Diksiyon

Muğla Diksiyon Eğitimi
Etkili bir diksiyona sahip iseniz, kelimelerle dans edebilir, karşınızdakileri rahatlıkla etkileyebilirsiniz. Bireyin doğru iletişimle beraber kendisini gerçekleştirdiği anda; doğru bakışı, doğru sesi ve doğru beden dilini birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanarak etkili ve doğal bir sunum yapabilmesini sağlamaktır. Dili (Türkçe'yi) doğru ve etkili kullanarak kendinizi doğru ifade etme becerilerinizi geliştireceksiniz. Etkili ve güzel konuşma ile insanlar arasındaki iletişiminizin kuvvetlenmesi ile birlikte doğru ve etkin bir konuşma yaparak ins
Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi
Doğru, Güzel, Etkili Konuşma yani diksiyon eğitiminin amacı; katılımcıların Türkçe’nin kurallarına uygun; akıcı, anlaşılır ve güzel konuşma becerisi geliştirmelerini, kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmelerini, ses-bilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini, bireyin sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamaktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneği; düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de öğrenme yeteneğidir. r /
Diksiyon Eğitimi
- Konuşma bir kimlik göstergesidir; buna bağlı olarak toplumda konuşmamızla değerlendirildiğimizin fark edilmesini sağlamak, - Özel ve iş hayatımızdaki başarımızı güzel ve etkileyici bir konuşma tarzı ve tavrının kolaylaştırdığının anlatarak, başarımızda konuşma tarzımızın etkisini gözler önüne sermek, - Sesin etkisini ve ahengini artıran unsurların fark edilmesini sağlamak, - Dil büyüdür; konuşurken dilin psikolojik boyutunu kullanarak etkiyi artırabiliriz. Dil ile
Diksiyon Kursları
Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin ahengini, sözcüğün söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları  yerinde, zamanında, dozunda   kullanma sanatıdır. Ağız içinden konuşmak, konuşurken (aaaa, eee, iiii vb) gereksiz sesler çıkarmak, sözcükleri gerekli vurgu ve tonlamayla hakkını vererek söylememek, söyleyiş bozuklukları insanlarla etkili iletişim kurmamızı engeller. Bu aksaklıkların düzeltilmesi, he
Antalya Diksiyon Kursları
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Türkçe' yi ana dili olarak konuşan kişilere, Türkçe'nin; sahip olduğu ses düzenini,  ses kurallarını, cümle yapısını ve seslenme şekillerini doğru olarak tanıtmak. Türkçe'nin kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için, bireylere  nitelikli konuşma bilincini aşılamak ve sunuş yapmalarını sağlamak. Antalya Diksiyon Kursun İçeriği
Diksiyon Çalışmaları
Ses çıkartmamızı sağlayan organlar; akciğerler, gırtlak ve daha yukarıdaki ağız, burun ve yutak boşluklarıdır. Sistemlerin mekanik işlevini ve sistemler arasındaki uyumu etkileyen herhangi bir problem, seste bozulmaya sebep olmaktadır. Sesin gerçek kaynağı olan ses telleri üzerindeki problemler, titreşimi engellemekte ve ses kaynağında değişime yol açmaktadır. Ses eğitimi alındıkça sesin rengi belli olur. Sesin bir oturma, şekillenme süresi vardır. Bu süre sonunda sesin rengi netleşir. Her insansın bir konuşma bir de şarkı söyleme ş
Diksiyon Dersleri
Katılımcıların, topluluk önünde kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilme becerilerini kazandırmak. Konuşma esnasında ses tonunu, nefesini, süresini ayarlayabilmek. Bedensel duruş, göz teması, jest, mimik ve hareketlerin etkili olarak kullanımı. Konuşmalarda, ikna etme yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilmek Hitabet ve konuşma yöntemlerinin öğretilmesi İnsanlarla ve topluluklar karşısında rahat b,r şekilde konuşma becerilerin
Diksiyon Nedir?
Kendimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi en iyi şekilde anlatabilmek için doğru kelimeleri seçmek çok önemlidir. Doğru kelimeleri yan yana getirip cümleler oluşturabilmek çok önemli bunları doğru ses tonu ile birleştirmek en önemlisidir. Nereye daha fazla anlam vermek gerekirse oraya vurgu yapmakta çok önemlidir. Konuşma sanatı, kişilerin karar verme güçlerini geliştirerek onlara çok yönlülük ve takım çalışması gerçekleştirme yeteneği kazandırmaktadır Ayrıca, bu konuda alınan eğitim ile kişiler, çekingenliklerini üstlerinden atarak
İzmir Diksiyon Dersi
Diksiyon, konuşulan dilin değerlendirilip kullanılmasıdır. Konuşma sanatı ve yöntemi de denilir. Bir şiiri, bir öyküyü, bir tiyatrodaki rolü aktarmak, okuma biçimini belirten diksiyon denilen sanat, konuşma organlarının diksiyona yatkın veya çalışmayla gelişmiş hale gelmiş olmasını gerektirir.   Diksiyon çeşitli bölümlerden oluşur; heceleri vurgulama, telaffuz, noktalama, ses tonlamasını ayarlama. Bazen ton ve tarz bakımından yapaylığa kaçan, bazen güncel konuşma diline, gerçek söyleyişe yaklaşan
Diksiyon Eğitimi İzmir
Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve etkin bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Fonetik  bilimi sesleri veya fonemleri inceler; diksiyon ise konuşma sanatı ve tekniği şeklinde fonetik bilimini tamamlayıcı bir görev üstlenir.   Bir şiiri, bir nutku, bir piyesteki rolü seslendirmek, okuma tarzını belirten "diksiyon" sanatı, konuşma organlarının, yatkın veya çalışmayla daha işlevsel hale gelmiş olmasını gerektirir.  Diksiyonun belli başlı bölümleri bulunmaktadır
Diksiyon Eğitimi Antalya
Topluluk önünde konuşma yaparken sesimizin titremesi veya kayması durumu,  aklımızdan geçen düşünceleri istediğimiz biçimde ifade edememe, elimizi kolumuzu nereye koymamız gerektiğini, nereye bakmamız gerektiğini, nasıl durmamızın gerektiğini şaşırma, konuştuğumuz kişinin ilgisini uyanık bir şekilde tutamama...  Çoğu insanın konuşma esnasında yaşadığı doğal problemler olarak karşımıza çıkıyor.  Fakat sosyal hayatımızı, kariyerimizi kısacası
İzmir Diksiyon Kursları
Düşünen her insan düşündüklerini başkalarına aktarabilme ihtiyacını duyar. Üniversiteler, okullar bu konuya önem verdikleri için konferans sayılarını arttırmaya çalışırlar. İyi söz söyleyebilmek adına diksiyon çalışmalıdır. Toplum içerisinde yaşadığımıza göre diğer insanlara düşündüklerimizi, duyduklarımızı iyi, doğru ve ilgi çekecek bir biçimde anlatabilmek için diksiyon eğitimi almamız gereklidir. Eğer, düşünceler yoğun ve duygular çok yüksek, sanatlı ve gösterişliyse bu tür anlatıma "yük
Diksiyon Çalışmaları
Diksiyon eğitimi ile güzel konuşma yapabilmek için Türkçe’yi daha vurgulu, uygun tonda ve anlaşılır konuşabilmeleri sağlanmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, beden dili de iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Kişi göz kontağı kuramıyor; açık ve samimi bir beden dili ile seslenemiyorsa, içeriği güzel bir konuşma olmasına rağmen, çoğu zaman sözlerle beden dilinin uyuşmadığı durumlarda inandırıcılığını yitirmiş bir konuşma yapmış olur.Dilimizde Ünlü Harflerin Kullanımı: “A”: En geniş sesli harftir. “A” sesi çı
İzmir Diksiyon Kursu
İyi bir konuşmacı olmak için duyguları ölçülü bir şekilde yansıtmanın yanı sıra çok geniş bir genel kültüre de sahip olmak gerekir. Bunun için iyi bir okuyucu ve araştırmacı olmak önemlidir. Konuşmanın içten, yani samimi olması da anlatımın özelliklerindendir. Anlatımın içtenlik tanıması demek; ancak inancımıza ve düşüncemize uygun şeyleri, içimize doğduğu gibi konuşmak demektir. Doğruluğuna inanmadığı bir düşünce ya da içine doğmayan bir duygu üzerinde yazan kişi, kendini zorlar. Bu yüzden anlatımı içten ve doğal olmaz
İzmir Diksiyon
Günümüzde Diksiyon ve Etkili konuşma sanatı oldukça önem arz eden bir yeterlilik halini almaktadır. Kendimizi ifade edebilmemiz, ürünümüzü daha etkili tanıtabilmemiz, karşımızdakileri ikna edebilmemiz hep bu süreçlerin başarı ile uygulamasının bir sonucudur. Ayrıca, bu konuda alınan eğitim ile kişiler, çekingenliklerini üstlerinden atarak hitabet güçlerini geliştirmeyi, ses tonunu etkili kullanmayı, jest ve mimikleri yerli yerinde kullanmayı ve etkili konuşma tekniklerini de öğrenmektedirler.Konuşmacının söz söylerken takındığı yüz,
Diksiyon Eğitimi İzmir
Topluluk önünde konuşma yaparken sesimizin titremesi veya kayması durumu,  aklımızdan geçen düşünceleri istediğimiz biçimde ifade edememe, elimizi kolumuzu nereye koymamız gerektiğini, nereye bakmamız gerektiğini, nasıl durmamızın gerektiğini şaşırma, konuştuğumuz kişinin ilgisini uyanık bir şekilde tutamama... Çoğu insanın konuşma esnasında yaşadığı doğal problemler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat sosyal hayatımızı, kariyerimizi kısacası yaşamımızın her alanını olumsuz olarak etkileyen bu unsurlardır.
İzmir Diksiyon
Diksiyon sanatının öneminin farkında olmayan çok sayıda insan var. Topluluk karşısında söz söylemek zorunda olan bazı kişiler, güçlüklerle hatta başarısızlıklarla karşılaştıkları halde, diksiyona önem verip geliştirme çabası içerisine girmezler. Bazı insanlarda hatalı bir düşünüşle diksiyon sanatı ile ilgili çalışmayı bir özenti veya bir fazlalık olarak görürler. Fikirlerini de şu şekilde savunurlar: "En iyi hatipler bile, ses ve söyleyiş ile ilgili yanlışlar yapmazlar mı? Mademki halkı kendilerine hayran bırakmak suretiyle baş
İzmir Diksiyon Eğitimi
Diksiyon sanatının öneminin farkında olmayan çok sayıda insan var. Topluluk karşısında söz söylemek zorunda olan bazı kişiler, güçlüklerle hatta başarısızlıklarla karşılaştıkları halde, diksiyona önem verip geliştirme çabası içerisine girmezler. Bazı insanlarda hatalı bir düşünüşle diksiyon sanatı ile ilgili çalışmayı bir özenti veya bir fazlalık olarak görürler. Fikirlerini de şu şekilde savunurlar: "En iyi hatipler bile, ses ve söyleyiş ile ilgili yanlışlar yapmazlar mı? Mademki halkı kendilerine hayran bırakmak suretiyle başar
Antalya Diksiyon Eğitimi
Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin ahengini, sözcüğün söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları "yerinde, zamanında, dozunda"  kullanma sanatıdır. Ağız içinden konuşmak, konuşurken (aaaa, eee, iiii vb) gereksiz sesler çıkarmak, sözcükleri gerekli vurgu ve tonlamayla hakkını vererek söylememek, söyleyiş bozuklukları insanlarla etkili iletişim kurmamızı engeller. Bu aksaklıkların düzeltilmesi, hem kişide kendine güven olgusunu geliştirmesini sa