Verimli Ders Çalışma

Türkçe, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce ve Matematik derslerine nasıl çalışılmalı?
   Her derse çalışırken ayrı ayrı noktalara önem vermek gerekir. Aşağıda Türkçe, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, yabancı dil ve matematik derslerine çalışırken yapılması gerekenleri ayrı ayrı anlatacağız.
   Fakat ders çalışırken öğrencinin motivasyonunu sağlamak için fizikî koşulların da uygun olması gerekir. Dikkatinizi dağıtabilecek; müzik, televizyon, bilgisayar, oyuncak veya telefon gibi etmenleri çalışma ortamınızdan uzak tutun. Hedefe koşarken gücünüzü, motivasyon seviyenizi yüksek tutup hızınızı en uygun şekilde ayarlayın.
Türkçe Dersine Nasıl Çalışılmalı?
   Okumanın temel amacı, yazarın ne dediğini anlamaktır, ikinci amaç, okuduklarını yorumlayabilmek ve üçüncü amaç da bu görüşe katılıp katılmadığımızı kontrol etmek; yani düşünmektir.
   Türkçe ve edebiyat; bilgiye, kültüre ve uygulamaya dayalı bir çalışma alanıdır. Tür, dönem, terim, kavram ve diğer konularla ilgili bilgilerle yürütülmeli; soru cevap, okuma ve kavrama yöntemleri ile çalışılmalıdır.
   Metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamı bulunup düşünülmelidir. Sözcük anlamı ezberlenerek öğrenilmez, kullanılarak öğrenilir ve kalıcılığı sağlanır.
   Nazım parçalarında "öz-biçim, dil-anlatım"; nesir parçalarında "düşünce, tür, dil-anlatım" planına göre çalışılmalıdır.
   Sınıfta metin çözümlemeleri yapılırken iyi not almak ve evde çalışırken sınıfta yapılan çalışmaları göz önünde bulundurmak gerekir.
   Dilbilgisi hiçbir zaman ezbere dayanmamalı, bilgilerin metinlere dayalı olarak kazanılmış olmasına dikkat edilmelidir. Bu tür çalışma, bilimsel düşünüşün ana amaçlarından biridir.
   Sadece sınavları gözeterek çalışmak yerine, bilgi edinmek için çalışmak esas olmalıdır. Türkçe düşünmek, Türkçe konuşmak ve yazmak için Türkçe'yi tüm kurallarıyla bilmek ve yaşamak gereklidir.
Her öğrencinin bir (imla) yazım kılavuzu ve sözlüğü olmalıdır.
   Kitap okumak boş zaman uğraşı değildir, özellikle zaman ayrılarak uğraşılması gerekir.   
Bunların dışında, eğer amacınız Anadolu ve Fen Liselerine girmek ise dikkat etmeniz gereken başka noktalar da söz konusudur:
   Lise Giriş Sınavlarında sorulan 100 sorunun 25'i Türkçe dersinden gelmektedir. Türkçe'yi bütün kurallarıyla bilmek, başarınız açısından oldukça önemlidir. Türkçe'yi iyi bilmek sadece Türkçe sorularını çözerken değil, diğer derslere ait soruları çözerken de işe yarayacaktır.
Liselere Giriş Sınavı'nda çıkan Türkçe sorularını;
1- Anlam Bilgisi
2- Dilbilgisi
3- Anlatım Bozuklukları
4- Yazım Bilgisi
5- Edebiyat olmak üzere 5 temel başlıkta toplayabiliriz.
   Anlam bilgisi soruları, testin önemli bir oranına denk gelmektedir. Bu da bize, çalışmalarımızda anlam bilgisine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumayı, okuduğunuzu anlamayı ve anladığınızı yorumlamayı gerektirir. Soruların büyük çoğunluğunun anlam bilgisi olması ve ezbere dayalı bir bilgi istememesi bunun kanıtıdır.
   Anlam bilgisi soruları; kelime, cümle ve paragraf düzeyinde karşınıza çıkar.  
Cümle anlamında öğrencinin anlama yeteneğini ölçülür. Ayrıca birbirine benzer yargılar arasından farklı olanı bulabilme üzerinde durulur.
   Paragraf sorularında istenen, değişik yargılardan oluşan bir bütünü kavramaktır. Bunu kavrarken aynı zamanda onun parçalarla olan ilgisini de anlamanız istenir. Paragraf soruları, uzun olmasından dolayı, zor soru olarak algılanır. Oysa bu soruların cevabı soruda verilen parçanın içinde gizlidir. Bu yönüyle belki de en kolay sorular paragraf sorularıdır. Bu soruları kolay çözmenin yolu bol bol paragraf sorusu yapmaktan geçer.
Paragraf okunmadan önce, mutlaka soru kökü okunup ne sorulduğ anlaşılmalıdır.
   Ayrıca, anlam bilgisi konusundan gelen soruları çözebilmek için yeteri kadar kitap okumaya çalışmalısınız. Ayda bir iki kitap bitirmeniz size fayda sağlayacaktır. Okuduğunuz metni özetlemeye, eleştirmeye çalışırsanız yaptığınız işin verimliliği daha da artacaktır. Burada önemli bir husus da sözlük kullanımıdır. Okuduğunuz metinde karşılaştığınız kelimelerden anlamlarını bilmediklerinizi öğrenmek, deyimlerin tam karşılığını bilmek, atasözlerini kavramak istiyorsanız bir Türkçe sözlük ve bir de atasözleri sözlüğü edinmelisiniz. Böylece sınavlarda çıkacak muhtemel deyim, atasözü ve kelime anlamı sorularını çok rahat çözebilme yeteneğine kavuşmuş olursunuz.
Fen Bilgisi Dersine Nasıl Çalışmalı?
   Fen bilgisi dersi, derste öğrenilir. O yüzden, dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları derste öğretmeninize hemen sorun ve sonuçları not alın. Okulda öğrenemediğiniz fen bilgisini başka bir yerde öğrenmek zor olacaktır.
   Derste mutlaka kendi notlarınızı kendiniz tutun ve öğretmenin özellikle vurguladığı noktalara daha sonraki tekrarlarınızda anlayabileceğiniz işaretler koyun. Derste çözülen örnek soruları eksiksiz olarak not alın ve gerekli açıklamaları not düşün. Hazırladığınız notları günü gününe tekrarlayarak öğrendiklerinizi pekiştirin ve sonra konuyla ilgili örnekler (özellikle önceki yıllarda çıkmış sorular) çözerek bilgilerinizin kalıcı olmasını sağlayın.
   Soru çözümüne, kolaydan zora doğru ve özellikle çözümü yapılmış sorulardan başlamanız daha yararlı olacaktır. Böylece, çözemediğiniz soruların örneklerini inceleme imkânınız olur. Ayrıca geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmek, çıkabilecek soru tipleri hakkında size fikir verecektir. Fen bilgisi sınavlarında sorular yorum ağırlıklı olduğundan dikkat ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle dikkatsizlikten yanlış yapma oranı oldukça fazladır. Burada dikkat edilecek şey, sorunun açıklamasının ve esas vurgulanan kısmının çok iyi okunmasıdır. Özellikle altı çizili olan kelimeler dikkatle tekrar tekrar okunmalıdır.
   Formülleri ezberlemek yerine, sık sık kullanarak, o formülle ilgili bol örnek soru çözerek hafızada kalması sağlanmalıdır:
 Fizik Dersine Nasıl Çalışmalı?
   ilk olarak yapılması gereken iş, fiziğe karşı oluşan önyargıdan kurtulmak olmalıdır. Fizik konularına cesaretle yaklaşmalı, bu dersi başarabileceğinize inanmalısınız. Unutulmamalı ki Einstein ve Çiçero gibi insanlar önceleri kabiliyetsiz, düşünme özürlü zannedilirken sonradan inançları, kendilerine güvenleri ve azimleri sayesinde dünya çapında büyük düşünür ve bilim adamı haline gelmişlerdir.
   Özellikle son yıllarda Liselere Giriş Sınavlarında ve ÖSS'de ağırlıklı olarak, bilgiye dayanan yorum sorularının geldiğini görmekteyiz. Bundan dolayı, sadece konulardaki vurguları ve formülleri ezberlemektense, konunun amacı ve mantığı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Böylece aynı konu içinde sorulabilecek çok farklı tipteki yorum soruları çözülebilir.
   Fizik dersinin birçok dersten farklı yanı günlük hayatta rastladığımız olayların bu dersle ilgili olmasıdır. Bu nedenle öğrendiklerinizin günlük hayatla bağlantısını kurmanız, öğrenmenin verimini arttıracaktır.
Kimya ve Biyoloji Derslerine Nasıl Çalışmalı?
   Biyolojiyi öğrenmenin en etkili yolu sık sık tekrardır. Her dersin zeka ile halledilebilecek yoruma dayalı yönünün yanında ezberlenecek yönü de vardır.  
   Çalışmalarınızı düzenli olarak yapmalısınız. Bunun için çalışma planınızda biyolojiye periyodik olarak yer verin. Ya günlük, ya da haftalık çalışın.
   Ders çalışırken anlayamadığınız ya da kafanıza takılan noktaları not etmeli, öğretmenlerinize sormalısınız. Unutmayın, "Akıllı insan aklını kullanır, ondan daha akıllısı başkalarının aklını da kullanır."
   Soruyu anlamak, çözüm için önemli bir aşamadır. Başarmanın yolu, soruyu anlamaktan geçer. Bu nedenle soruda geçen altı çizili kelimelere dikkat edilmelidir. Özellikle olumsuz sorularda, kesinlikle, en az, en çok, yanlıştır, doğru değildir, olamaz vs. gibi sorunun çözümünde anahtar görevini üstlenen kelimelerin altı çizilidir, önce soruyu doğru anladığınızdan emin olun, ondan sonra cevabı üzerine düşünün.
    Şekil çizimlerine önem verin ve gerekli gösterimleri şekil üzerinde yapın. Bu sizin bakış açınızı genişletir. Soruyu anlamanızı kolaylaştırır.
   Unutmayın ki en büyük düşmanınız kendi önyargılarınızda. İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında fen bilgisi dersine karşı geliştireceğiniz önyargı, liseye geçtiğinizde de devam eder. Oysa fen bilgisi dersi, asla başarılamayacak zor bir ders değildir!... Bu düşünceyi her zaman kendinize fısıldayın ve kendinizi başarabileceğinize inandırın. Bu uyarıları dikkate aldığınız zaman, bu dersin aslında ne kadar zevkli ve kolay olduğunu göreceksiniz.
   Yorum yeteneğinizin ve hızınızın artması için çok sayıda test çözmelisiniz. Sınavlardaki soru çeşitliliğini düşünecek olursak, kullandığınız kaynaklar da motivasyonunuzu hep üst düzeyde tutacak şekilde olmalı. Test çözerken özellikle istisnasız her yıl sorulan fizikten ısı, sıcaklık, hareket, optik, elektrik; kimyadan mol kavramı, çözeltiler, atomun yapısı, periyodik cetvel; biyolojiden bitki, hayvan ve mantarlar, canlılar arası etkileşim ve çevre konularının üzerinde durmalısınız.
   Yıl boyu, konu anlatımlı bir derginin yanı sıra en az bir fen bilgisi soru bankası bitirmeniz, sizin için oldukça faydalı olacaktır. Ama en önemlisi, her konudan sonra, o konuyla ilgili olarak bugüne kadar çıkmış LGS ve ÖSS sorularını çözmeniz ve çözemediğiniz soru türleri üzerinde yoğunlaşmanızdır.
Tarih Dersine Nasıl Çalışılmalı?
   Bilindiği gibi sosyal bilgiler dersi; tarih, inkılap tarihi, coğrafya, vatandaşlık bilgileri ile din kültürü ve ahlak bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin öğrenimi diğer derslere nazaran daha kolaydır. Fakat aynı zamanda çabuk unutulur.
   Tarih dersi çalışılırken, öncelikle konu iyice öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı, olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.
   Çalışırken önemli tarihleri not etmek gerekir. Böylece zihninizde olaylara ilişkin zaman kavramı yerleşir ve olaylar arasındaki ilişkileri daha rahat kurarsınız.
   Tarihle ilgili temel kavramlar ve terimleri (merkezî otorite, siyasi birlik, feodalite, manda ve himaye gibi) çok iyi bilmelisiniz.
   Tarihî olaylar neden-sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. Temel bilgiler ve kavramlar arasındaki bağlantılar iyi kurulmalıdır (Haçlı Seferleri'nin sonuçlarıyla
Avrupa'daki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşim gibi).
   Tarih ve coğrafya derslerine çalışırken mutlaka harita kullanılmalıdır. Bu, öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.
   Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konuyu tam öğrenmeden soru çözerseniz, yaptığınız yanlışlar moralinizi bozabilir.
Coğrafya Dersine Nasıl Çalışılmalı?
   Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz. Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.
   Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.
   Konunun anlaşılması, bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.
   Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden, atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan yararlanabilirsiniz.
   Yanlış yaptığınız soruların üzerinde durarak, doğru cevabı ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de, ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.
   Çıkmış soruları çözmek, size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.
İngilizce Dersine Nasıl Çalışılmalı?
   Dil öğrenme yeni doğmuş bir çocuğun anadilini öğrenmesine benzer. Dinleme, konuşma, yazma ve okuma dil öğrenmenin aşamalarını oluşturur. Dil öğreniminde mutlaka süreklilik olmalıdır. Bu durum günü gününe çalışmayı zorunluluk haline getirmektedir.
    Dil öğrenimi kulaktan başlar. Bu nedenle öğrenci için İngilizce duyma ve dinleme fırsatları yaratılmalıdır. Sözlü anlatımlar dilin kullanımında pratiklik kazanmak açısından önem taşır. Bu, ayrıca telaffuz hatalarını en aza indirgeyebilmek için de faydalı bir yöntemdir.
   Dil öğrenimi için kelime bilgisi önemlidir. Bu yüzden her yeni konuda öğrenilen yeni kelimeler mutlaka cümle içinde kullanılmalıdır. Böylece kelime hazinesi canlı kalacaktır. Her konuda geçen yeni kelimeler, biriktirilmeden günlük olarak öğrenilmelidir.
   Kelimeleri öğrenirken türetmelere (ön ek, son ek) önem verilmeli; kelimenin isim, fiil, sıfat hallerinin örnek cümleler içerisinde kullanılmasına gayret edilmelidir.
   Dil öğreniminde bir ezber yöntemi olarak listeleme önerilebilir. Bu listede, öğrenilen her kelimenin İngilizce karşılığı ve cümle içinde kullanımı olmalı ve yeni kelimeleri pekiştirmek için, liste her fırsatta tekrarlanmalıdır. Alfabetik defterler bu amaç için kullanılabilir.
   Dil öğrenimi kesinlikle süreklilik ister. Öğrendiğiniz dili kullanma fırsatından uzak kalırsanız, kısa sürede unutursunuz. Kendinize konuşma imkânı yaratamıyorsanız bile günlük veya anı defteri tutarak, seçtiğiniz bir konuda kompozisyon yazarak, bol miktarda kitap okuyarak alıştırma yapabilirsiniz.
   Bütün bunlara ek olarak, her öğrenci mutlaka ingilizceden İngilizceye bir sözlük edinmeli ve konuyla ilgili çeşitli kitaplardan bol miktarda alıştırma çözmelidir.
Matematik Dersine Nasıl Çalışmalı?
   Matematik, çoğu öğrencinin gözünü korkutan, önyargıyla yaklaşılan bir derstir. Oysa başarılabildiğinde en zevkli derslerden biri haline gelmektedir. Matematik dersinde başarılı olmanın temeli dersi derste öğrenmektir. Öğrenci derslere katılmalı, öğretmeni dikkatle dinlemeli ve dinlerken düzenli notlar tutmalıdır.
   Her dersten sonra düzenli olarak öğrenilenler tekrar edilmelidir. Bunun için notlarınızı temize çekme yöntemine başvurabilirsiniz.
   Diğer derslerde de olduğu gibi, matematik çalışırken konuyu anlamadan sorulara geçmeyin, konuyu anladığınıza inandığınızda önce çözümlü sorulardan, sonra da test sorularından çözmeye başlayın. Soru çözerken problemlerde verilenleri ve istenenleri düzenli olarak bir kenara yazın.
Soru çözerken sizi sonuca götürecek teorem ve özdeşlikleri belirleyin. Verilenlere işlem sırasına göre formül ya da teoremleri uygulayın. Sonucu bulduktan sonra mutlaka sağlamasını yapın.
   Matematik dersini öğrenmek, bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. Yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Bu nedenle bol bol işlem yapın, eksiklerinizi tespit edin ve giderme yollarını araştırın. 
DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Türkçe - Fen Bilgisi - Fizik - Kimya - Biyoloji - Tarih - Coğrafya - İngilizce - Matematik - ders - ders çalışma - verimli ders çalışma -

Yorumlar