Agorafobi ile ilgili arama sonuçları

Psikolojik Korkular
Psikolojik Korkular   "Psikolojik Korkular" dendiğinde kişiyi biraz sıkıntıya sokan, sınırlayan hatta yaşantısını kısıtlayan korkuları anlarız. Korkuların tıptaki adı fobi veya panik reaksiyondur. Çoğu insanda değişik türde korkular vardır. Bu korkular kişinin hayatını zindan etmiyorsa, yaşantısını engellemiyorsa kişinin yaşamı boyunca devam etmesinde bir mahsuru yoktur. Sokağa çıkamama, kalabalık yerlerde bulunamama veya yakınlarına kötü bir şey olacağı düşüncesi gibi korkular kişinin yaşantısını sınırlayıp en
AGORAFOBİ
"Agorafobi" teriminin kökü eski Yunanca "agora" ve "phobia" sözcüklerinden oluşur. Agora meclis, çarşı, pazar, toplanma yeri, phobia korku anlamında kullanılmış olup günümüzde de aynı anlamda kullanılmaktadır. VVebster sözlüğü agorafobi karşılığında şu açıklamayı veriyor: Alanlarda, açık yerlerde bulunmaktan, durmaktan kaynaklanan anormal korku. Mel Green sözlüğü ise agorafobi karşılığı şu açıklamayı veriyor: İnsanı panik nöbetine sürükleyici, kuşkusu duyulan endi-Şe, kaygı durumundan korkmak. Fobiler arasında en sık gö
İRADENİN AZALMASI, AGORAFOBİ VE ERKEN BUNAMA
Johann Christian Heinroth [1773-1843] ruhsal hastalıkları daha önce kullanılmış olan,"vesania" başlığı altında toplamış, isteğin, iradenin azalması, ortadan kalkması sonucu ruhsal çöküntülerin, korkuların obsesif-kompulsif-nevrozların ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu görüşün ışığı altında saplantılı, takınaklı düşüncelere obsesyonlara ilişkin birçok tanım, tanı ve sınıflandırma yapılmış, bunlarda isteğin, iradenin azalması, ortadan kalkması, yıkılması tek ve temel neden olarak görülmüştür. Bu görüş günümüzde de geçerlili
FOBİ VE FOBİ ÇEŞİTLERİ
ablütofobi: yıkanmaktan korkmaagirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkmaagorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusuailurofobi: kedilerden korkmaakluofobi: karanlıktan korkmaakrofobi: yüksek yerlerden korkmaakustikofobi: belirli seslerden korkmaalgofobi: acı çekmekten korkmaamatofobi: toz korkusuamnezifobi: hafızasını kaybetmekten korkmaandrofobi: erkeklerden korkmaanemofobi: fırtına korkusuantlofobi: sel korkusuantropofobi: insanlar
EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği)
EFT ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözebilir,çekim yasaları gereği, vereceğiniz doğru mesaj ve olumlamalar ile sadecesağlığınıza değil, bolluk ve berekete de kavuşabilirsiniz.

Düşüncelerimizin

negatif olması, yaşadığımız travmalar, korku suçluluknefret kırgınlık gibi duygular, ilgili meridyenlerde tıkanıklığa neden olur. Buduygular ve travmatik anılar bedenin enerji kanallarında saklandıkça, bedenselrahatsızlıklar ve psikolojik acı olarak ke