Bağımlılıklar

Uzun süreli zorlayıcı davranış kalıplarından biri, bağım­lılık olarak adlandırılabilir. Bir bağımlılık, sahte bir kim­lik ya da altkimlik olarak içinizde yaşar ve periyodik ola­rak sizi kontrolü altına alan bir enerji alam yaratır. Zih­ninizi, zihninizdeki sesi bile etkisi altına alabilir. Şöyle di­yebilir: "Zor bir gün geçirdin. Biraz güzelliği hak ettin. Neden kendini hayatındaki tek güzel şeyden mahrum edeceksin ki?" Farkıdalık eksikliği yüzünden kendinizi zihninizdeki sesle tanımlıyorsanız, kendinizi dolaba doğ­ru yürürken ve büyük çikolatalı pastaya uzanırken bu­lursunuz. Bazı zamanlarda, bağımlılık düşünce sürecinin tamamen etrafından dolaşır ve kendinizi hiç farkında ol­madan sigara tüttürürken ya da elinizde bir içki kadehi tutarken bulursunuz. "Bu nereden geldi böyle?" Paketten bir sigara çıkarıp yakmak veya şişeden bir kadehe içki doldurmak, tamamen bilinçsizce yaptığınız şeylerdir.
Sigara içmek, fazla yemek, içki içmek, televizyon seyretmek, internet bağımlılığı gibi zorlayıcı bir davranış kalıbını sürdürüyorsanız, şunu yapabilirsiniz: İçi­nizde zorlayıcı davranışın başladığını hissettiğiniz an­da, durun ve üç kez bilinçli nefes alıp verin. Bu belirgin bir farkındalık yaratır. Sonra birkaç dakika boyunca, içinizdeki bir enerji alanı olarak o zorlamanın farkında olun. Belli bir maddeyi fiziksel ya da zihinsel olarak tü­ketme isteğinin, bir tür zorlayıcı davranış kalıbı oldu­ğunu bilinçli olarak hissedin. Sonra birkaç kez daha bi­linçli nefes alıp verin. Bu noktadan sonra, bir süre için o zorlamanın kaybolduğunu hissedeceksiniz. Eğer hâlâ sizi zorluyorsa ve kendinizi tutamıyorsanız, bunu da so­run etmeyin. Bağımlılığınızı, yukarıda açıkladığımız şekilde bir farkındalık egzersizi haline getirin. Farkındalık arttıkça, bağımlılık kalıpları zayıflar ve zaman içinde kendiliklerinden çözülürler. Ama unutmayın; ba­zen zihninizde bağımlılığınızı haklı çıkarmaya çalışan düşünceler yakalayabilirsiniz. O zaman kendinize şöy­le sorun: Burada konuşan kim? O zaman konuşanın ba­ğımlılık olduğunu anlarsınız. Bunu bildiğiniz sürece, zihninizin gözlemcisi olarak şimdide kaldığınız sürece, size istediği şeyi yaptırma olasılığı düşüktür.
DERLEYEN: EDİTÖR
İletişim:[email protected]   


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :bilinç - bilinçaltı - olumlama - telkin - hipnoz - nlp - olumlama - subliminal - subliminal mp3 - bilinçaltı telkin - olumlama - dinginlik - bağlılık - sigara - içki - internet - televizyon - yemek -

Yorumlar