Subliminal MP3

Bireyin duyu organlarıyla algılayamadığı, yalnızca bilinçaltının algılayıp şartsız koşulsuz kalıca hafızaya aktırdığı gizli mesajdır. Bu sayede birey, verilen telkinin içeriğine göre o konu hakkındaki düşünce ve duygularını kontrol edemez. Verilen telkinde geçen her cümle ya da görüntü bireyin tıpkı su içme, yemek için alış veriş yapma gibi, yapılması gereken bir ihtiyaç gibi görülmesine sebep olur. Yani o konu hakkında kişi özgür iradeye sahip olamaz.

İnsanlık tarihi boyunca insan zihni bilinmez ve saklı olana karşı daima bir merak duymuş, bilmediği şeyleri çeşitli yönlerden yorumlayarak veya gözlem yaparak sonuçlar elde etmiştir. Subliminal telkinler ülkemizde henüz yeni bir sistem olmasına karşın dünya örnekleri çok eskilere dayanır. Bu alanda yapılan çalışmalar çok büyük safhalara ulaşmış ve artık kendinden ciddi ciddi bahsettirir olmuştur.

Bilimsel olarak çeşitli yöntemlerle beyin dalgaları ile beyni geliştirme ve dönüştürme tekniği ilk olarak 1934 senesinde tanımlanmıştır. Bilim adamı Hans Berger ın titiz çalışmaları neticesinde 1929 da ki alfa beyin dalgalarını keşfinden sonra bu konuda yapılan araştırmalar yoğunlaştırılmıştır.

Subliminal Mesajlar daha önceden de fikir sahibi olduğunuz gibi bilinçaltına yollanan mesajları anlatan terimdir. Burada amaç mesajları, bilinci devreden çıkartarak direk bilinçaltına yollamaktır. Bu sayede bir kişiye iyi ya da kötü bir fikir aşılayabiliriz. Bunu yaparken bir müzikten, bir resimden faydalanabildiğimiz gibi filmlerin içine gizlenen extra bir film karesi ile yapabiliriz.

Subliminal (telkin), zihinde düşüncelerle kurgulanmakta olan veya sözel söylenen, olumlu veya olumsuz polariteler bütünüdür. Devamlı olarak olumlu düşünmeye ve olumlu sözler söylemeye gayret etsek de, maalesef birçok negatif düşünce ve olumsuz söylemlerimiz de vardır. Zihnimizde telkin iki türdür. Birinci olarak pozitif, ikinci olarak negatiftir. Beyin maalesef negatifleri daha çabuk alır ve işler. Pozitif telkinleri ise beyin nazlana nazlana alır. Bunun nedeni genellikle çocukluğumuzdan itibaren yetiştiriliş şeklimizdirBu makale şu konularla ilgili olabilir : subliminal mp3 indir - subliminal mp3 program - subliminal telkin - subliminal reklamlar - subliminal mesaj örnekleri - subliminal mp3 dinle - subliminal mp3 nasıl yapılır - subliminal mp3 programı -

Yorumlar