özdeyişler ile ilgili arama sonuçları

HADDİNİ BİLMEK ATASÖZLERİ - DEYİMLER- ÖZLÜ SÖZLER
1. Ağrımayan başını derde sokma: Bazıları, boşu boşuna kendilerini ilgilendirmeyen konulara ilgi duyarlar. Aslında bu şekilde var olan huzur ve konumlarım da bozarlar. Bir iş veya sorunla ilgilenebilmek için, o işle ilgili veya o işten sorumlu olmalıyız. Durup dururken faydalı olamayacağımız sorunları çözmeye kalkıp bir sorun da biz çıkarmamalıyız. Yetki, sorumluluk, deneyim ve bilgi sahibi olmadığımız işleri çözmeye kalkmamalıyız.               v
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK
ANLAMAK-ANLATMAK-ANLAŞMAK,  İLGİLİ SÖZLER? Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.    S. Zıveig? Anlaşalım, diyorlar; pekiyi ama anlamayanlarla anlaşmaknasıl mümkün olur?    Cenap Sahabettin? Anlarsa uzağım, yakınımdır;    anlamazsa yakınım, uzağımdır. Hz. Fakirullah? Anlayışlı insanlar kusuru değil, güzelliği arar.? Bir şeyi anlamadan ortaya atılma!? "Anlamazsa davul çalsın, vız gelir,Anlayana sivrisinek saz gelir."  &
Anne Baba ile ilgili sözler
Anne Baba ile ilgili sözler? Anneye yapılacak hizmet, babaya göre iki kat fazladır.Hadis- Şerif ? Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Nikolayeviç Ostrovski ? Bana iyi anneler veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.Napoleon Bonaparte ? Hayatta okuduğum, en iyi kitap annemdir.?  "Anne başta taç imiş, her derde ilaç imiş.Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş."    Atasözü? Ananın hayır duası, babanın bedduası tutar       At
Bencillik ile ilgili sözler
BENCILLIK-EGOIST İLE İLGİLİ SÖZLER? Bencillik, dostluğun zehiridir.    Honore de Balzac? Egoist, daima en çok sevdiği kişiye yani kendisine zarar verir. Beenice Peers? Yalnız kendini düşünen adam, yumurtalarını pişirmek için komşusunun evini yakar. Francis Bacon? Kendini yargılamak; başkalarını yargılamaktan zordur.? Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir. Cenab Sahabettin? Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır.    Spinoza? Kendini beğenme duygusu, ilerlemeyi g
AT İLGİLİ SÖZLER
AT İLGİLİ SÖZLER? At ile avrat, yiğidin bahtına    Atasözü? At, adımına göre değil; adamına göre yürür.? Yayan yürüyüp at alma; aç gözle de karı alma.     Atasözü? Binersen kendi atma bin; başkasının atı çabuk yorulur.? Atın suratını değil, sür'atini överler.? At, avrat ve silah emanet verilmez.    Atasözü? Fakirin çocuğu, zenginin atı kıymetli olur.    Atasözü ? Erin ağırını, hafifini at bilir.    &nbs
ETKİLİ SÖZLER
DEĞİŞİM-DEĞİŞTİRMEK-DÜZELTMEK İLGİLİ SÖZLER   ?  İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemizgerekir.    Hz. Ömer (r.a.)   ?  Aynaya sırt çevirmekle ne biz değişiriz, ne de ayna..   ?  Tebdili mekanda ferahlık vardır.   ?  "Aynı ırmakla iki defa yıkanılmaz. Köprüyü geçerken at değiştirilmez."   ?    Geli
DEĞER -KIYMET SÖZLER
DEĞER -KIYMET SÖZLER?  "Bir insan, parasını kaybetmişse; hiçbir şeyi kaybetmemiş değildir.   Bir insan, sıhhatini kaybetmişse; hayatının yarısını kaybetmiş demektir."    Bir insan ümidini kaybetmişse herşeyini kaybetmiş demektir."? Bir ülkede akıl ve sanattan çok, maddî servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.    Büyük Frederik? Değersizler, değer tanımazlar.? İnsanların kıymeti, bilgisi kadardır.    
DOST-DÜŞMAN SÖZLERİ
?  En güçlü düşman, senin nefsindedir.       Hz. Muhammed   ?  Kişi, yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biri kiminle dostluk kurup arkadaş oluyorsa, ona mutlaka dikkat etsin."    Hz. Muhammed (s.a.v.)   ?    Dostuna muhabbette asın gitme; umulur ki, bir gün gelirde düşmanın olur. Düşmanına buğzetmek   hususunda da aşın gitme; umulur ki bir gün dostun olur. Hz. Muhammed (s.a.v.)
DUA sözleri
DUA Sözleri ? İnsanlardan çok hayır dua almaya bak. Çünkü, kul kimin lisanı ile duasının kabul edileceğini veya merhamet olunacağını bilemez.    Hz. Muhammed (s.a.v.)? Dua mü'minin silahı, dinin direği, sema ile arzın nurudur.Hadis-i Şerif? Dua, ibadetin özüdür.    Hadis-i Şerif? Ölünün mezardaki hali: "İmdat diye bağıran" denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birisini beklediği gibi, babasından, anasından, kardeşlerinden arkadaşından gelece
GENÇLİK-YAŞLILIK ile ilgili sözler
GENÇLİK-YAŞLILIK   ile ilgili sözler? İnsan, gençliğinde öğrenir; yaşlandığında anlar. Eschanbel? Gençler anlamazlar; ama öğrenirler, yaşlılar öğrenmezler; fakat anlarlar.? Gençler düşünebilselerdi, yaşlılar yapabilselerdi? İki şeyin elden gitmeden, değerini takdir etmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik...    Hz. Ali (r.a.)? Gençken bana: "Elli yaşma gelirsen, görürsün" demişlerdi. Şimdi elli yaşındayım, Ama hala birşey görmedim. E. Satie ? Gençliğini iyi geçiren
GURUR ile ilgili sözler
GURUR ile ilgili sözler? Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan; unut-maki filin ayağı altında da sen öylesin.       Şeyh Sadi Şirazî? Düşmanlıkta, küçük şeyi bile büyük gör. Sivrisinek aslanın gözünü karartır.? Gurur, bütün kötülüklerin anasıdır.? Kısa boyluların çoğu kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler.    Le Bruyere? Gurur, muvaffakiyetin en büyük düşmanıdır.? Bazı horozlar, güneşin kendileri yüzünden doğduğunu sanırlar.  
BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER
BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER?  İman çıplaktır, elbisesi takva; süsü utanmak; meyvesiilimdir.    Hâdis-i Şerîf?    İlim, hem zinet hem de düşmanlarımıza karşı bir silahtır.Hâdis-i Şerîf? İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Ehli olmayana ilim öğreten domuzların boynuna cevher, inci ve altın takan gibidir.    Hadis-i Şerîf ? "Ya bilici ol, ya öğrenici ol, ya öğretici ol ya da ilim ehlini sevenlerden ol. Fakat beşincisi (bu grubun dışında) olmayın Ya değ
İLERLEME- GELİŞME SÖZLER -Güzel Sözler
İLERLEME- GELİŞME SÖZLER -Güzel Sözler ?    Memleket, akıllı evlatları yüzünden güzelleşir; din alimleri sayesinde kemal bulur.    Şeyh Sadi Şirazî?   En yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın. Publilius Cyrus?   Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.    Hölderlin?   İlerlemek için, ilim ve amelden iyi bir basamak.yoktur.Hadikatül Hakika 'dan?    İnsanlar, ilerlemeyi hoşnutsuzluklara
İletişim İle İlgili Özlu Sözler - En Güzel Sözler
? Haberleşme vasıtaları çoğalırken, insanlar ruhen birbiriyle haberleşemiyor.    Rasim Ozdenören   ? Bir köpek bir adamı ısınrsa bu haber değildir. Fakat bir adam bir köpeği ısınrsa bu bir haberdir.   ? Kitle iletişim araçları -Sadece- ideolojileri taşımakla yetinmemektedir. Çünkü bu araçların bizatihi kendileri birer ideolojidir.    Mc. Luhan   ? Dünyayı yönetenler; kalem, mürekkep ve kağıttır. J. Hovel <
İSRAF İLE İLGİLİ SÖZLER
İSRAF İLE İLGİLİ SÖZLER? İsraf etmede hayır, hayırda israf olmaz.      İmam-ı Azam ? Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da israfıdır.       Hukemâ? İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır. Said-i Nursî? İsraf, başkasının hakkını kendi namına kullanmaktır. Ahmed Ulukaya? İnsana nefsinin her istediğini alıp yemesi, israf yönünden kafidir.    Hz. Ebubekir (r.a.)? Küçük harcamalardan sakının. Ufacık bir delik, koskoca gemiyi batı
KÜSLÜK ile İlgili Sözleri
KÜSLÜK ile İlgili Sözleri? Üç günden fazla mü'min kardeşine küs kalman caiz değildir.    Hadis %/ Fazla küslük, düşmanlık kazandırır.        Hz. Ömer (r.a.)? Dal rüzgarı affetsede, bir kere kırılmıştır.    Anonim? Allah razı olduktan sonra bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Allah, razı olmadıktan sonra bütün dünya sevse ehemmiyeti yok.    Hekimoğlu İsmail?    Diller konuşsa da kalpler barışmamışsa; aradaki küslükdevam
PEŞİN HÜKÜM VERME İLE İLGİLİ SÖZLER
PEŞİN HÜKÜM VERME İLE İLGİLİ SÖZLER? Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak; bir atomu parçalamaktan daha güç.      Einstein   ? Ön yargılı bir insana gerçekleri anlatmak; kör bir insana renkleri tanıtmak kadar zordur.    F. Yakar   ? Bir insan kafasını bir noktaya takarsa; öteki noktaları görmez olur.    Meçhul   ? Önyargılı olmak; daAim
ÖRNEK İLE İLGİLİ SÖZLER
ÖRNEK İLE İLGİLİ SÖZLER? Suî  misal, misal olmaz. (Kötü  örnek, örnek olarak kabul edilmez)    Mecelle Kuralı? Örnek, her zaman kaideden daha faydalıdır.   S. Johnson? Anne ve babanın yaşamı, çocuğun örnek kitabıdır.? Nasihatin yolu uzun, örneğin yolu kısa ve etkilidir.Seneca? "Oğul babadan görür; at oynatmayı Kız anadan görür; sofra donatmayı."    Türk Atasözü?    Çocukların tenkitten çok örneğe ihtiyaçl
AYDIN İLE İLGİLİ SÖZLER
? Aydınlar beğendikçe, alkışlar; halk alkışladıkça beğenir.Cenap Sahabettin  ? Aydınlara baktıkça, içim kararıyor.    Kemal Tahir  ? Atatürk'ün Konya Gençleriyle Konuşma «? Aydınlarımız, milletimi en mutlu yapayım der Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım der Ama düşünmeliyiz ki, böyle bir teori hiç bir devirde muvaffak olmuş değildir Bir millet için saadet olan bir şey diğer millet için felaket olabilir Aynı sebep ve şartlar birini mutlu ettiği halde diğerl
KONFOR-LÜKS İLE İLGİLİ SÖZLER
?    Acı çeken bir insanın, lükse ihtiyacı yoktur.    Emile zola   ?    Lüks, boşa harcanacak zamanın çok olmasıdır. Gontraçh de Poncine   ?    Bir neslin lüksü; gelecek neslin ihtiyacıdır. Lord de La Warp   ?    Lüks zengini yıkar ve fakirlerin sefaletini bir kat daha artırır.    Diderot   DERLEYEN... (ED
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 25)
Sayfa:1 - 2