örümcek ile ilgili arama sonuçları

Ortaçağ Avrupası'nda Müzikle Tedavi
Antik devirlere hâkim olan Mısır, Yunan, Anadolu ve Roma felsefesinin ve bilim anlayışının yerini Ortaçağ Avrupa-sı'nda skolastik düşünce aldı. Bu devirde, Türk İslam dünyası ise parlak bir döneme girdi. Tarihe baktığımızda, Avrupa'da Hıristiyanlığın yayılışından Rönesans'ın başlangıcına kadar çok sınırlı müzikle tedavi örneğine rastlarız. Ancak tam bu devirde Avrupa'da yayılmış bir Ta-rantizm hastalığı vardır. İtalya'nın Napoli bölgesinde, tarantıda denilen iri bir örümcekten bahsedilir. Bu örümceğin tehlikeli olmadığı ancak sokması
YAŞAM KOÇU ARANIYOR
YAŞAM KOÇU ARANIYOR Dilimizde “koç” aslında “coach” kelimesi, ilk olarak İngilizlerde 1500’lü yıllarda ortaya çıkmış. Koç kelimesi bir grup insanı, bir yerden bir diğerine özel bir taşıma aracıyla transfer yapılma işlemi için kullanılmaktaymış. 1850’li yıllarda ise koçluk kelimesi İngiliz Üniversitelerinde öğrencilerin, sınavlarına yardımcı olan bir çeşit özel öğretmenler için kullanılmaya başlanmış. Pasif koçluklar yani aslında mentör ya da danışmanlık anlamında yapılan koçluklar 1930 ve 1940lı yıllarda da devam etmiş.r
BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSU
BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSUBilgi felsefesinin konusu bilginin ne olduğu, kaynağı, değeri, olanakları ve sınırlarıdır. Bilme ediminde özne ile nesne arasında ne gibi ilişkiler bulunduğunu araştıran bilgi felsefesinin temel problemleri ilk Çağ ve Orta Çağ boyunca değişik biçimlerde tartışılmakla beraber bilgi kuramı ilk kez Yeni Çağda ayrı bir disiplin hâline gelmiştir, ilk Çağda bilgi problemi ile ilgili tartışmanın Parmenides'le başladığını görmekteyiz.Parmenides'in suje-obje modelinde tüm bilginin taşıyıcısı objedir. Objenin bu
DİNAZORDAN FARE KORKUSUNA...
İlk ve ilkel insanların büyük hayvanlardan, dinazorlardan kaynaklanan korkularının çağımızda fare korkusuna dönüştüğü söylenebilir. Bilindiği gibi, özellikle kadınlarda bu tip korkular panik yaratacak düzeye ulaşabilir. Öte yandan kimi insan bilmediği nedenlerden, kimi insan tüyleri nedeniyle, kimisi hastalık almak, kuduz olmak korkusuyla başta kedi ve köpek olmak üzere bütün evcil hayvanlardan kaçarlar. Dinazorlarm, ilkel sürüngenlerin gelişmesi sonucu ortaya çıktıkları, dünyanın çeşitli bölgelerinde bu hayvanlardan ka
FOBİ VE FOBİ ÇEŞİTLERİ
ablütofobi: yıkanmaktan korkmaagirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkmaagorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusuailurofobi: kedilerden korkmaakluofobi: karanlıktan korkmaakrofobi: yüksek yerlerden korkmaakustikofobi: belirli seslerden korkmaalgofobi: acı çekmekten korkmaamatofobi: toz korkusuamnezifobi: hafızasını kaybetmekten korkmaandrofobi: erkeklerden korkmaanemofobi: fırtına korkusuantlofobi: sel korkusuantropofobi: insanlar
EFT Kursu
EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) EFT her tür duygusal ve zihinsel sorunun birkaç dakikaveya birkaç gün gibi çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldırılması içinkullanılır,  parmak uçlarıyla bedendekibazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerjiçalışmasıdır. Temel prensibi, ifade edilmemiş her tür olumsuz duygunun kişininenerji bedeninde tıkanıklıklar veya aksamalar oluşturması, bu nedenle düzgünceakamayan enerjinin zihinsel, duygusal ya da bedensel rahatsızlıklara yolaçmasıdır. EFT sürecinin gerekleri yeri