Çocuğa ev ödevini sevdirin

Çocukların ödev yapma koşulları, kendi bireysel tercihleri doğrultusunda düzenlenmelidir.

Öğrenme yalnızca okulla sınırlı olamayacağı gibi, okul dışındaki sürecin de kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini bizlere vurguluyor. Okul dışında, öğrenme süreci öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcılığı açısından çok önemli olduğu gibi, öğrencinin okul dışındaki zamanlarda bireysel ya da grup olarak yaptıkları çalışmalara "ödev" denir.   ödevlerin başlıca amacı, öğrencilerin anne-baba, öğretmen ya da bir başka öğreticiden bağımsız olarak, kendi kontrol ettiği çabalarla tamamlamasıdır. Böylece çocuk kendi kendine sürekli artan bilgiye ulaşabilir ve o bilgileri işleyerek kendi düşünme biçimini oluşturabilir. Çocukların ödev yapma koşulları, kendi bireysel tercihleri doğrultusunda düzenlenmelidir.

Bu imkanları sağlayın

* Ses, ışık, mobilya düzeni ve ısı vb. değişkenler açısından tercihlerinin belirlenmesi

* Çocuklara ders çalışacakları ya da ödevlerini yapacakları uygun ortamlar sağlanması

* Çalışma odasında televizyon gibi dikkatlerini dağıtacak eşya ya da cihazların bulundurulmaması gerekir.

* Oda ısısını ortalama 23 dereceye ayarlamak ders çalışmak için uygun bir ortam yaratacaktır. Çünkü daha sıcak ya da soğuk ortamlarda, çocukların öğrenme ve algılama kapasiteleri olumsuz
etkilenmektedir.

* Çocuğun ödev yapma alışkanlığını bilinçli bir şekilde kavrayıp, devamlılığının sağlanması için öncelikli olarak çocuğa ödev yapması gerektiğinin neden önemli olduğu, onun anlayabileceği bir dille açıklanmalıdır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Çocuğuma Dersi Nasıl Sevdiririm? -

Yorumlar