Antalya Diksiyon Eğitimi

Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin ahengini, sözcüğün söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları "yerinde, zamanında, dozunda"  kullanma sanatıdır.
Ağız içinden konuşmak, konuşurken (aaaa, eee, iiii vb) gereksiz sesler çıkarmak, sözcükleri gerekli vurgu ve tonlamayla hakkını vererek söylememek, söyleyiş bozuklukları insanlarla etkili iletişim kurmamızı engeller.
Bu aksaklıkların düzeltilmesi, hem kişide kendine güven olgusunu geliştirmesini sağlayarak doğru ve etkili iletişim kurabilmesine fayda sağlayacaktır.

Antalya Diksiyon Eğitiminin Amacı;
√ Konuşma korkusunu yenebilme,
√ Heyecan kontrolünü sağlayabilme,
√ Akıcı konuşabilme becerisi kazanma
√ Katılımcıların diyaframlarını kullanmalarını öğrenerek nefeslerini doğru
kullanabilmelerini,
√ Etkileyici bir  ses tonuna sahip olabilmelerini,
√ Anlaşılır ses çıkarabilmelerini,
√ Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkların ayrımına varmalarını,
√ Sözcükleri anlamına göre vurgulayabilmelerini,
√ Vurguda diyalekt yanlışlıklarını giderebilmelerini,
√ Konuşmalarını tekdüzelikten kurtarmalarını,
√ Anlatımı vücut diliyle destekleyebilmelerini,
√ Etkili konuşma planı yapabilmelerini  sağlamaktır.

Antalya Diksiyon Eğitimin İçeriği:
√ Ses organları-diyaframın kullanılması
√ Diyaframın yeri ve işlevi
√ Diyafram hareketleri
√ Soluk alma - durak-solunum
√ Soluk alma kuralları
√ Tonlama
√ Durak yerleri
√ Nefes kullanma teknikleri
√ Türkçe'nin ses yapısı, Ünlü ve Ünsüzler
√ Sesin tanımı
√ Türkçe'deki sesler ve harfler
√ Tüm sesli harfler ve söyleniş özellikleri
√ Diyalekt kusurları
√ Söyleniş, boğumlama, dil, dudak ve ağız kullanımı
√ Ağız boşluğu ve rezonansın tanımı
√ Ünlü ve ünsüzlerde dudak, dil ve ağız kullanımı
√ Yuvarlama ve ağız tembelliği
√ Boğumlamanın anlaşılırlığı
√ Sesin niteliği, karakteri ve tonlama
√ Aksiyonu ve anlama göre ses
√ Duyguya ve konuya göre ses
√ Sesle abartı, küçümseme, önemseme, duygu ve final
√ Aksiyon ve ses olayları
√ Konuşmanın yazıdan farklılıkları
√ Konuşmadaki ses değişiklikleri
√ Hecelerin doğru söylenişi ve vurgusu
√ Diksiyon kusurları ve düzeltilmesi
√ Yanlış tonlama
√ Yanlış vurgulama
√ Sesi yanlış kullanma
√ Yabancı sözcüklerin okunuşları
√ Yabancı sözcüklerin okunuşları
√ Vücut dili ve imaj
√ Konuşurken bedenin anlamı
√ Jest ve anlamları
√ Mimik, yüzde imaj, anlatılanla yüz ve bakış uyumu
√ Konuşma sanatı
√ Konuşma teknikleri
√ Konuşma çeşitleri
√ Doğaçlama çalışmaları
√ Program, tören sunma
√ Sunuş çeşitleri, planları ve hazırlık
√ Etkin sunum yapabilme teknikleri
Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.
 
Diksiyon eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :
İzmir'deki Diksiyon eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.
 
Antalya'daki Diksyon eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :antalya diksiyon - diksiyon antalya -

Yorumlar