Kültürden ve kişilikten kaynaklanan farklılıklar
Beklenti içerisinde olma
Konuşmanın karmaşıklığı
Bazen beden dili sözcüklerden daha da fazla etkili olabilir.
Her zaman anlaşılma beklemeyin. Karşıdakini anlamayı da seci
DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]
 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :iletişim - iletişim becerileri - kişisel gelişim -

Yorumlar