Eğitim

Çocukların Özgüveni Nasıl Geliştirilir?
Çocuklarının özgüvenini geliştirmek için anne ve babalara büyük görevler düşmektedir. Ebeveynler bu görevlerini istekle yerine getirdikleri durumlarda ise, çocuklarına özgüven aşılamış olurlar. böylece çocuk büyüdükte kendine olan güveni de artacak ve bir şeyleri kendi başına yapabilme gücünü kavrayacaktır. Çocukların özgüveninin gelişmesine en önemli etken, çocuğun kendini değerli görmesidir. Çocuk kendini iyi hissetmez, kendisiyle barışık olmaz ve bir hiç olduğunu düşünürse, özgüveni asla yüksek olmayacaktır. Bu nedenle
Çocuğa ev ödevini sevdirin
Çocukların ödev yapma koşulları, kendi bireysel tercihleri doğrultusunda düzenlenmelidir. Öğrenme yalnızca okulla sınırlı olamayacağı gibi, okul dışındaki sürecin de kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini bizlere vurguluyor. Okul dışında, öğrenme süreci öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcılığı açısından çok önemli olduğu gibi, öğrencinin okul dışındaki zamanlarda bireysel ya da grup olarak yaptıkları çalışmalara "ödev" denir.   ödevlerin başlıca amacı, öğrencilerin anne-baba, öğretmen ya da bir başka öğreticid
Eğitim Nedir?
Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde değişme meydana getirme sürecidir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.Eğitim kısaca davranış değiştirme sürecidir. Eğitilen bireyin davranışları değişir. Eğitim Fakültesin