Hz. Mevlana ile ilgili arama sonuçları

Mevlana Güzel Söz
1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” Bilmiş ol ki, her hastalık, ölümden bir parçadır. Eğer yolunu bulursan, ölümün bu parçasını, bu cüz'ünü kendinden sür, çıkar, at gitsin. Mademki ölümün bir cüz'ünden kaçamıyorsun; bil ki hepsini de bir gün başından aşağı dökeceklerdir. Yok, ölümün cüz'ü sana tatlı geliyorsa, bilmiş ol ki, Allah, hepsini tamamını da sana tatlılaştır. Dertler, hastalıklar, ölümden gelen e
Özlü Sözler Mevlana
1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Sen hiddete kapılıp, gönüller kırdı, gönüllere ateş düşürdü isen, o ateş cehennem ateşinin mayası olur. Senin öfke ateşin bu dünyada insan yakardı. Ondan doğan cehennem ateşi de, orada seni yakar, yandırır. Senin hiddet ateşin, burada, insanlara kastederdi. Ondan doğan cehennem ateşi de, orada yine insana, yani sana saldıracaktır. 2.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler
Ünlü Sözler Mevlana
1.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Her insanın evveli, iptidası şekildir, surettir. Ondan sonra can gelir, gönül gelir ki, o da, insanın iç yüzünün kemali ve güzelliğidir.” 2.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak'tan mı? Ne boş zahmet. 3.)Mevlana'nın Ünlü Sözleri r
SAYGI İLE İLGİLİ SÖZLER
Saygı ile ilgili güzel sözler yardım edin. Saygı ile ilgili hadisler Saygı hakkında ayet ve hadisler Saygıla ilgili hadisler Saygı ile ilgili ayet ve hadisler Saygı hakkında hadisler Saygı ile ilgili ayetler Saygı ile ilgili ayetler ve hadisler Saygıla ilgili ayet ve hadisler Saygıla ilgili ayetler Saygı ile ilgili sözler Saygı ile ilgili hadisler ve ayetler Saygı hakkındaki ayet ve hadisler Saygı hakkında hadis ve ayetler Saygı ile ilgili hadis ve ayetler Saygı ile ilgili hadisi şerif İnsanların
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK,  İLGİLİ SÖZLER• Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.    S. Zıveig• Anlaşalım, diyorlar; pekiyi ama anlamayanlarla anlaşmaknasıl mümkün olur?    Cenap Sahabettin• Anlarsa uzağım, yakınımdır;    anlamazsa yakınım, uzağımdır. Hz. Fakirullah• Anlayışlı insanlar kusuru değil, güzelliği arar.• Bir şeyi anlamadan ortaya atılma!• "Anlamazsa davul çalsın, vız gelir,Anlayana sivrisinek saz gelir."  &
Mevlana Aşk Sözleri
Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Eğer o gönül senden razı ise, ben de senden razıyım. Ama gönül senden yüz çevirmişse, ben de senden yüz çeviririm. Ben sana bakmam, gönüle bakarım. Ey can! Armağan olarak bana gönül getir. Gönül, seninle nasılsa ben de öyleyim. Cennetler anaların ayaklan altındadır. Evlâtlar, annelerinin gönüllerini kırmazlar, onlara saygı gösterirlerse, onların hürmetine cennete gireceklerdir. Halkın anası da
Mevlananın Kısa Aşk Sözleri

Şu, bedendeki can, manadan, aşktan habersiz ise, b, kın içindeki tahta kılıç gibidir.Hz. Mevlana

O tahta kılıç, kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır, dışarı çıkınca, ancak yanmaya yarar.Hz. Mevlana

Tahta kılıçla, sakın savaşa gitme, önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki, işin ağlayıp, inlemeye varmasın...Hz. Mevlana

Eğer o tahtadan ise, git, başka bir kılıç ara. Eğer elma

Mevlananın Güzel Aşk Sözleri
Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:Aşk, niyazsız Hakk'ın vasfındandır. O'ndan başkasına âşık olmak bir yalandan ibarettir.  Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:Aşkın boğazı, bir ejderhanın boğazıdır. Gizli, fakat gönüller kapan bir ejderha; dağ gibi akılları, kehribar 3 gibi kapıvermede.  Hz. Mevlana’nın Mevl
Mevlana Güzel Söz
1.)Mevlana Güzel Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” Ne mutlu o kişiye ki, gençlik günlerini ganimet bilir de borcunu öder. Yani dinî ve insanî vazifelerini yerine getirir. Bedeni sapasağlam iken, yüreğinde de, vücudunda da güç ve kuvvet varken kulluğunu yerine getirir.” 2.)Mevlana Güzel Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” O gençlik çağı, yemyeşil ter ü taze bir bağa benz
Mevlana'dan Düşündürücü Sözler
1.)Mevlana'dan Düşündürücü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:Sen, çok derin manalı ve anlamına dokunulmamış olan sözü te'vîl ediyor, ona başka mana veriyorsun. Sen Kur'an-ı Kerim'i değil, kendini te'vîl et, kendini anlamaya çalış. Sen, kendi heva ve hevesine uyuyor, Kur'an'a kendi çıkarlarına göre mana veriyorsun. Bu yüzden, o yüksek mana alçalıyor, eğriliyor, çarpılıyor.” 2.)Mevlana'dan Düşündürücü Sözler Hz. Mev
Sözler Mevlana
1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Topraktan yaratılan Âdem, Allah'tan öğrendiği ilimle yedi kat göğü aydınlattı.” 2.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İlim (= bilgi) Hakk'm sıfatlarındandır. Sen addan geç de sıfatlara bak: O sıfatlar seni zata götürsün, yani seni Hakk'a ulaştırsın.” 3.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler
Mevlana Hazretlerinden Sözler
1.)Mevlana Hazretlerinden Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Ziyaretine gittiğin isterse düşmanın olsun, senin iyilikte bulunman yaralıdır. Çünkü iyilik yüzünden, nice düşman dost olur.”2.)Mevlana Hazretlerinden Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Allah bir erkeğe kadın huyu verirse, o erkek kadınlaşır, erkeklerle düşer kalkar! Bir kadına da erkek huyu verirse, kadın, erkek gibi olur; kadın arar sevicilik eder!” 3.)Mevl

Mevlananın Söylediği Özlü Sözler
1.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kâfirin dışı temizdir, görünen pisliğe bulaşmamıştır. Ama pislik onun huyunda ve inancındadır.” 2.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kâfirler, şeytanla aynı cinsten olduklarından ruhları, şeytanların çırağı kesildi; âdeta onlara talebe oldu! Kâfirler, şeytanlardan yüz binlerce kötü şe
En Güzel Mevlana Sözleri
1.)En Güzel Mevlana Sözleri Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak. Hacca giderken hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap. Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak. Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı gdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de." 2.)En Güzel Mevlana Sözleri