BİLİNÇALTI

Bilinçaltınıza hangi düşünceyi, inancı, görüşü, teoriyi ya da dogmayı yazarsanız, kazırsanız ya da sokarsanız, koşulların, durumların ve olayların nesnel görüntülerini yaşayacaksınız. İçeriye ne yazarsanız, dışarıda onu yaşayacaksınız. Yaşama açılan iki yön vardır: nesnel ve öznel, görünen ve görünmeyen, düşünce ve onun somut ortaya çıkışı.
 
Düşünceleriniz, bilinçli akıl yürüten zihin olan beyniniz tarafından alınır. Bilinçli ya da objektif (nesnel) zihniniz o düşünceyi tam olarak içeri kabul ettiğinde, hemen bilinçaltına gönderir ve o düşünce burada, yaşayacağınız bir deneyim olarak canlanır.
 
Daha önce de anlatıldığı gibi bilinçaltınız asla tartışmaz. Ona neyi verirseniz ona göre hareket eder. Bilinçli zihninizin vardığı sonuçları bir final olarak kabul eder. İşte, "yaşam kitabına yazıyorsunuz" derken anlatılmak istenen budur; çünkü bütün düşüncelerinizi daha sonra yaşıyor olacaksınız. Ünlü Amerikalı düşünür Ralph Waldo Emerson şöyle demiştir: "Gün boyunca ne düşünüyorsa, o insan odur.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Bilinçaltı - Bilinç - Bilinçüstü - Bilinçaltı Zihin -

Yorumlar