sınav ile ilgili arama sonuçları

SUBLİMİNAL (BİLİNÇALTI) TELKİN
Subliminal mesaj, kelime anlamıyla başka bir objenin içinde gömülü bir işaret yada mesaj olarak adlandırılabilir. Yani anlayacağınız gibi insanın ilk algılama durumunda gizli kalarak bilincin değil de bilinçaltının algılaması üzerine tasarlanmıştır. İlk olarak çıkışı reklam sektörü sayesinde ortaya çıkmıştır. 1950 ?li yıllarda Amerika?da James vicary adlı reklamcı sinema salonlarında bu Subliminal mesaj yöntemini denemiş ve patlamış  mısır ve kola satışlarında %20 ?lik bir artış sağladığı görmüştür. Yaptığı deney, film
Kaygı Nedir?
Kendinizi Fatih'in yerine koyun! İlk defa evden ayrılıp kendi başınıza yaşayacaksınız. İlk defa büyük bir şehre gidiyorsunuz. İlk defa bir üniversite ortamında olacaksınız. Bu durumda, Fatih'in duyduğu heyecanlardan biri, doğal olarak, kaygıdır (aruciety). Diğer heyecanların tanımında olduğu gibi, kaygının da tanımını yapmak zordur. Fakat, kaygının ne olduğu konusunda hiçbirimizin şüphesi yoktur. Kaygı, aşağıdaki şu heyecanların birini veya çoğunu içerebilir: Üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, acizlik, sonucu bilememe ve
Stres Ve Başa Çıkma Yolları
Stres kavramı endüstrileşen her toplumun hemen öğrendiği psikolojik kavramlardan biridir. Bal taş ye Baltaş'ın (1986) Türkçe yayını kavramı ayrıntılarıyla incelemektedir. Burada kısaca kavramı tanıtacağız. Genel Uyum Belirtisi Bir organizma çevresine sürekli uyum yapma durumuyla her an karşı karşıyadır. Bireyin dış çevresindeki fiziksel koşullar ya da içinde bulunduğu sosyal ortamdaki psikolojik koşullar uyumu ya kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Uyumun zorlaştığı anlarda organizma bedensel ve psikolojik olarak yorulmaya başla
Başarısızlık Korkusu
Zaman zaman çevre üniversitelerin öğrencileri ve öğretmenleri bana gelir ve sınav döneminde sık sık yaşanan unutkanlıktan şikayet ederler. Cümleler hep aynıdır: "Sınav bittikten sonra bütün cevaplar aklıma geliyor ama sınav sırasında hiçbirini hatırlamıyorum." Burada, kendini gerçekleştiren düşünceye çok yoğun bir dikkat gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu insanların hepsi de başarısız olma düşünceleri taşımaktadır. Geçici hafıza kaybının ardında bu korku vardır ve yaşadıklarının tek nedeni budur.  Sınıfının en parla
Korkuları Atmak İçin Bilinçaltınızı Nasıl Kullanırsınız?
Öğrencilerimden biri kendisinden, resmi bir davette bir konuşma yapmasının istendiğini söylemişti. Yüzlerce insanın önünde konuşma yapmak düşüncesi onu büyük bir paniğe sokmuştu. Bu korkusunu şöyle yendi: Birkaç gece oturduğu koltukta beş dakika kadar yavaş, sakin ve olumlu hislerle kendi kendisine şöyle dedi: "Bu korkuyu yeneceğim. Şu anda ondan kurtuluyorum. Rahat ve kendimden emin konuşuyorum. Son derece rahat ve kolay oluyor." Zihnin değişmez yasasını işleyişe geçirdi ve korkusunu yendi. Bilinçaltı zihin her fikre yatkındır ve y
Stres
Stres (stress), kısaca zorlanma, gerginlik anlamına gelmektedir. Bu durumda stressör, stres yapıcı anlamını taşır.  Çeşitli fizik koşulların sağlığı bozduğunu ve meydana gelen hastalığın veya belirtilerin, hastalık nedenine göre değiştiğini daha önce gözden geçirdik. Birçok hastalıklarda sebep - sonuç bağlantısının olduğunu vurguladık. Bazı koşullar ise, sağlık üzerine belirli (spesifik, özgün) bir etki yerine, spesifik olmayan bir durum yaratır. Diğer bir deyişle etken ne olursa olsun, sonuç aynıdır. Bu nedenle sebep -
İş Yaşamı Ve Stres
İşyerinde, ruh sağlığını olumsuz etkileyecek birçok faktör vardır. Bu tür sorunların en azından bir bölümü kolaylıkla önlenebilir ve düzeltilebilir. İşyerinde; "Ruh Sağlığına Olumsuz Katkıda Bulunan Etkenler", birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. İşyerindeki değişiklikler, kişinin yaşı ve yaşam dönemine göre farklı biçimde etkiler. Yaşam dönemleri teorisine göre, iş yaşamında yeni ihtiyaçlar ve beklentiler ortaya çıkaran meslek seçimi, terfi çabaları, daha yüksek olgunluk ve tecrübe düzeyine ulaşma gibi gelişimle ilgili değ
Verimli Ders Çalışma
Türkçe, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce ve Matematik derslerine nasıl çalışılmalı?    Her derse çalışırken ayrı ayrı noktalara önem vermek gerekir. Aşağıda Türkçe, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, yabancı dil ve matematik derslerine çalışırken yapılması gerekenleri ayrı ayrı anlatacağız.    Fakat ders çalışırken öğrencinin motivasyonunu sağlamak için fizikî koşulların da uygun olması gerekir. Dikkatinizi dağıtabilecek; müzik, televizyon, bilgisayar, oyun
GÜDÜLENME (MOTİVASYON)
Davranışların nedenlerini açıklayan en önemli etkenlerden biri de güdülenmedin Aç ve altı ıslak bir bebeğin ağlaması, bit ilkokul öğrencisinin öğretmeni tarafından ödüllendirilme beklentisi; kıskançlık, gurur ve para nedenleriyle adam öldürme davranışının temelinde bir takım güdüler rol oynamaktadır. İç ve dış uyarıcıların etkisiyle organizmanın davranışta bulunmasına güdülenme denir. Çoğu kez güdü yerine dürtü (daha çok biyolojik olanlar için), içgüdü, ihtiyaç (biyolojik) denmektedir. DENGELENME Güdülerin temel amacı organiz
Yaban Dil Öğrenmek
Yabancı Dil Öğrenmek Artık Çok Kolay:Klasik yöntemlerle yabancı kelimeleri ezberlemeye kalktığınızda ne kadar çok tekrarlasanız da bir süre sonra unutuyor musunuz? Tam kelimeyi kullanacakken takılıyor, anlamım hatırlamak için sık sık sözlüğe bakmak zorunda mı kalıyorsunuz? Yabancı dili, hızlı ve kalıcı hafızanıza almak istiyorsanız yine beynin sol ve sağ bölümlerini yani ikisini birden işin içine dâhil etmeniz gerekir. Yapmanız gereken şey, İngilizce sözcüğün, Türkçe karşılığı ile bağlantı kurup zihninizde hayali bir senaryo geliştirm
Öğrenme ve İlgi
Öğrenme ve İlgi;Herkesin kendisine has ilgi alanları vardır. Kişi, ilgi duyduğu, yapmaktan zevk aldığı işleri daha iyi yapabilmekte, merak duyduğu konulan daha rahat öğrenebilmekte ve ilgi duyduğu alanlarda başarısını en iyi şekilde ortaya koyabilmektedir. Orta beyinde  bulunan 'hipokamp'(hippocampus), insan hafızasının merkezidir. Beynin bu bölümü, bilgilerin kalıcı hafızaya geçip geçmeyeceğine karar verir. Hipo-kamp olarak adlandırılan bu bölgede, sinapslar yüksek frekanslı elektrik sinyalleriyle uyarıldığında sinaptik bağlan
SINAV
Unutma ve hafızayı geliştirme bölümünde anlatıldığı gibi, en az bozucu etki yapan faaliyet uykudur. Gece yatmadan önce yapılan kısa bir tekrar sabah uyandıktan sonra yapılacak kısa bir tekrarla daha pekiştirilirse, öğrenilmiş malzemenin hafızaya en iyi biçimde kayıt edilmesi ve hatırlanması mümkün olur. Gece yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra yapılacak olan tekrarların, ikinci ve üçüncü derecedeki malzemeye çağrışım yaptıracak ana kavram ve temel fikirler üzerinde olması gerektiği ve 2-4 dakikalık bir sürede tamamlanabileceği i
SINAVLAR
SINAVLAR ?   Okul içinde ders öğretmeninin hazırladığı sınavlarda, öğretmenin kaç soru sorduğunu, ne tür bilgileri istediğini araştırın. Bazı öğretmenler sorulara, kısa ve ayrıntılardan arınmış cevaplar, bazıları ayrıntılara kadar inilmiş cevaplar isterler. Bu incelikleri sınav sırasında öğretmeninize sorarak değil, sınavdan önce araştırarak edinin. ?   Soruların puan ağırlıklarını bilin ve yazmaya başlamadan önce cevaplayacağınız sırayı ve bunlara ayırdığınız süreyi belirleyin. ?   Girec
Gerginlik Ve Öğrenme
GERGİNLİK, ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIR Gerginlik, damarlarda daralmaya sebep olduğu için hücrelere giden kan miktarında azalmaya yol açar. Sınav stresini yoğun olarak hisseden gencin durumu budur. Bu da hücrelerin yetersiz beslenmesi demektir. Böyle bir oluşum öğrenmeyi iki açıdan olumsuz olarak etkiler. Birincisi, gerginlik ve kaygı sırasında beden kimyasında mevcut olan fazla miktarda adrenalin, öğrenme işlemi için gerekli protein zincirlerinin kurulmasını engeller. Düzenli fizik egzersiz, adrenalinin kullanılarak tüketilmesini s
Sınav Başarısı
FİZİK EGZERSİZİN SINAV BAŞARISI ?    Bedensel düzeydeki tekniklerin başında düzenli fizik egzersiz uygulamaları gelir. ?    Düzenli fizik egzersiz uygulamalarının akıl, ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu yönde, köklü etkiler yaptığı kanıtlanmıştır. ?    Gerginliğin öğrenmeyi zorlaştırmasına karşılık, düzenli fizik egzersiz beyinde öğrenmeyi kolaylaştıracak biyokimyasal değişikliklere yol açar. ?    Düzenli fizik egzersiz uygulamasının uyku üzerinde ol
ÖĞRENCİYİ ÇALIŞMAYA TEŞVİK ETMEK İÇİN
ÖĞRENCİYİ ÇALIŞMAYA TEŞVİK ETMEK İÇİN:Şimdi buraya kadar anlatılanların dışında bir konuya, öğrencilerim sınav kaygısına kısaca değinmek istiyorum. Öğrenmek için belirli bir düzeyde kaygı gerektiğini herkes bili-' yor. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğrencilerin motivasyonunu, yükseltmek için kaygı artırıcı yaklaşımlar içine girmektedirler "Bu kafayla gidersen sınavı zor kazanırsın..." "Bu çalışmayla sınavı nasıl kazanacaksın..." gibi yaklaşımların öğretmenler açısından amacı, öğrencinin motivasyonunu yükseltmek, onları çalışmaya te
Kaygı
"Yağmurdan kaçarken doluya yakalanma" deyiminde olduğu gibi, kişilik değerimizi performanslarımız aracılığıyla korumaya ya da yükseltmeye çalışırken, bu akılcı ve gerçekçi olmayan uğraşının olağan bir ürünü olan kaygı duygusunun rahatsızlığını da yaşar hale gelmekteyiz. Bundan sonra bir de, kaygının rahatsız ediciliğinden bir an önce kurtulma uğraşısı veririz. Artık kaygı yaşamaktan korkar hale gelmişizdir. İşin bir başka garipliği de buradadır zaten. Bir yandan kişiliğimizi değerlendirmeyi becermeye çalışırken, öbür yandan, bunu yapmanın ka
HIZLI OKU. PRATİK VE HIZLI TEST ÇÖZ.
Ygs,  Lys, SBS, KPPS, TUS... vb. sınavın ismi neyse o kadar önemli değil; öğrenciler normalde 30dk ile 45dk bir zaman kazandıracaktır.  Yavaş okuyan öğrenciler,  sınavlarda zamanı yetiştiremezken hızlı okuma becerisi kazanan bir öğrenci hem hızlı öğrenecek, hem daha dikkatli olacaktır? Hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir öğrenci hızlı okuyarak hayal kurmayacak ve zihinsel odaklanmasını çok daha etkin seviye taşımış olacaktır. Mesela;  üniversite sınavında Türkçeden paragraf sorusu çözen bir yavaş okuyucuyu düşür
Egzersiz
FİZİK EGZERSİZ ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIR Düzenli fizik egzersiz uygulaması, sadece adrenalinin kullanılmasına değil, aynı zamanda serotonin denilen bir maddenin salgılanmasına da yol açar. Fizik egzersiz sonrası elde edilen huzur, sükûnet dinlenmişlik ve rahatlık duygularının yaşanmasını sağlayan, diğer başka kimyasal maddelerle birlikte, serotonindir. Bu durum da öğrenme için uygun zihinsel ortamın doğmasına imkân verir. Endişelerle dolu bir zihin, dikkatin dağılmasına ve çalışma süresinden yeterince yararlanamamaya sebep olur
VERİMLİ ve ETKİLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
A) VERİMLİ ve ETKİLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1. Severek Çalışmak  Severek çalışan başarır. Sevgisiz olmaz. Hem de kesinlikle olmaz. Verimli ve etkili çalışmanın ilk ve en önemli koşulu sevmektir. Severek çalışan kolay öğrenir, sıkılmaz, kaygı ve strese kapılmaz, çalışmaktan bıkmaz ve başarıya her zaman yakındır. Severek çalışmayan zorlanır, kolay öğrenemez ve çalışmaktan bıkar. Severek çalışmayan, kaygılı ve streslidir. Bundan dolayı da başarısızlığa adeta davetiye çıkarır. Ancak şunu da hemen belirtelim ki, çal
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 97)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5