özlü sözler ile ilgili arama sonuçları

Güzel Sözler
Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybetmiştir. Goethe Asıl saygıya değer olan, eleştiren kişi değildir. Güçlü adamın nasıl tökezlediğne ya da işi yapanın eksik olduğu noktaya dikkat çeken kişi değildir. Saygınlık, gerçekten meydanda olan, yüzü toza toprağa, tere ve kana bulanmış, cesurca çarpışan, düşen ve her seferinde ayağa kalkan, büyük coşkuları, gerçek bağlılıkları bilen ve kendini değerli bir amaca adayan, en iyi durumda za
HADDİNİ BİLMEK ATASÖZLERİ - DEYİMLER- ÖZLÜ SÖZLER
1. Ağrımayan başını derde sokma: Bazıları, boşu boşuna kendilerini ilgilendirmeyen konulara ilgi duyarlar. Aslında bu şekilde var olan huzur ve konumlarım da bozarlar. Bir iş veya sorunla ilgilenebilmek için, o işle ilgili veya o işten sorumlu olmalıyız. Durup dururken faydalı olamayacağımız sorunları çözmeye kalkıp bir sorun da biz çıkarmamalıyız. Yetki, sorumluluk, deneyim ve bilgi sahibi olmadığımız işleri çözmeye kalkmamalıyız.               v
Hata
1.  Ağız yer, yüz utanır: İnsanlar birbirlerine yapmış oldukları davranışlardan sorumludur. Beyin yaptığından hanımı etkilenir. Bu nedenle sorumlu olduğumuz kişilerin yetişmesine ve eğitimine önem vermeliyiz. Sorumluluğumuzu taşıyanlara karşı özen göstermeli, yanlışlarımızın onlara da zarar vereceğini bilmeliyiz. Doğrularımızın da yanlışlarımızın da sadece kendi adımıza leke getirmeyeceğini unutmamalıyız. Bir kişinin yaptığı hatadan, hatanın sahibi kadar çevresi ve yakınları da utanır. Yaptığımız hatanın bizim kadar bizi sevenleri de
Hırs
1. Az tamah, çok ziyan getirir: Özenti ve isteklerimizi denetlemeliyiz. Özenmenin çoğu da, azı da büyük zararlara yol açabilir. Bizim merak ve isteğimizi fark edenler, bunu bize karşı kullanır ve bizi amaçlarına alet ederler. Arzu ve merakımızı, aklımızla dizginlemek", kanaat ile susturmalıyız. 2.  Dağdan gelen, bağdakini kovar: İşe yeni başlayan bazı insanlar, yanındaki dostlarının yardımı ile belirli bir aşamaya gelir, işlerini yürütecek düzeye ulaşınca da onları rakip görürler. Arkadaşlık sadece ihtiyaca dayanıyo
İlim
1. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz: İnsan olmamızın üstünlüğü, bilmek ve düşünmektir. Cahil bir kişi, iyi bir niyet edinse veya yüksek bir gayret gösterse de doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü ayrıt edemediği için yeterince faydalı olamaz. Hatta görevini ve sorumluluğunu yerine getiremediği de olabilir. Bilenler, güçlerini ve olanaklarını çok iyi kullandıkları için kısa sürede amaçlarına ulaşırlar. Bilgili kişiler, arkadaşlıkta, savaşta, barışta, sevgide, hoşgörüde, neredeyse her alanda faydalı, uyumlu ve başarılı olabilirler. Bu nedenle insan
Sabır
1. Allah, sabırlı kulunu sever: Akıl sahibi insan, acele etmemeli, sabırlı olmalıdır. Düşünerek hareket etmeli, her durumda fayda ve zararı göz önüne almalıdır. Çevredeki her uyarana âni tepki verirsek, sabretmezsek çok kolay yanılabiliriz. Böyle durumlarda gereken davranışı ortaya koymak zaman ister. İşte sabır budur. Karşınızdaki olumsuz gelişmenin rüzgârına kapılmadan, düşünerek hareket etmeliyiz. Allah da sabreden kullarını sever. Çünkü onlar, rablerinden geldiğine inandıkları her olumsuzluğa isyan etmeden ve telâşlanmadan yaklaşır; bi
Sağlık
1 Ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme derin: Sağlığımızın gerektirdiği her şeyi özenle yapmalıyız. Bedenimizi her türlü olumsuz ortamlardan ve mikroplardan koruduğumuz gibi iç dünyamızı da gereksiz şüphe ve düşüncelerden uzak tutmalıyız. Vücudumuzun maddî ve manevî ihtiyaçlarını özenle karşılamalıyız. Dengeli beslenmeyi ve dengeli iç doyumu sağlamalıyız. Vücudumuzu dış etkenlerden koruduğumuz gibi gönlümüzü de karamsarlıktan, yersiz düşüncelerden uzak tutmalıyız. 2. Can boğazdan gelir: Yeme alışkanlığımız sağ
Korku
1. Adam, adamdan korkmaz: Belirli bir bilgi ve davranış seviyesine ulaşan insanlar çevrelerine zarar vermezler. Bu tür insanlara toplum olarak biz güven duyarız. Onlardan korku duymayız. Korku, sevgisizlik ve bilgisizliğin ürünüdür. Aralarında gerekli sevgi bağını kuran bilinçli insanlar, birbirlerinden korkmaz ve güven içinde yaşarlar. Korkunun temelinde cahillik, açlık ve güvensizlik vardır. İnsan olandan kimsenin korkmasına gerek yoktur. 2.  Allah'tan korkmayandan korkulur: İnsan, Allah korkusu ile başkasına zarar vermekten
Geçmiş
1.  Eskisi olmayanın yenisi hiç olmaz: Manevî ve kültürel açıdan her insanın bir geçmişi vardır. Ailesini, mahallesini ve ülkesini isimlendiren bir kimliği vardır. Bu kişilik, insanın bugün, yarın ve daha ötesi için şarttır. Bu olmadığı takdirde, karnını doyuranın ve besleyenin kölesi olmaya mahkûmdur. Geçmişinden kopan bir kişinin maddî doyumlar dışında kendisi ve ülkesi için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Geleceği yakalamak, geçmişi bilmekle mümkündür. 2.  Eskiye itibar olsaydı, bit pazarına nur yağardı: Maddenin yenile
Güzel Aşk Sözleri
Aşka Yön Veren Sözler"Gökten yağmur yerine altın yağsa, âşık zengin olmaz." Hollanda atasözü"Âşık bir başkasının çaldığı davula kulak asmaz, bir başkasının çaldığı davul sesiyle uyanmaz." Mevlana"Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir."William Shakespeare"Bir kadın ne kadar ahmak olursa olsun, aşkın her şeyini anlar, Bir erkek istediği kadar zeki olsun, aşkın yarısını bile bilemeyecektir. Madam Fee"Vuslat arayanların hayırlısı, kendisine vuslat ümidini vermeyenleri bırakabilendir." Lebidr
İNSAN İLİŞKİLERİ VE ATASÖZLERİ
İNSAN İLİŞKİLERİ VE ATASÖZLERİDiğer psikolojik boyutlarda olduğu gibi "insan ilişkilerimde kesin sınırlar çizilmiş olarak düşünülemez. Çünkü kişi bireysel ilişki içerisindeyken, komşuluk ilişkisinde ya da toplumsal ilişki içerisinde de olabilir. Bunun için denilebilir ki, insan ilişkileri; insanın başkaları ve başkalarının insan üzerindeki tüm ileti ve etkileridir. İnsan ilişkileri kapsamlı, çok yanlı, karmaşık ve birbiriyle ilişkili bir kavramdır. Ancak Türk atasözlerinde insan ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, atasözleri
KİŞİLİK İLGİLİ ATASÖZLERİ - ÖZLÜ SÖZLER
KİŞİLİK İLGİLİ ATASÖZLERİ - ÖZLÜ SÖZLERİ   Kişilik, kişilik farklılıkları, kişilikte benimseme ve uyum; kişilikte korku, kaygı, üzüntü ve öfke gibi duygular; kişilik bozuklukları, "akıl", "akıllı", "deli" kavramlarının ve kişiliğin önemini konu edindiğini varsaydığımız Türk Atasözleri toplanmıştır.Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.Düğüne gider zurna beğenmez, hamama gider kurna beğenmez.El kadar postu var, dünya kadar dostu var.Dediği düdük çaldığı düdük.Elin gözündeki çöpü
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK,  İLGİLİ SÖZLER? Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.    S. Zıveig? Anlaşalım, diyorlar; pekiyi ama anlamayanlarla anlaşmaknasıl mümkün olur?    Cenap Sahabettin? Anlarsa uzağım, yakınımdır;    anlamazsa yakınım, uzağımdır. Hz. Fakirullah? Anlayışlı insanlar kusuru değil, güzelliği arar.? Bir şeyi anlamadan ortaya atılma!? "Anlamazsa davul çalsın, vız gelir,Anlayana sivrisinek saz gelir."  &
Anne Baba ile ilgili sözler
Anne Baba ile ilgili sözler? Anneye yapılacak hizmet, babaya göre iki kat fazladır.Hadis- Şerif ? Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Nikolayeviç Ostrovski ? Bana iyi anneler veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.Napoleon Bonaparte ? Hayatta okuduğum, en iyi kitap annemdir.?  "Anne başta taç imiş, her derde ilaç imiş.Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş."    Atasözü? Ananın hayır duası, babanın bedduası tutar       At
Bencillik ile ilgili sözler
BENCILLIK-EGOIST İLE İLGİLİ SÖZLER? Bencillik, dostluğun zehiridir.    Honore de Balzac? Egoist, daima en çok sevdiği kişiye yani kendisine zarar verir. Beenice Peers? Yalnız kendini düşünen adam, yumurtalarını pişirmek için komşusunun evini yakar. Francis Bacon? Kendini yargılamak; başkalarını yargılamaktan zordur.? Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir. Cenab Sahabettin? Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır.    Spinoza? Kendini beğenme duygusu, ilerlemeyi g
AT İLGİLİ SÖZLER
AT İLGİLİ SÖZLER? At ile avrat, yiğidin bahtına    Atasözü? At, adımına göre değil; adamına göre yürür.? Yayan yürüyüp at alma; aç gözle de karı alma.     Atasözü? Binersen kendi atma bin; başkasının atı çabuk yorulur.? Atın suratını değil, sür'atini överler.? At, avrat ve silah emanet verilmez.    Atasözü? Fakirin çocuğu, zenginin atı kıymetli olur.    Atasözü ? Erin ağırını, hafifini at bilir.    &nbs
ETKİLİ SÖZLER
DEĞİŞİM-DEĞİŞTİRMEK-DÜZELTMEK İLGİLİ SÖZLER   ?  İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemizgerekir.    Hz. Ömer (r.a.)   ?  Aynaya sırt çevirmekle ne biz değişiriz, ne de ayna..   ?  Tebdili mekanda ferahlık vardır.   ?  "Aynı ırmakla iki defa yıkanılmaz. Köprüyü geçerken at değiştirilmez."   ?    Geli
DEĞER -KIYMET SÖZLER
DEĞER -KIYMET SÖZLER?  "Bir insan, parasını kaybetmişse; hiçbir şeyi kaybetmemiş değildir.   Bir insan, sıhhatini kaybetmişse; hayatının yarısını kaybetmiş demektir."    Bir insan ümidini kaybetmişse herşeyini kaybetmiş demektir."? Bir ülkede akıl ve sanattan çok, maddî servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.    Büyük Frederik? Değersizler, değer tanımazlar.? İnsanların kıymeti, bilgisi kadardır.    
DOST-DÜŞMAN SÖZLERİ
?  En güçlü düşman, senin nefsindedir.       Hz. Muhammed   ?  Kişi, yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biri kiminle dostluk kurup arkadaş oluyorsa, ona mutlaka dikkat etsin."    Hz. Muhammed (s.a.v.)   ?    Dostuna muhabbette asın gitme; umulur ki, bir gün gelirde düşmanın olur. Düşmanına buğzetmek   hususunda da aşın gitme; umulur ki bir gün dostun olur. Hz. Muhammed (s.a.v.)
DUA sözleri
DUA Sözleri ? İnsanlardan çok hayır dua almaya bak. Çünkü, kul kimin lisanı ile duasının kabul edileceğini veya merhamet olunacağını bilemez.    Hz. Muhammed (s.a.v.)? Dua mü'minin silahı, dinin direği, sema ile arzın nurudur.Hadis-i Şerif? Dua, ibadetin özüdür.    Hadis-i Şerif? Ölünün mezardaki hali: "İmdat diye bağıran" denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birisini beklediği gibi, babasından, anasından, kardeşlerinden arkadaşından gelece
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 62)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4