Çocukların Özgüveni Nasıl Geliştirilir?

Çocuklarının özgüvenini geliştirmek için anne ve babalara büyük görevler düşmektedir. Ebeveynler bu görevlerini istekle yerine getirdikleri durumlarda ise, çocuklarına özgüven aşılamış olurlar. böylece çocuk büyüdükte kendine olan güveni de artacak ve bir şeyleri kendi başına yapabilme gücünü kavrayacaktır.
Çocukların özgüveninin gelişmesine en önemli etken, çocuğun kendini değerli görmesidir. Çocuk kendini iyi hissetmez, kendisiyle barışık olmaz ve bir hiç olduğunu düşünürse, özgüveni asla yüksek olmayacaktır.

Bu nedenle çocuklara sevgi ve saygı öğretilmeli, kendiyle barışık olma bilinci verilmelidir.
Çocuklar zaman zaman yaşlarından büyük işlere kalkışabilirler. Böyle bir durumda çoğu kez başarısızlık elde ettikleri için, kendilerine olan güveni de azalır. Bu sebeple çocuk, beklentilerinin yaşına ve seviyesine uygun olması konusunda bilgilendirilmelidir.

Çocuğunuz tek başına bir şey yapmak istediği zaman, eğer yapabileceği şey yaşına ve seviyesine uygunsa, ona tek başına yapabilme fırsatı verin. Fakat, çocuk kendi başına yapabileceği şeyi yamaktan korkuyor ve sizden yardım istiyorsa, ona kendine güvenmesini ve bunu tek başına başarabileceği söylenerek, kesinlikle çok zor bir durum olmadığı müddetçe yardım etmeyin.

Çocuklarda özgüven artması için, yetiştirildiği ortamın güvenli olması, kayıtsız şartsız sevgi ortamı olması, düzenli ve belirgin sınırları olan bir ortamın olması, yerinde düzeltmelerin, yönlendirmenin ve desteğin verildiği bir ortamın olması, hislerinin tanındığı ve kabul görüldüğü bir ortamın olması, birey olduğunu bildiği ve özel ihtiyaçlarının karşılanacağı ve karşılayabileceği bir ortamın olması, anne ve babanın her davranışı ile çocuğa örnek olması, aynı zamanda eksik yönleriyle baş edebilme ve bir şeyleri yapamayacağını söyleyebilme cesaretinin olması, seçim yapmaları için fırsat verilmesi, sorumluluk verilmesi çocuklara özgüven kazandırılması için oldukça önemli hususlardır.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Çocukların Özgüveni Nasıl Geliştirilir? -

Yorumlar