Diksiyon Eğitimi İzmir

Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve etkin bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Fonetik  bilimi sesleri veya fonemleri inceler; diksiyon ise konuşma sanatı ve tekniği şeklinde fonetik bilimini tamamlayıcı bir görev üstlenir.
 
Bir şiiri, bir nutku, bir piyesteki rolü seslendirmek, okuma tarzını belirten "diksiyon" sanatı, konuşma organlarının, yatkın veya çalışmayla daha işlevsel hale gelmiş olmasını gerektirir. 
Diksiyonun belli başlı bölümleri bulunmaktadır: heceleri belirtme, telaffuz etme, noktalama, ses perdesini düzgün ayarlama, inşat gibi. Kimi zaman ton ve tarz bakımından suniliğe kaçan, kimi zaman da günlük konuşma diline, gerçek söyleyiş şekline yaklaşan diksiyon, edebiyat ve tiyatro anlayışıyla bağlantılı bir şekilde gelişmiştir.

İzmir Diksiyon Eğitimleri’nde Amaç;

Katılımcıların, topluluk önünde kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilme becerilerini kazandırmak.

Konuşma esnasında ses tonunu, nefesini, süresini ayarlayabilmek.

Bedensel duruş, göz teması, jest, mimik ve hareketlerin etkili olarak kullanımı.

Konuşmalarda, ikna etme yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilmek

Hitabet ve konuşma yöntemlerinin öğretilmesi

İnsanlarla ve topluluklar karşısında rahat b,r şekilde konuşma becerilerinin kazanılması

İnsanları sizin düşündüğünüz gibi düşündürebilme becerilerinin kazandırılması

Görüşlerimizi paylaşmayan insanlar, gruplar karşısında konuşma

İzmir Diksiyon Eğitimleri İçerik;

Konuşma ve diksiyon

Konuşma bozukluklarının tanımlanması 

Artikülâsyon

Harf ve konuşma organlarının ilişkisi 

Temel fonetik bilgiler

Ritim çalışmaları

Nefes ve ses kullanımı 

Beden dili - ses tonu-konuşma uyumu

Anlaşılır biçimde konuşabilme ve bunu kontrol edebilme 

Ses-solunum-selen-durak-ton 

Söz akımı-Canlılığın mekanizması

Seste melodi-ses rengi-şiddet 

Jest ve mimikle anlatım-Mimik alıştırmaları

Anlatımda doğallık-üslup-açıklık-incelik-çeşitlilik-hareket 

Konuya ve muhataba uygun konuşma,

Tonlama-vurgu-durak

Telefonla konuşma teknikleri 

Özgüvenin konuşmada önemi

Topluluk önünde bireylerin kendilerine özgü konuşma becerisi

Sayıya göre enerjinin beden dilinin ve ses kullanımının kontrolü

Hazırlanmış bir konuşmanın yorumlanması

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Diksiyon Kursuyla ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Diksiyon Kursularımız için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Diksiyon Kursuna tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki Diksiyon Kursularımız için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Diksiyon Kursuna tıklayabilirsiniz.

Bursa’daki Diksiyon Kursularımız  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Diksiyon Kursuna tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :izmir diksiyon - diksiyon eğitimi izmir - izmir diksiyon - izmir diksiyon eğitimi -

Yorumlar