Kişisel Başarı Nedir?

Başarı denilince genellikle servet, şöhret, makam gibi konularda herkesin varmak istediği hedefler gösterilir. Ve bunlara sahip olunca mutlu olacağımız, sevileceğimiz, önemli olacağımız zannedilir.
Oysa başarı sadece bunlardan ibaret değildir. Başarının bir de içsel tarafı vardır. Özgüven, özsaygı, erdem, iç barış, sevgi gibi iç zenginlikler. Bizi insan olarak bilge yapan, hayatımıza anlam katan ve var oluşumuzun mutluluğunu hissettiren bu içsel değerlerdir.

İç başarının algılanması;  kültürel bir derinlik, aklın kullanılması, soyut düşüncenin gelişmesi, eğitimin içselleşmesi ve erdemin bir hayat felsefesi olarak değerlendirilmesini gerektirdiğinden hem zahmetli, hem de kişiye sorumluluk yükleyen bir durumdur.

Yaşamdaki başarısızlık her zaman kişiliğin zayıflığındandır. Sadece güçlü kişilikler hayatın dalgalarının kendilerini dövmesine ve onun zorluklarının üstesinden gelmeye dayanabilirler. Hayatını saygıya değer ve üst düzey başarı ve hizmete yükseltebilen adam her an bir tehlikeyle karşılaşacaktır. Bu olması gerekendir, çünkü zayıf kişileri ve değersiz adayları atar ve inanç, cesaret, sarsılmazlık, sabır, sebat, inat, neşe ve kişiliğin gücünü sergileyenleri genellikle ganimetle ödüllendirir. Başarı, özellikle maddi başarı, onu kazanan için hiç de yarar sağlamaz. Uzun süreli tatmin etmez, ama daha farklı şekillerde değerlidir. Örneğin, hizmeti temel alan başarı toplumun yararınadır. Eğer böyle başarılı adamlar olmasaydı, belli alışkanlıklara sahip olan sıradan insan kötü bir zaman geçirirdi. Ayrıca, başarı kazanmak kişiliği yapılandırır. Hayat savaşında başarılı olacak birisi, mümkün olan her yolla denenmeye ve test edilmeye hazır olmalıdır.

İnsanların yaşamları boyunca ne istedikleri, önemli sorulardan birisidir. İnsanlar genelde, problemler üzerinde odaklanmaya eğilimlidir. NLP, insanın amaçlarına kısa sürede ulaşmasını ve problemlerine çözüm getirmek için hedefler oluşturmasını hedefler. NLP, herhangi bir şeyi sunarken veya insanlarla iletişim halindeyken tamamen uyumlu bir ifadenin kullanılmasını önerir. Zihinsel uyum iç huzuru; fiziksel uyum ise sağlığı temsil eder.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :başarı sözleri - başarısızlık nedir - başarı nedir sözlük anlamı - başarı nedir kısaca - başarı nedir başarıya nasıl ulaşılır - kişilik başarı nedir -

Yorumlar